Alçak Gerilim Kabloları
Low Voltage Cables
Protodur® Yalıtkanlı Enerji Kabloları
Protodur® Insulated Power Cables
RoHS
Compliance
Çevre Dostu
YVMV / NYCY
0,6/1 kV TS IEC 60502-1
PROTODUR
®
Bir veya çok telli, bakır iletkenli, bir veya çok damarlı, PROTODUR® (PVC)
yalıtkanlı, konsantrik bakır nötr iletkenli PROTODUR® (PVC) dış kılılı enerji
kabloları.
Single or multi-core PROTODUR® (PVC) insulated, PROTODUR® (PVC) outer
sheathed cables with solid or stranded copper conductors with concentric
conductors of copper wires.
1- Bakır iletken
Cu-conductor
2
2- PROTODUR® (PVC) yalıtkan
PROTODUR® (PVC) insulation
3
4
5
6
3- Dolgu
Filler
Teknik Bilgiler / Technical Data
4- Bakır tellerden konsantrik iletken
Concentric conductor of copper wires
5- Tutucu bakır bant
Cu-tape as binder
6- Koruma bandı
Protecting tape
7
7- PROTODUR® (PVC) dış kılıf
PROTODUR® (PVC) outer sheath
Bu kablolar, TS IEC 60502-1’e göre üretilirler.
- İzin verilen işletme sıcaklığı: 70 ºC
- İzin verilen kısa devre sıcaklığı: 160 ºC
(Kısa devre zamanı t ≤ 5 sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-1
- Permissible operating temperature: 70 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 160 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
Güvenlik
Teknik Özellikler / Technical Features
YVMV / NYCY
Nominal Kesit
Yapı / Construction
1
Hızlı Kurulum
Rated
Cross-section
mm
2
0,6/1 kV
Kablo Dış Çapı
(Yaklaşık)
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
20 ºC’de İletken
DA Direnci
Overall
Diameter of Cable
(Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
1000 m
mm
kg/km
Ω/km
66
104
161
240
408
643
902
1190
1723
2410
3296
4236
5100
6383
8242
13,2
14,0
15,9
17,2
18,9
21,2
25,4
27,7
31,4
35,3
40,0
43,8
48,3
54,8
62,0
245
294
406
509
705
988
1432
1782
2396
3208
4345
5398
6486
8219
10697
72
120
192
288
480
768
1114
1498
2160
3024
4320
5280
6432
8016
10368
14,5
15,5
17,5
19,0
21,0
23,5
29,0
31,0
35,0
40.0
45,0
50,0
55,0
62,0
69,0
284
344
480
600
848
1200
1755
2190
2950
3970
5415
6735
8190
10220
13250
Bakır Faktörü
Cu Factor
Akım Taşıma Kapasitesi
Toprakta
Havada
Current Carrying Capacity in
Sevk Uzunluğu
(Yaklaşık)
Delivery Length
(Approx.)
Ground
Air
A
A
m
12,1
7,41
4,61
3,08
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
27
36
47
59
79
102
133
160
190
234
280
319
357
402
463
19,5
26
34
44
60
80
108
132
160
202
249
289
329
377
443
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83
1.15
0.724
0.524
0.387
0.268
0.193
0.153
0.124
0.0991
0.0754
27
36
47
59
79
102
133
159
188
232
280
318
359
406
473
19.5
25
34
43
59
79
106
129
157
199
246
285
326
374
445
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
3 Damarlı / 3 Cores
3 x 1,5 / 1,5
3 x 2,5 / 2,5
3x4/4
3x6/6
3 x 10 / 10
3 x 16 / 16
3 x 25ş / 16
3 x 35ş / 16
3 x 50ş / 25
3 x 70ş / 35
3 x 95ş / 50
3 x 120ş / 70
3 x 150ş / 70
3 x 185ş / 95
3 x 240ş / 120
4 Damarlı / 4 Cores
Kullanıldığı Yerler / Applications
Genellikle şehir şebekeleri, cadde aydınlatmaları, ev bağlantıları ve benzeri
amaçlar için tercihen toprak altında kullanılırlar. Kabloların kazma darbesine
maruz kalarak hasar görmesi durumunda konsantrik nötr iletken kablo
başındaki şalter veya sigortanın devreyi derhal açmasını sağlar.
Used generally for city utilities, street lightings, household appliances and
similar reasons under ground. In case of damages caused by digging, concentric
neutral conductor lets the circuit breaker or fuse to open the circuit.
Maksimum
İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating
Temperature
Kısa Devre Sıcaklığı
Maximum Short
Circuit Temperature
Aleve Dayanıklılık
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Rijit
Rigid
Kurşunsuz
Lead Free
4 x 1.5 / 1.5
4 x 2.5 / 2.5
4x4/4
4x6/6
4 x 10 / 10
4 x 16 / 16
4 x 25ş / 16
4 x 35ş / 16
4 x 50ş / 25
4 x 70ş / 35
4 x 95ş / 70
4 x 120ş / 70
4 x 150ş / 70
4 x 185ş / 95
4 x 240ş / 120
Test Gerilimi (AC)
Test Voltage (AC)
(3,5 kV)
Kullanıldığı Yerler / Applications
Serim Sıcaklığı
Installation
Temperature
Min 5°C
Toprak Altında
Direct Buried
NOT :
Akım taşıma kapasiteleri toprak sıcaklığı 20 ºC, hava sıcaklığı 30 ºC, 1 Km/W ve 0,7 yükleme derecesi şartlarında geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic).
A brand of the
72
73
Alçak Gerilim Kabloları
Low Voltage Cables
Protodur® Yalıtkanlı Enerji Kabloları
Protodur® Insulated Power Cables
RoHS
Compliance
Çevre Dostu
YVMV / NYCY
0,6/1 kV TS IEC 60502-1
PROTODUR
®
Bir veya çok telli, bakır iletkenli, bir veya çok damarlı, PROTODUR® (PVC)
yalıtkanlı, konsantrik bakır nötr iletkenli PROTODUR® (PVC) dış kılılı enerji
kabloları.
Single or multi-core PROTODUR® (PVC) insulated, PROTODUR® (PVC) outer
sheathed cables with solid or stranded copper conductors with concentric
conductors of copper wires.
1- Bakır iletken
Cu-conductor
2
2- PROTODUR® (PVC) yalıtkan
PROTODUR® (PVC) insulation
3
4
5
6
3- Dolgu
Filler
Teknik Bilgiler / Technical Data
4- Bakır tellerden konsantrik iletken
Concentric conductor of copper wires
5- Tutucu bakır bant
Cu-tape as binder
6- Koruma bandı
Protecting tape
7
7- PROTODUR® (PVC) dış kılıf
PROTODUR® (PVC) outer sheath
Bu kablolar, TS IEC 60502-1 ’e göre üretilirler.
- İzin verilen işletme sıcaklığı: 70 ºC
- İzin verilen kısa devre sıcaklığı: 160 ºC
(Kısa devre zamanı t ≤ 5 sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-1
- Permissible operating temperature: 70 ºC
- Permissible short-circuit temperature: 160 ºC
(for short circuit duration up to 5 sec.)
Güvenlik
Teknik Özellikler / Technical Features
YVMV / NYCY
Nominal Kesit
Yapı / Construction
1
Hızlı Kurulum
Rated
Cross-section
mm
2
0,6/1 kV
Kablo Dış Çapı
(Yaklaşık)
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
20 ºC’de İletken
DA Direnci
Overall
Diameter of Cable
(Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
1000 m
mm
kg/km
Ω/km
86
144
230
346
576
922
1354
1834
2640
3696
5232
6432
7872
9792
12672
15.5
16.5
19.0
20.5
22.5
26.0
31.0
34.0
38.5
43.5
50.0
55.5
61.0
57.5
77.0
318
390
545
695
978
1380
2045
2610
3460
4670
6410
8100
9800
12100
15850
17.0
19.0
19.0
20.0
21.0
23.0
23.0
25.0
26.0
29.0
18.0
20.0
21.0
22.0
23.0
26.0
26.0
27.0
28.0
32.0
353
427
474
525
595
698
787
824
963
1221
446
555
621
715
798
939
1048
1116
1314
1638
Bakır Faktörü
Cu Factor
Akım Taşıma Kapasitesi
Toprakta
Havada
Current Carrying Capacity in
Sevk Uzunluğu
(Yaklaşık)
Delivery Length
(Approx.)
Ground
Air
A
A
m
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83
1.15
0.724
0.524
0.387
0.268
0.193
0.153
0.124
0.0991
0.0754
27
36
47
59
79
102
133
159
188
232
280
318
359
406
473
19.5
25
34
43
59
79
106
129
157
199
246
285
326
374
445
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
17.6
14.9
13.5
13.5
12.2
12.2
10.8
10.8
9.5
8.1
23.4
19.8
18.0
18.0
16.2
16.2
14.4
14.4
12.6
10.8
11.7
9.8
8.8
8.8
7.8
7.8
6.8
6.8
5.9
4.9
15.0
12.5
11.3
11.3
10.0
10.0
8.8
8.8
7.5
6.3
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
5 Damarlı / 5 Cores
5 x 1.5 / 1.5
5 x 2.5 / 2.5
5x4/4
5x6/6
5 x 10 / 10
5 x 16 / 16
5 x 25 / 16
5 x 35 / 16
5 x 50 / 25
5 x 70 / 35
5 x 95 / 70
5 x 120 / 70
5 x 150 / 70
5 x 185 / 95
5 x 240 / 120
Kumanda Kabloları / Control Cables
Kullanıldığı Yerler / Applications
Genellikle şehir şebekeleri, cadde aydınlatmaları, ev bağlantıları ve benzeri
amaçlar için tercihen toprak altında kullanılırlar. Kabloların kazma darbesine
maruz kalarak hasar görmesi durumunda konsantrik nötr iletken kablo
başındaki şalter veya sigortanın devreyi derhal açmasını sağlar.
*
Used generally for city utilities, street lightings, household appliances and
similar reasons underground. In case of damages caused by digging, concentric
neutral conductor lets the circuit breaker or fuse to open the circuit.
*Kontrol kabloları numaralandırılmıştır. / Control cables are numbered.
Maksimum
İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating
Temperature
Kısa Devre Sıcaklığı
Maximum Short
Circuit Temperature
Kullanıldığı Yerler / Applications
Serim Sıcaklığı
Installation
Temperature
Min 5°C
Aleve Dayanıklılık
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Rijit
Rigid
Kurşunsuz
Lead Free
Test Gerilimi (AC)
Test Voltage (AC)
(3,5 kV)
7 x 1.5 / 2.5
10 x 1.5 / 2.5
12 x 1.5 / 2.5
14 x 1.5 / 2.5
16 x 1.5 / 4
19 x 1.5 / 4
21 x 1.5 / 6
24 x 1.5 / 6
30 x 1.5 / 6
40 x 1.4 / 10
7 x 2.5 / 2.5
10 x 2.5 / 4
12 x 2.5 / 4
14 x 2.5 / 6
16 x 2.5 / 6
19 x 2.5 / 6
21 x 2.5 / 10
24 x 2.5 / 10
30 x 2.5 / 10
40 x 2.5 / 10
125
168
197
226
269
312
360
403
490
634
192
278
326
394
442
514
600
672
816
1056
Toprak Altında
Direct Buried
NOT :
Akım taşıma kapasiteleri toprak sıcaklığı 20 ºC, hava sıcaklığı 30 ºC, 1 Km/W ve 0,7 yükleme derecesi şartlarında geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 20 ºC earth temperature, 30 ºC free air temperature, 1 Km/W and 0,7 loading (cyclic).
A brand of the
74
75
Download

YVMV (NYCY)