10/08
TEKNİK VERİ BİLGİLERİ
INHITONE P1
TANIM
Sulu çözelti.W/O emülsiyon.
İyonik olmayan yüzey aktif maddelerin birlikteli karışımı ile çözünebilen, doğal ve sentetik
yağlardan oluşmuş bileşik.
KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER
GÖRÜNÜŞ : sıvı
KOKU : güçlü,limon
RENK : süt beyaz
PH : 6+/-1
PH(%4 DİLÜSYON) : 7+/-0,5
YOĞUNLUK : 1,0 +/- 0,1
ÇÖZÜNÜRLÜK : Su, Alkol
YANMA NOKTASI : >100 C
KULLANIM
Sanayisel atık sulara,pis su arıtma tesislerine,hava yıkayıcılara,sıvı çamurlara katılımla
uygulama.
MİKTAR VE KULLANIM
Genellikle atık sulara sürekli ve düzenli katılımla;
KONSANTRASYON: temiz suda ön dilusyon 0,4% kötü kokuya uygulanan konsantrasyon
0,4%
DEPOLAMA
Ürünleri kapalı orijinal paketlerinde, aşırı sıcak olmayan / oda sıcaklığında saklayınız
DÜZENLEYİCİ BİLGİLER
Üretim Yeri : Fransa
Müşteri Referans Numarası : 33074900
* EİNECS : Bütün Malzemeler Listelenmiştir.
Avrupa Mevzuatı : Sınıflandırma: Xi,R43,S24,S37
İçerik: aldehit hekzilsinamik N CAS 101-86-0/öjenol N CAS 97-53-0/sitral N CAS 5392-405/D-limonen N CAS 5989-27-5
* EİNECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri
Download

İncele - Barkan Kimyevi Maddeler