AİRHİTONE A4S2/MF
TEKNİK VERİ BİLGİLERİ
TANIM
Sulu çözelti.W/O emülsiyon
İyonik olmayan yüzey aktif maddelerin birlikteli karışımı ile erime özelliğine sahip, doğal ve
sentetik yağlardan oluşmuş bileşik.
KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER
GÖRÜNÜŞ :
KOKU :
RENK :
PH :
PH(%4 DİLÜSYON) :
YOĞUNLUK :
ÇÖZÜNÜRLÜK :
YANMA NOKTASI :
Süte benzer, mat sıvı
Karakteristik
Beyaz
6+/-1
7+/-0,5
1,0 +/- 0,1
Su, Alkol
>100 C
KULLANIM
Sanayi alanlarında, ocaklarda, vulkanizasyon yöntemlerinde v.b. alanlarda hava uygulaması
MİKTAR VE KULLANIM
Spesifik spreyleme ağızlıkları kullanarak spreyleme tekniği kullanılarak hava uygulaması
KONSANTRASYON: Temiz suya 0,2-1 %
DEPOLAMA
Ürünleri kapalı orijinal paketlerinde, aşırı sıcak olmayan / oda sıcaklığında saklayınız
DÜZENLEYİCİ BİLGİLER
Üretim Yeri : Fransa
Müşteri Referans Numarası : 33074900
* EİNECS : Bütün Malzemeler Listelenmiştir.
Avrupa Mevzuatı : Sınıflandırma: İçerik:Xi ,R43,S24,S37
öjenol N CAS 97-53-0/sitral N CAS 5392-40-5/ geranol N CAS 106-24-1/aldehit
hekzilklonomid N CAS 101-86-0
Alerjik reaksiyona sebep olabilir
* EİNECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri
Download

Haberin Tamamı