AFUMEX™ Kablolar
AFUMEX™ Cables
Alevi İletmeyen Halojenden Arındırılmış Kablolar
Halogen Free, Flame Retardant, Non-Corrosive Cables
RoHS
Compliance
Çevre Dostu
™
AFUMEX
2XRH
0,6/1 kV IEC 60502-1
2XR(A)H 0,6/1 kV IEC 60502-1
2XRH / 2XR(A)H
Bir veya çok telli, bakır iletkenli, üç veya dört damarlı, özel sentetik
yalıtkanlı, galvanizli yuvarlak çelik tel zırhlı, özel sentetik dış kılılı, alevi
iletmeyen, halojenden arındırılmış ve yangın sırasında yoğun duman tabakası
oluşturmayan enerji kabloları.
Multi-core energy cables with solid or stranded copper conductor, special
synthetic insulation, galvanized round steel wire armour and special synthetic
outer sheath. These cables are lame retardant, halogen-free and do not
generate high smoke density during ire.
2
3
4
5
2- Özel sentetik yalıtkan
Special synthetic insulation
3- Özel dolgu tabakası
Special iller
4- Galvanizli yuvarlak çelik tel zırh
Galvanized round steel wire armour
6
6- Özel sentetik dış kılıf
Special synthetic outer sheath
Kablo Dış Çapı
(Yaklaşık)
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
20 ºC’de İletken
DA Direnci
Rated
Cross-section
Cu Factor
Overall
Diameter of Cable
(Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Ground
Air
Delivery Length
(Approx.)
mm2
1000 m
mm
kg/km
Ω/km
A
A
m
38
58
96
154
240
336
480
672
912
1152
1440
1776
2304
2880
3840
4800
6048
10,0
10,5
11,5
12,5
14,5
15,5
18,0
19,5
21,5
23,5
25,5
27,5
30,5
33,0
37,0
41,0
45,0
144
170
222
292
422
522
700
920
1184
1488
1782
2166
2754
3334
4322
5452
6912
4.61
3.08
1.83
1.15
0.724
0.52
0.387
0.268
0.193
0.153
0.124
0.0991
0.0754
0.0601
0.047
0.0366
0.0283
55
68
91
117
150
179
211
257
304
341
377
418
469
514
565
623
690
24
32
42
53
74
98
133
162
197
250
308
359
412
475
564
825
934
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
29
48
77
115
192
307
480
672
960
1344
1824
2304
2880
3552
4608
14,0
14,5
15,5
17,0
19,5
21,5
26,0
28,0
30,5
34,5
38,5
42,0
45,5
51,0
56,5
342
390
458
546
788
1012
1544
1836
2244
2896
3870
4626
5512
6990
8716
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83
1.15
0.724
0.524
0.387
0.268
0.193
0.153
0.124
0.0991
0.0754
31
40
52
65
87
113
146
176
208
256
307
349
391
442
509
24
31
41
53
72
96
130
160
195
247
305
355
407
469
551
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
43
72
115
173
288
461
720
1008
1440
2016
2736
3456
4320
5328
6912
8640
11520
14,5
15,0
16,5
17,5
20,0
22,5
27,0
29,0
32,0
37,0
40,5
44,5
49,5
54,0
60,0
65,5
73,0
366
426
508
614
898
1172
1794
2162
2684
3722
4712
5692
7202
8598
10812
13052
16322
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83
1.15
0.724
0.524
0.387
0.268
0.193
0.153
0.124
0.0991
0.0754
0.0601
0.047
31
40
52
65
87
113
146
176
208
256
307
349
391
442
509
581
667
24
31
41
53
72
96
130
160
195
247
305
355
407
469
551
643
737
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
874
1162
1680
2352
3216
4128
4992
6240
8064
30
31
35
40
44
49
53
59
65
2100
2440
3100
4230
5340
6600
8100
9800
12250
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,0991
0,0754
146
176
208
256
307
349
391
442
509
127
158
192
246
298
346
399
456
538
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
1x4
1x6
1 x 10
1 x 16
1 x 25
1 x 35
1 x 50
1 x 70
1 x 95
1 x 120
1 x 150
1 x 185
1 x 240
1 x 300
1 x 400
1 x 500
1 x 630
2 x 1.5
2 x 2.5
2x4
2x6
2 x 10
2 x 16
2 x25
2 x 35
2 x 50
2 x 70
2 x 95
2 x 120
2 x 150
2 x 185
2 x 240
Aleve Dayanıklılık
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Aleve Dayanıklılık
Flame Retardant
IEC 60332-3-24
Cat.C
Yanan Damlacık
Testi
Droplet Test
IEC 60332-1-3
Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke Emission
IEC 61034-1/2
Halojenden
Arındırılmış
Halogen Free
IEC 60754-1/2
3 x 1.5
3 x 2.5
3x4
3x6
3 x 10
3 x 16
3 x 25
3 x 35
3 x 50
3 x 70
3 x 95
3 x 120
3 x 150
3 x 185
3 x 240
3 x 300
3 x 400
Rijit
Rigid
3 1/2 Damarlı / 3 1/2 Cores
3 x 25 / 16
3 x 35 / 16
3 x 50 / 25
3 x 70 / 35
3 x 95 / 50
3 x 120 / 70
3 x 150 / 70
3 x 185 / 95
3 x 240 / 120
Kullanıldığı Yerler / Applications
Serim Sıcaklığı
Installation
Temperature
Min 5°C
Açıkta
In Free Air
Beton İçinde
In Concrete
Current Carrying Capacity in
Sevk Uzunluğu
(Yaklaşık)
3 Damarlı / 3 Cores
Having galvanized round steel wire armour, these cables are resistant against
outer mechanical reactions and they can be used in internal and external places
where safety regulations must be taken against ire.
Maksimum
Kısa Devre Sıcaklığı
Maximum Short
Circuit Temperature
Havada
2 Damarlı / 2 Cores
Bu kablolar, üzerindeki galvanizli yuvarlak çelik tellerden oluşan zırh
sayesinde mekanik dış tesirlere karşı dayanıklıdır. Yangına karşı alınması
zorunlu güvenlik tedbirlerinin olduğu yerlerde kullanılırlar.
Maksimum
İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating
Temperature
Toprakta
1 Damarlı / 1 Core - 2XR(A)H
Kullanıldığı Yerler / Applications
1
Akım Taşıma Kapasitesi
Bakır Faktörü
Bu kablolar IEC 60502-1’e uygun olarak üretilirler.
- Maksimum işletme sıcaklığı : 90 ºC
- Maksimum kısa devre sıcaklığı : 250 ºC
Aşağıdaki standartlara uygun olarak test edilirler:
LS (Düşük Duman) Testi: IEC 61034-1/2
Yanan Damlacık Testi: IEC 60332-1-3
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi: IEC 60754-1/2
FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat.C
These cables are produced according to IEC 60502-1.
- Maximum operating temperature: 90 ºC
- Maximum short-circuit temperature: 250 ºC
Cables are tested according to below standards:
LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2
Droplet Test: IEC 60332-1-3
HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2
FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 Cat.C
5- Polyester şerit
Polyester tape
0,6/1 kV
Nominal Kesit
Teknik Bilgiler / Technical Data
1- Bir veya çok telli bakır iletken
Solid or stranded Cu-conductor
Güvenlik
Teknik Özellikler / Technical Features
Yapı / Construction
1
Hızlı Kurulum
Boru İçinde
In Conduit
NOT :
Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.
A brand of the
144
145
AFUMEX™ Kablolar
AFUMEX™ Cables
Alevi İletmeyen Halojenden Arındırılmış Kablolar
Halogen Free, Flame Retardant, Non-Corrosive Cables
RoHS
Compliance
Çevre Dostu
™
AFUMEX
2XRH
0,6/1 kV IEC 60502-1
2XR(A)H 0,6/1 kV IEC 60502-1
Hızlı Kurulum
Teknik Özellikler / Technical Features
2XRH / 2XR(A)H
0,6/1 kV
Yapı / Construction
Bir veya çok telli, bakır iletkenli, üç veya dört damarlı, özel sentetik
yalıtkanlı, galvanizli yuvarlak çelik tel zırhlı, özel sentetik dış kılılı, alevi
iletmeyen, halojenden arındırılmış ve yangın sırasında yoğun duman tabakası
oluşturmayan enerji kabloları.
1
Multi-core energy cables with solid or stranded copper conductor, special
synthetic insulation, galvanized round steel wire armour and special synthetic
outer sheath. These cables are lame retardant, halogen-free and do not
generate high smoke density during ire.
2
3
4
5
1- Bir veya çok telli bakır iletken
Solid or stranded Cu-conductor
Teknik Bilgiler / Technical Data
2- Özel sentetik yalıtkan
Special synthetic insulation
Bu kablolar IEC 60502-1’e uygun olarak üretilirler.
- Maksimum işletme sıcaklığı : 90 ºC
- Maksimum kısa devre sıcaklığı : 250 ºC
Aşağıdaki standartlara uygun olarak test edilirler:
LS (Düşük Duman) Testi: IEC 61034-1/2
Yanan Damlacık Testi: IEC 60332-1-3
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi: IEC 60754-1/2
FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2 ve IEC 60332-3-24 Cat.C
3- Özel dolgu tabakası
Special iller
4- Galvanizli yuvarlak çelik tel zırh
Galvanized round steel wire armour
6
5- Polyester şerit
Polyester tape
These cables are produced according to IEC 60502-1.
- Maximum operating temperature: 90 ºC
- Maximum short-circuit temperature: 250 ºC
Cables are tested according to below standards:
LS (Low Smoke) Test: IEC 61034-1/2
Droplet Test: IEC 60332-1-3
HF (Halogen Free) Test: IEC 60754-1/2
FR (Flame Retardant) Test: IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24 Cat.C
6- Özel sentetik dış kılıf
Special synthetic outer sheath
Bakır Faktörü
Kablo Dış Çapı
(Yaklaşık)
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
20 ºC’de İletken
DA Direnci
Rated
Cross-section
Cu Factor
Overall
Diameter of Cable
(Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Ground
Air
Delivery Length
(Approx.)
mm2
1000 m
mm
kg/km
Ω/km
A
A
m
58
96
154
230
384
614
960
1344
1920
2688
3648
4608
5760
7104
9216
11520
15360
15,0
16,0
17,0
19,5
21,5
24,5
29,0
31,5
34,5
40,0
44,0
49,5
54,0
59,0
66,0
72,0
82,0
404
476
578
792
1042
1506
2128
2598
3242
4520
5780
7426
8840
10708
13490
16270
21366
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83
1.15
0.724
0.524
0.387
0.268
0.193
0.153
0.124
0.0991
0.0754
0.0601
0.047
31
40
52
65
87
113
146
176
208
256
307
349
391
442
509
581
667
24
31
41
53
72
96
130
160
195
247
305
355
407
469
551
643
737
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
72
120
192
288
480
768
1200
1680
2400
3360
4560
5760
7200
8880
11520
14400
19200
16,0
17,0
19,0
20,5
23,0
26,5
31,5
34,0
38,5
43,5
49,5
54,0
59,0
65,0
72,5
80,5
90,0
448
532
742
900
1192
1756
2500
3068
4082
5410
7322
8950
10732
12960
16406
20672
26122
12.1
7.41
4.61
3.08
1.83
1.15
0.724
0.524
0.387
0.268
0.193
0.153
0.124
0.0991
0.0754
0.0601
0.047
31
40
52
65
87
113
146
176
208
256
307
349
391
442
509
581
667
24
31
41
53
72
96
130
160
195
247
305
355
407
469
551
643
737
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
16,0
19,5
20,0
21,0
21,5
22,5
26,0
27,0
29,0
32,5
18,0
21,5
22,0
22,5
24,5
25,5
28,5
30,0
32,0
36,5
448
674
724
788
850
926
1230
1382
1574
1890
634
822
892
966
1174
1288
1540
1750
2024
2658
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
7.41
16.0
14.0
13.0
13.0
11.0
11.0
10.0
10.0
9.0
9.0
21.0
18.0
17.0
17.0
15.0
15.0
13.0
13.0
12.0
12.0
15.6
13.2
12.0
12.0
10.8
10.8
9.6
9.6
8.4
8.4
20.8
17.6
16.0
16.0
14.4
14.4
12.8
12.8
11.2
11.2
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Aleve Dayanıklılık
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
4 x 1.5
4 x 2.5
4x4
4x6
4 x 10
4 x 16
4 x 25ş
4 x 35ş
4 x 50ş
4 x 70ş
4 x 95ş
4 x 120ş
4 x 150ş
4 x 185ş
4 x 240ş
4 x 300ş
4 x 400ş
5 x 1.5
5 x 2.5
5x4
5x6
5 x 10
5 x 16
5 x 25ş
5 x 35ş
5 x 50ş
5 x 70ş
5 x 95ş
5 x 120ş
5 x 150ş
5 x 185ş
5 x 240ş
5 x 300ş
5 x 400ş
Bu kablolar, üzerindeki galvanizli yuvarlak çelik tellerden oluşan zırh
sayesinde mekanik dış tesirlere karşı dayanıklıdır. Yangına karşı alınması
zorunlu güvenlik tedbirlerinin olduğu yerlerde kullanılırlar.
Aleve Dayanıklılık
Flame Retardant
IEC 60332-3-24
Cat.C
Yanan Damlacık
Testi
Droplet Test
IEC 60332-1-3
Düşük Duman
Yoğunluğu
Low Smoke Emission
IEC 61034-1/2
Halojenden
Arındırılmış
Halogen Free
IEC 60754-1/2
Açıkta
In Free Air
Beton İçinde
In Concrete
Current Carrying Capacity in
Sevk Uzunluğu
(Yaklaşık)
Kumanda Kabloları / Control Cables
7 x 1.5
10 x 1.5
12 x 1.5
14 x 1.5
16 x 1.5
19 x 1.5
24 x 1.5
30 x 1.5
37 x 1.5
48 x 1.5
7 x 2.5
10 x 2.5
12 x 2.5
14 x 2.5
16 x 2.5
19 x 2.5
24 x 2.5
30 x 2.5
37 x 2.5
48 x 2.5
Rijit
Rigid
Kullanıldığı Yerler / Applications
Serim Sıcaklığı
Installation
Temperature
Min 5°C
Havada
4 Damarlı / 4 Cores
*Kontrol kabloları numaralandırılmıştır. / Control cables are numbered.
Maksimum
Kısa Devre Sıcaklığı
Maximum Short
Circuit Temperature
Toprakta
5 Damarlı / 5 Cores
Having galvanized round steel wire armour, these cables are resistant against
outer mechanical reactions and they can be used in internal and external places
where safety regulations must be taken against ire.
Maksimum
İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating
Temperature
Akım Taşıma Kapasitesi
Nominal Kesit
Kullanıldığı Yerler / Applications
*
Güvenlik
101
144
173
202
230
274
346
432
533
691
168
240
288
336
384
456
576
720
888
1152
Boru İçinde
In Conduit
NOT :
Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.
A brand of the
146
147
Download

AFUMEX™ Kablolar