Alçak Gerilim Kabloları
Low Voltage Cables
HEPR Yalıtkanlı Enerji Kabloları
RoHS
HEPR Insulated Power Cables
Compliance
Çevre Dostu
FG7OR
0,6/1 kV
Hızlı Kurulum
Güvenlik
Teknik Özellikler / Technical Features
TS IEC 60502-1
0,6/1 kV
FG7OR
Yapı / Construction
İnce çok telli bakır iletkenli, bir damarlı HEPR izolasyonlu, PROTODUR (PVC)
dış kılılı enerji kabloları.
1
Fine stranded Cu-conductor, single core HEPR insulated, PROTODUR (PVC)
outer sheathed power cables.
2
Teknik Bilgiler / Technical Data
3
1- Bakır iletken
Cu-conductor
Bu kablolar TS IEC 60502-1’ e göre üretilirler.
-İzin verilen işletme sıcaklığı : 90 ºC
-İzin verilen kısa devre sıcaklığı : 250 ºC
(Kısa devre zamanı t ≤ 5 sn. için)
2- HEPR yalıtkan
HEPR insulated
3- Dolgu
Filler
4
4- PROTODUR (PVC) dış kılıf
PROTODUR (PVC) outer sheath
Nominal Kesit
Bakır Faktörü
Rated
Cross-section
Cu Factor
mm2
1000 m
Kablo Dış Çapı
(Yaklaşık)
Overall
Diameter of Cable
(Approx.)
mm
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
20 ºC’de İletken
DA Direnci
Satıh Üzerinde Akım
Taşıma Kapasitesi
Sevk Uzunluğu
(Yaklaşık)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
kg/km
Ω/km
A
m
29
48
77
115
192
307
480
672
960
10,4
11,2
12,2
13,2
15,0
18,0
20,4
23,6
27,0
155
195
245
300
430
630
945
1235
1595
13.3
7.98
4.95
3.3
1.91
1.21
0.78
0.554
0.386
26
36
49
63
86
100
149
185
225
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
43
72
115
173
288
461
720
1008
1440
2016
2736
3456
4320
5328
6912
10,8
11,8
12,8
13,8
15,8
19,0
21,6
25,0
28,8
33,2
37,2
41,2
46,6
49,6
57,2
175
220
285
355
525
770
1165
1530
2005
2740
3,540
4490
5590
6495
8750
13.3
7.98
4.95
3.3
1.91
1.21
0.78
0.554
0.386
0.272
0.206
0.161
0.129
0.106
0.080
23
32
42
54
75
100
127
158
192
246
298
346
399
456
538
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
557
874
1162
1680
2352
3216
4128
4992
6240
8 064
20,0
23,0
26,0
30,4
35,2
39,8
44,4
49,2
53,0
62,0
880
1285
1630
2275
3100
4080
5245
6330
7505
10340
1.21
0.78
0.554
0.386
0.272
0.206
0.161
0.129
0.106
0.080
100
127
158
192
246
298
346
399
456
538
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
58
96
154
230
384
614
960
1344
1920
2688
3648
4608
5760
7104
9216
11,6
12,6
13,8
15,0
17,2
20,8
23,6
27,6
31,8
37,0
41,2
46,2
51,6
55,2
63,8
210
260
335
430
640
945
1375
1830
2550
3510
4515
5815
7175
8385
11280
13.3
7.98
4.95
3.3
1.91
1.21
0.78
0.554
0.386
0.272
0.206
0.161
0.129
0.106
0.080
23
32
42
54
75
100
127
158
192
246
298
346
399
456
538
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
2 Damarlı / 2 Cores
2 x 1.5
2 x 2.5
2x4
2x6
2 x 10
2 x 16
2 x 25
2 x 35
2 x 50
3 Damarlı / 3 Cores
These cables are produced according to TS IEC 60502-1
- Permissible operating temperature : 90 ºC
-Permissible short-circuit temperature : 250 ºC
(For short-circuit duration up to t ≤ 5 sec.)
Kullanıldığı Yerler / Applications
Enerji, şebeke ve aydınlatma kablosu olarak açıkta, kablo kanallarında, toprak
altında bükülgenlik gerektiren uygulamalarda kullanılır
For outdoor and indoor power, control and signaling applications, even in wet
environment, in industries, in public or residential buildings. Suitable for ixed
installations in open air, in tube, canals, masonery, metal structures, everhead
cable trays and for direct or indirect underground laying.
3 x 1.5
3 x 2.5
3x4
3x6
3 x 10
3 x 16
3 x 25
3 x 35
3 x 50
3 x 70
3 x 95
3 x 120
3 x 150
3 x 185
3 x 240
3 1/2 Damarlı / 3 1/2 Cores
3 x 16 / 10
3 x 25 / 16
3 x 35 / 16
3 x 50 / 25
3 x 70 / 35
3 x 95 / 50
3 x 120 / 70
3 x 150 / 70
3 x 185 / 95
3 x 240 / 120
4 Damarlı / 4 Cores
Maksimum
İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating
Temperature
Kısa Devre Sıcaklığı
Maximum Short
Circuit Temperature
Aleve Dayanıklılık
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Aleve Dayanıklı
Flame Retardant
IEC 60332-3-24
Cat.C
Bükülgen
Flexible
Kullanıldığı Yerler / Applications
Serim Sıcaklığı
Installation
Temperature
Min -5°C
Açıkta
In Free Air
Beton İçinde
In Concrete
Boru İçinde
In Conduit
Kurşunsuz
Lead Free
Test Gerilimi (AC)
Test Voltage (AC)
(2 kV-2,5 kV)
4 x 1.5
4 x 2.5
4x4
4x6
4 x 10
4 x 16
4 x 25
4 x 35
4 x 50
4 x 70
4 x 95
4 x 120
4 x 150
4 x 185
4 x 240
Kumanda Kablosu
Control Cable
A brand of the
216
217
Alçak Gerilim Kabloları
Low Voltage Cables
HEPR Yalıtkanlı Enerji Kabloları
RoHS
HEPR Insulated Power Cables
Compliance
Çevre Dostu
FG7OR
0,6/1 kV
Hızlı Kurulum
Güvenlik
Teknik Özellikler / Technical Features
TS IEC 60502-1
0,6/1 kV
FG7OR
Yapı / Construction
İnce çok telli bakır iletkenli, bir damarlı HEPR izolasyonlu, PROTODUR (PVC)
dış kılılı enerji kabloları.
1
Fine stranded Cu-conductor, single core HEPR insulated, PROTODUR (PVC)
outer sheathed power cables.
Teknik Bilgiler / Technical Data
3
2- HEPR yalıtkan
HEPR insulated
3- Dolgu
Filler
4
4- PROTODUR (PVC) dış kılıf
PROTODUR (PVC) outer sheath
Bu kablolar TS IEC 60502-1’ e göre üretilirler.
-İzin verilen işletme sıcaklığı : 90 ºC
-İzin verilen kısa devre sıcaklığı : 250 ºC
(Kısa devre zamanı t ≤ 5 sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-1
- Permissible operating temperature : 90 ºC
-Permissible short-circuit temperature : 250 ºC
(For short-circuit duration up to t ≤ 5 sec.)
Enerji, şebeke ve aydınlatma kablosu olarak açıkta, kablo kanallarında, toprak
altında bükülgenlik gerektiren uygulamalarda kullanılır
For outdoor and indoor power, control and signaling applications, even in wet
environment, in industries, in public or residential buildings. Suitable for ixed
installations in open air, in tube, canals, masonery, metal structures, everhead
cable trays and for direct or indirect underground laying.
*Kontrol kabloları numaralandırılmıştır. / Control cables are numbered.
Maksimum
İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating
Temperature
Kısa Devre Sıcaklığı
Maximum Short
Circuit Temperature
Aleve Dayanıklılık
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Aleve Dayanıklı
Flame Retardant
IEC 60332-3-24
Cat.C
Bükülgen
Flexible
Rated
Cross-section
Cu Factor
mm2
1000 m
Kablo Dış Çapı
(Yaklaşık)
Overall
Diameter of Cable
(Approx.)
mm
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
20 ºC’de İletken
DA Direnci
Satıh Üzerinde Akım
Taşıma Kapasitesi
Sevk Uzunluğu
(Yaklaşık)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
kg/km
Ω/km
A
m
5 Damarlı / 5 Cores
72
120
192
288
480
768
1200
1680
2400
3360
4560
5760
7200
8880
11520
12,4
13,6
15,0
16,2
18,6
22,6
26,0
30,2
35,8
41,4
46,4
51,6
58,0
62,0
71,6
240
310
390
505
765
1130
1705
2255
3180
4365
5665
7210
8910
10425
14010
13.3
7.98
4.95
3.3
1.91
1.21
0.78
0.554
0.386
0.272
0.206
0.161
0.129
0.106
0.080
23
32
42
54
75
100
127
158
192
246
298
346
399
456
538
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
13,4
16,2
16,8
17,6
18,4
19,2
20,2
21,4
22,6
26,0
14,6
18,0
18,6
20,0
20,4
21,4
22,4
24,0
25,4
29,4
280
375
420
465
525
585
635
685
810
1040
370
495
560
630
705
795
870
945
1130
1475
13.3
13.3
13.3
13.3
13.3
13.3
13.3
13.3
13.3
13.3
7.98
7.98
7.98
7.98
7.98
7.98
7.98
7.98
7.98
7.98
13
13
11
11
11
9
9
9
8
8
17.5
17.5
13.5
13.5
13.5
12
12
12
11
11
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Kumanda Kabloları / Control Cables
Kullanıldığı Yerler / Applications
*
Bakır Faktörü
5 x 1.5
5 x 2.5
5x4
5x6
5 x 10
5 x 16
5 x 25
5 x 35
5 x 50
5 x 70
5 x 95
5 x 120
5 x 150
5 x 185
5 x 240
2
1- Bakır iletken
Cu-conductor
Nominal Kesit
Kurşunsuz
Lead Free
Test Gerilimi (AC)
Test Voltage (AC)
(2 kV-2,5 kV)
7 x 1.5
10 x 1.5
12 x 1.5
14 x 1.5
16 x 1.5
19 x 1.5
21 x 1.5
24 x 1.5
30 x 1.5
40 x 1.5
7 x 2.5
10 x 2.5
12 x 2.5
14 x 2.5
16 x 2.5
19 x 2.5
21 x 2.5
24 x 2.5
30 x 2.5
40 x 2.5
101
144
173
202
230
274
302
346
432
576
168
240
288
336
384
456
504
576
720
960
Kullanıldığı Yerler / Applications
Serim Sıcaklığı
Installation
Temperature
Min -5°C
Açıkta
In Free Air
Beton İçinde
In Concrete
Boru İçinde
In Conduit
Kumanda Kablosu
Control Cable
A brand of the
218
219
Download

Alçak Gerilim Kabloları Low Voltage Cables