AFUMEX™ Kablolar
AFUMEX™ Cables
Alevi İletmeyen Halojenden Arındırılmış Kablolar
Halogen Free, Flame Retardant, Non-Corrosive Cables
RoHS
Compliance
Çevre Dostu
N2XH 0,6/1 kV TS HD 604 S1 / TS HD 627 S1
™
AFUMEX
N2XH
Low smoke, halogen free and lame retardant cables with solid or stranded
copper conductor, special synthetic insulation and special synthetic outer
sheath.
2- Özel sentetik yalıtkan
Special synthetic insulation
4
4- Özel sentetik dış kılıf
Special synthetic outer sheath
1
Aleve Dayanıklılık
Flame Retardant
IEC 60332-3-24
Cat.C
Yanan Damlacık
Testi
Droplet Test
IEC 60332-1-3
Halojenden
Arındırılmış
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke Emission
IEC 61034-1/2
2 x 1.5
2 x 2.5
2x4
2x6
2 x 10
2 x 16
2 x 25
2 x 35
2 x 50
2 x 70
2 x 95
2 x 120
2 x 150
2 x 185
2 x 240
Açıkta
In Free Air
Beton İçinde
In Concrete
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm
kg/km
Ω/km
38
58
96
154
240
336
480
672
912
1152
1440
1776
2304
2880
3840
4800
6048
8.0
8.5
7.5
8.5
10.5
11.5
13.0
14.5
16.5
18.0
20.0
22.0
25.0
27.5
30.5
34.5
38.5
102
124
130
186
292
380
496
695
945
1180
1450
1800
2340
2890
3720
4790
6180
4.61
3.08
1.83
1.15
0.724
0.524
0.387
0.268
0.193
0.153
0.124
0.0991
0.0754
0.0601
0.047
0.0366
0.0283
29
48
77
115
192
307
480
672
960
1344
1824
2304
2880
3552
4608
9.0
10.0
11.0
12.0
13.5
15.5
20.0
22.0
24.5
28.5
32.0
35.5
39.0
43.0
48.5
116
148
192
246
356
510
835
1080
1410
1950
2590
3240
3990
4930
6400
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83
1.15
0.724
0.524
0.387
0.268
0.193
0.153
0.124
0.0991
0.0754
26
36
49
63
86
98
133
162
197
250
308
359
412
475
564
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
43
72
115
173
288
461
720
1008
1440
2016
2736
3456
4320
5328
6912
8640
11520
9.5
10.5
11.5
12.5
14.0
16.5
21.0
23.0
26.0
30.0
34.0
38.0
41.5
46.0
52.0
57.5
65.0
132
170
228
300
440
640
1050
1360
1790
2500
3360
4220
5180
6400
8320
10260
13260
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83
1.15
0.724
0.524
0.387
0.268
0.193
0.153
0.124
0.0991
0.0754
0.0601
0.047
23
32
42
54
75
100
127
158
192
246
298
346
399
456
538
649
761
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
557
874
1162
1680
2352
3216
4128
4992
6240
8064
18,5
22,5
24,0
27,5
31,5
35,5
40,0
43,5
48,5
54,5
812
1236
1540
2068
2852
3844
4908
5864
7348
9568
1.15
0.724
0.524
0.387
0.268
0.193
0.153
0.124
0.0991
0.0754
100
127
158
192
246
298
346
399
456
538
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
A
A
56
73
101
137
182
226
275
353
430
500
577
661
781
901
1060
1252
1486
40
53
74
101
135
169
207
268
328
383
444
510
607
697
811
940
1083
m
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
3 Damarlı / 3 Cores
3 x 1.5
3 x 2.5
3x4
3x6
3 x 10
3 x 16
3 x 25
3 x 35
3 x 50
3 x 70
3 x 95
3 x 120
3 x 150
3 x 185
3 x 240
3 x 300
3 x 400
Rijit
Rigid
3 1/2 Damarlı / 3 1/2 Cores
3 x 16 / 10
3 x 25ş / 16
3 x 35ş / 16
3 x 50ş / 25
3 x 70ş / 35
3 x 95ş / 50
3 x 120ş / 70
3 x 150ş / 70
3 x 185ş / 95
3 x 240ş / 120
Kullanıldığı Yerler / Applications
Serim Sıcaklığı
Installation
Temperature
Min 5°C
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
1 Damarlı / 1 Core
Kullanıldığı Yerler / Applications
Aleve Dayanıklılık
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Net Weight
(Approx.)
1000 m
These cables are used in internal and external places in where safety regulations
must be taken against ire such as schools, hospitals, meeting rooms and
shopping centers.
Maksimum
Kısa Devre Sıcaklığı
Maximum Short
Circuit Temperature
Sevk Uzunluğu
(Yaklaşık)
mm2
Kablo Dış Çapı
(Yaklaşık)
Overall
Diameter of Cable
(Approx.)
2 Damarlı / 2 Cores
Bu kablolar, yangına karşı alınması zorunlu güvenlik tedbirlerinin olduğu
okullar, hastaneler, toplantı ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde dahili ve
harici mekanlarda kullanılırlar.
Maksimum
İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating
Temperature
Satıh Üzerinde Akım
Taşıma Kapasitesi
Cu Factor
1x4
1 x6
1 x 10
1 x 16
1 x 25
1 x 35
1 x 50
1 x 70
1 x 95
1 x 120
1 x 150
1 x 185
1 x 240
1 x 300
1 x 400
1 x 500
1 x 630
These cables are produced according to TS HD 604 S1 and TS HD 627 S1.
-Permissible operating temperature: 90 ºC
-Colour of outer sheath: Black
Tested according to below standards:
LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2
Droplet Test: IEC 60332-1-3
HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2
FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 Cat.C
3- Özel dolgu
Special iller
20 ºC’de İletken
DA Direnci
Rated
Cross-section
Bu kablolar TS HD 604 S1 ve TS HD 627 S1’ e uygun olarak üretilirler.
-İzin verilen işletme sıcaklığı: 90 ºC
-Dış kılıf rengi: Siyah
Aşağıdaki standartlara uygun olarak test edilirler:
LS (Düşük Duman) Testi: IEC 61034-1/2
Yanan Damlacık Testi: IEC 60332-1-3
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi: IEC 60754-1/2
FR (Aleve Dayanıklılık ) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat.C
1- Tek veya çok telli bakır iletken
Solid or stranded Cu-conductor
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
Bakır Faktörü
Teknik Bilgiler / Technical Data
3
0,6/1 kV
Nominal Kesit
Tek veya çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı özel sentetik dış
kılılı, alevi iletmeyen, halojenden arındırılmış yangın sırasında yoğun duman
tabakası oluşturmayan kablolar.
2
Güvenlik
Teknik Özellikler / Technical Features
Yapı / Construction
1
Hızlı Kurulum
Boru İçinde
In Conduit
NOT :
Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.
A brand of the
136
137
AFUMEX™ Kablolar
AFUMEX™ Cables
Alevi İletmeyen Halojenden Arındırılmış Kablolar
Halogen Free, Flame Retardant, Non-Corrosive Cables
RoHS
Compliance
Çevre Dostu
N2XH 0,6/1 kV TS HD 604 S1 / TS HD 627 S1
™
AFUMEX
N2XH
Low smoke, halogen free and lame retardant cables with solid or stranded
copper conductor, special synthetic insulation and special synthetic outer
sheath.
Teknik Bilgiler / Technical Data
3
Bu kablolar TS HD 604 S1 ve TS HD 627 S1’ e uygun olarak üretilirler.
-İzin verilen işletme sıcaklığı: 90 ºC
-Dış kılıf rengi: Siyah
Aşağıdaki standartlara uygun olarak test edilirler:
LS (Düşük Duman) Testi: IEC 61034-1/2
Yanan Damlacık Testi: IEC 60332-1-3
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi: IEC 60754-1/2
FR (Aleve Dayanıklılık ) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat.C
1- Tek veya çok telli bakır iletken
Solid or stranded Cu-conductor
2- Özel sentetik yalıtkan
Special synthetic insulation
4
3- Özel dolgu
Special iller
These cables are produced according to TS HD 604 S1 and TS HD 627 S1.
-Permissible operating temperature: 90 ºC
-Colour of outer sheath: Black
Tested according to below standards:
LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2
Droplet Test: IEC 60332-1-3
HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2
FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 Cat.C
4- Özel sentetik dış kılıf
Special synthetic outer sheath
Bu kablolar, yangına karşı alınması zorunlu güvenlik tedbirlerinin olduğu
okullar, hastaneler, toplantı ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde dahili ve
harici mekanlarda kullanılırlar.
*Kontrol kabloları numaralandırılmıştır. / Control cables are numbered.
Maksimum
İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating
Temperature
Maksimum
Kısa Devre Sıcaklığı
Maximum Short
Circuit Temperature
Aleve Dayanıklılık
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Aleve Dayanıklılık
Flame Retardant
IEC 60332-3-24
Cat.C
Kullanıldığı Yerler / Applications
Serim Sıcaklığı
Installation
Temperature
Min 5°C
Açıkta
In Free Air
Beton İçinde
In Concrete
These cables are used in internal and external places in where safety regulations
must be taken against ire such as schools, hospitals, meeting rooms and
shopping centers.
Yanan Damlacık
Testi
Droplet Test
IEC 60332-1-3
Halojenden
Arındırılmış
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke Emission
IEC 61034-1/2
Kablo Dış Çapı
(Yaklaşık)
Overall
Diameter of Cable
(Approx.)
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
20 ºC’de İletken
DA Direnci
Satıh Üzerinde Akım
Taşıma Kapasitesi
Sevk Uzunluğu
(Yaklaşık)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
kg/km
Ω/km
Bakır Faktörü
Rated
Cross-section
Cu Factor
mm2
1000 m
mm
58
96
154
230
384
614
960
1344
1920
2688
3648
4608
5760
7104
9216
11520
15360
10,5
11,0
12,5
13,5
15,5
17,5
23,0
25,5
29,0
33,5
38,0
42,0
46,0
51,5
58,0
64,0
72,0
154
202
276
364
550
810
1330
1720
2280
3200
4310
5400
6640
8220
10700
13220
17080
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83
1.15
0.724
0.524
0.387
0.268
0.193
0.153
0.124
0.0991
0.0754
0.0601
0.047
23
32
42
54
75
100
127
158
192
246
298
346
399
456
538
649
761
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
72
120
192
288
480
768
1200
1680
2400
3360
4560
5760
7200
8880
11520
14400
19200
11,0
12,0
13,5
14,5
17,0
19,5
25,5
28,0
32,0
37,0
41,5
46,5
51,0
57,0
64.5
71,0
80,5
178
236
324
432
655
985
1590
2130
2820
3930
5320
6560
8240
10220
13340
16140
20840
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83
1.15
0.724
0.524
0.387
0.268
0.193
0.153
0.124
0.0991
0.0754
0.0601
0.047
23
32
42
54
75
100
127
158
192
246
298
346
399
456
538
649
761
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
12,0
14,5
15,0
16,0
16,5
17,5
18,5
20,5
21,5
26,0
13,0
16,5
17,0
17,5
18,5
19,5
20,5
22,5
24,0
29,0
202
276
312
360
412
456
505
575
685
995
276
384
440
500
570
640
715
810
975
1410
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
15.6
13.2
12.0
12.0
10.8
10.8
9.6
9.6
8.4
8.4
20.8
17.6
16.0
16.0
14.4
14.4
12.8
12.8
11.2
11.2
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
A
A
m
4 Damarlı / 4 Cores
4 x 1.5
4 x 2.5
4x4
4x6
4 x 10
4 x 16
4 x 25
4 x 35
4 x 50
4 x 70
4 x 95
4 x 120
4 x 150
4 x 185
4 x 240
4 x 300
4 x 400
5 Damarlı / 5 Cores
Kullanıldığı Yerler / Applications
*
0,6/1 V
Nominal Kesit
Tek veya çok telli bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı özel sentetik dış
kılılı, alevi iletmeyen, halojenden arındırılmış yangın sırasında yoğun duman
tabakası oluşturmayan kablolar.
2
Güvenlik
Teknik Özellikler / Technical Features
Yapı / Construction
1
Hızlı Kurulum
Rijit
Rigid
5 x 1.5
5 x 2.5
5x4
5x6
5 x 10
5 x 16
5 x 25
5 x 35
5 x 50
5 x 70
5 x 95
5 x 120
5 x 150
5 x 185
5 x 240
5 x 300
5 x 400
Kumanda Kabloları / Control Cables
7 x 1.5
10 x 1.5
12 x 1.5
14 x 1.5
16 x 1.5
19 x 1.5
21 x 1.5
24 x 1.5
30 x 1.5
40 x 1.5
7 x 2.5
10 x 2.5
12 x 2.5
14 x 2.5
16 x 2.5
19 x 2.5
21 x 2.5
24 x 2.5
30 x 2.5
40 x 2.5
101
144
173
202
230
274
302
346
432
576
168
240
288
336
384
456
504
576
720
960
Boru İçinde
In Conduit
NOT :
Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.
A brand of the
138
139
Download

AFUMEX™ Kablolar