10/08
AİRHİTONE SD
TEKNİK VERİ BİLGİLERİ
TANIM
Sulu çözelti.W/O mikro-emülsiyon
İyonik olmayan yüzey aktif maddelerin birlikteli karışımı ile erime özelliğine sahip, doğal ve sentetik
yağlardan oluşmuş bileşik.
Bakterisit, fiksaj maddesi (uzun süren dayanıklı etkiler için)
KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER
GÖRÜNÜŞ
KOKU
RENK
PH
PH(%20 DİLÜSYON)
YOĞUNLUK
ÇÖZÜNÜRLÜK
YANMA NOKTASI
: Yarı Saydam
: Keskin, Limon
: Sarı
: 6+/-1
: 7+/-0,5
: 1,0+/-0,1
: Su, Alkol
: >100 C
KULLANIM
Çöp boşaltma alanı, çamur stoklama alanı v.b. gelen kötü kokular için kullanılır.
DOZU VE KULLANIM TALİMATLARI
Çöp ve çamur işlemlerinde kullanmak üzere.
Konsantrasyon: Temiz suya %15 ila 20 arasında
Uygulama: Elektrikli atomizör(püskürtücü) ya da manüel basınç ekipmanı.
Çok düşük konsantrasyon etkinliği ile uzun süren dayanıklı etki.
DEPOLAMA KOŞULLARI:
Ürünleri kapalı orijinal ambalajlarında aşırı olmayan sıcaklıklarda/oda sıcaklığında saklayınız.
MEVZUAT BİLGİLERİ
İMALAT YERİ
SİPARİŞ REFERANS NUMARASI
* EİNECS
AVRUPA MEVZUATI
: FRANSA
: 34042000
: Bütün Malzemeler Listelenmiştir.
: Sınıflandırma; Xi R36/R38,R43,S24,S25,S37,S39
İçerik; Hexiklinomid Aldehit/Sitral
Öjenol/D-Limonen
* EİNECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri
Download

aırhıtone sd - Barkan Kimyevi Maddeler