Alçak Gerilim Kabloları
Low Voltage Cables
HEPR Yalıtkanlı Enerji Kabloları
RoHS
HEPR Insulated Power Cables
Compliance
Çevre Dostu
FG7R
0,6/1 kV
Hızlı Kurulum
Güvenlik
Teknik Özellikler / Technical Features
TS IEC 60502-1
0,6/1 kV
FG7R
Nominal Kesit
Bakır Faktörü
Kablo Dış Çapı
(Yaklaşık)
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
20 ºC’de İletken
DA Direnci
Satıh Üzerinde Akım
Taşıma Kapasitesi
Sevk Uzunluğu
(Yaklaşık)
Rated
Cross-section
Cu Factor
Overall
Diameter of Cable
(Approx.)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
mm2
1000 m
mm
kg/km
Ω/km
A
m
38
58
96
154
240
336
480
672
912
1152
1440
1776
2304
2880
7,0
7,5
8,5
10,0
10,8
12,4
14,2
16,2
17,8
19,8
21.8
23,8
26,2
28,5
81
101
150
215
310
405
570
750
945
1200
1480
1810
2345
2910
45
58
80
107
135
169
207
268
328
383
444
510
607
703
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Yapı / Construction
İnce çok telli bakır iletkenli, bir damarlı HEPR izolasyonlu, PROTODUR (PVC)
dış kılılı enerji kabloları.
1
Fine stranded Cu-conductor, single core HEPR insulated, PROTODUR (PVC)
outer sheathed power cables.
2
Teknik Bilgiler / Technical Data
1- Bakır iletken
Cu-conductor
2- HEPR yalıtkan
HEPR insulated
3
3- PROTODUR (PVC) dış kılıf
PROTODUR (PVC) outer sheath
Bu kablolar TS IEC 60502-1’ e göre üretilirler.
-İzin verilen işletme sıcaklığı : 90 ºC
-İzin verilen kısa devre sıcaklığı : 250 ºC
(Kısa devre zamanı t ≤ 5 sn. için)
These cables are produced according to TS IEC 60502-1- Permissible operating temperature : 90 ºC
-Permissible short-circuit temperature : 250 ºC
(For short-circuit duration up to t ≤ 5 sec.)
1 Damarlı / 1 Core
1x4
1x6
1 x 10
1 x 16
1 x 25
1 x 35
1 x 50
1 x 70
1 x 95
1 x 120
1 x 150
1 x 185
1 x 240
1 x 300
4.95
3.3
1.91
1.21
0.78
0.554
0.386
0.272
0.206
0.161
0.129
0.106
0.080
0.064
Kullanıldığı Yerler / Applications
Enerji, şebeke ve aydınlatma kablosu olarak açıkta, kablo kanallarında, toprak
altında bükülgenlik gerektiren uygulamalarda kullanılır
For outdoor and indoor power, control and signaling applications, even in wet
environment, in industries, in public or residential buildings. Suitable for fixed
installations in open air, in tube, canals, masonery, metal structures, everhead
cable trays and for direct or indirect underground laying.
Maksimum
İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating
Temperature
Kısa Devre Sıcaklığı
Maximum Short
Circuit Temperature
Aleve Dayanıklılık
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Aleve Dayanıklı
Flame Retardant
IEC 60332-3-24
Cat.C
Bükülgen
Flexible
Kurşunsuz
Lead Free
Test Gerilimi (AC)
Test Voltage (AC)
(2 kV-2,5 kV)
Kullanıldığı Yerler / Applications
Serim Sıcaklığı
Installation
Temperature
Min -5°C
Açıkta
In Free Air
Beton İçinde
In Concrete
Boru İçinde
In Conduit
Kumanda Kablosu
Control Cable
A brand of the
214
215
Download

Alçak Gerilim Kabloları Low Voltage Cables