Eco-design
Ekolojik tasarım
Serge Ferrari manufactures 100% recyclable, flexible, composite
materials and implements end-of-life collection networks for its
products (Europe). Recycling is performed at Ferrara (Italy) and is
based on an exclusive Texyloop® process (www.texyloop.com)
developed by Serge Ferrari.
The Group places all its know-how and tools within reach of our
client’s global eco-design strategies: Life Cycle Assessments
(LCA), access to recycling, standards watch, REACH regulations
compliance policy, etc.
Gardens and terraces
Bahçe ve teraslarda
Faultless performance in outdoor conditions
Dışarısının şartlarına benzersiz dayanıklılık
Serge Ferrari, % 100 geri dönüşümlü, esnek, kompozit malzemeler
üretir ve kullanım ömrü sona erdiğinde ürünlerin geri kazanımı için
onları toplar. Geri dönüştürme işlemi, Serge Ferrari tarafından
geliştirilmiş olan benzersiz Texyloop® tekniğiyle (www.texyloop.com)
İtalya’da Ferrare’de yapılır.
Grup, know-how bilgisini ve araçlarını, müşterileriyle ilgili bütünsel
ekolojik tasarım stratejisinin hizmetine sunar: yaşam döngüsü analizi
(LCA), geri dönüşümden faydalanma, standartlar konusunda gözetim,
REACH mevzuatına uygunluk politikası, vs...
• Unmatched resistance to UV,
moisture, mould, extreme
temperatures and frost
• UV ışınlara, neme,
küflenmeye, aşırı ısıya ve
donmaya karşı benzersiz
dayanıklılık
• User comfort:
- quick drying
- seat coolness
• Kullanım rahatlığı:
- Çabuk kuruma
- Oturma yerinin serin olması
• Excellent stability under
tension, (no ‘bagging’)
• Tekstil kumaşın gerilmeye
karşı benzersiz dayanıklılığı
(deformasyon olmaz)
• Flexibility and strength
serving creativity
• Yaratıcılığın hizmetinde
esneklik ve mekanik
özellikler
• Fire resistance
• Ateşe karşı dayanıklılık
Hotels, restaurants, spas…
Otel, restoran ve güzellik salonları…
• High resistance against
wear, for high traffic areas
• Easy maintenance, easy
upkeep
• Strong, while lightweight,
best for easy handling
• Tekrarlanan sürtünmelere ve
yırtılmaya karşı büyük
dayanıklılık
• Bakım kolaylığı
• Mobilyanın hafifliğine katkı
sağlar (kolay taşınma)
Resistance to intensive uses
Yoğun kullanıma dayanıklılık
Batyline etiketi, kalite ve ekolojik
tasarım konusundaki tercihinizi
değerlendirmeye yardımcı olmak
için tasarlanmıştır: bu etiketi
isteyiniz.
Cruising & yachting
Deniz gezileri ve yatçılık
• IMO fire rating
• Resistant to salt,
UV and temperature
variations
• Exceptional comfort
Resistance to marine conditions
Deniz koşullarına dayanıklılık
BATYLINE® ISO 62 FR
7407 FR
BATYLINE® ISO 262
7406
BATYLINE® ISO 244
7350
Standards
Standartlar
Weight / Ağırlık
500 g/m2
500 g/m2
660 g/m2
725 g/m2
EN ISO 2286-2
Width / Kumaşın eni
180 cm
180 cm
180 cm
180 cm
Openess factor / Gözeneklilik
22 %
22 %
11 %
10 %
240/240 daN/ 5 cm
240/240 daN/ 5 cm
360/330 daN/ 5 cm
430/410 daN/ 5 cm
SC (very heavy use)
SC (çok sert kullanım)
ΔE lab < 3
UVA 340 / 2000h
Methods A, Excellent
A metodu,Mükemmel
SC (very heavy use)
SC (çok sert kullanım)
ΔE lab < 3
UVA 340 / 2000h
Methods A, Excellent
A metodu,Mükemmel
SC (very heavy use)
SC (çok sert kullanım)
ΔE lab < 3
UVA 340 / 2000h
Methods A, Excellent
A metodu,Mükemmel
SC (very heavy use)
SC (çok sert kullanım)
ΔE lab < 3
UVA 340 / 2000h
Methods A, Excellent
A metodu,Mükemmel
-30°C / +70°C
-30°C / +70°C
-30°C / +70°C
-30°C / +70°C
Physical properties / Fiziksel özellikler
Tensile strength (warp/weft)
Kopma dayanımı (çözgü/atkı)
Resistance to abrasion
Aşınma dayanımı
Extreme light stability
Aşırı ışığa dayanımı
Mould resistance
Küflenme dayanımı
Extreme working temperatures
Kullanım için uç ısı değerleri
EN ISO 1421
EN ISO 12947-2
NF T30-036
(QUV TEST)
EN ISO 846-A
Flame retardancy / Ateşe reaksiyonu
M2
B1
Pass / Uygundur
Rating
Sınıfı
NFP 92-503
DIN 4102-1
IMO A652 part 16 (EN 1021 part 1 et 2)
Quality / Kalite
ISO 9001
Environment / Çevre
ISO 14001
Certifications, labels, warranties, recyclability / Sertifikalar, isimler, garantiler, geri dönüştürülebilirlik
Combining comfort and design
Konfor ve dizaynın buluşması
The Batyline label has been
designed to help you enhance
your options in terms of quality
and eco-design: simply request it.
BATYLINE® ISO 62
7407
Management systems / Yönetim sistemleri
Office furniture
Büro mobilyaları
Texyloop Facility, Ferrara, Italy / Ferrare İtalya’daki Texyloop tesisi
Technical properties
Teknik özellikler
Quoted technical characteristics are average values with a +/- 5% tolerance. Our products are subject to improvements resulting from technical developments and we reserve the right to
modify their characteristics at any time. The purchaser of our products is responsible for checking the above data.
Belirtilen teknik özellikler, +/- 5% toleransla ortalama değerlerdir. Ürünlerimizde, kaydedilen teknik ilerlemeye göre değişiklikler olmaktadır; bu yüzden, bu teknik özellikleri her an değiştirme hakkımız
saklıdır. Yukarıda yer alan bilgilerin hala geçerli olup olmadığını kontrol sorumluluğu, ürünlerimizi satınalanlara aittir. Garanti uygulamasıyla ilgili olarak, talebiniz üzerine size sağlanan garanti şartları
belgesine bakınız.
TOOLS AND SERVICES
ARAÇLAR VE HİZMETLER
• Life Cycle Assessments (LCA)
available on request
LCA analizi, talebiniz üzerine size sağlanır
• Making guide
Konfeksiyon el kitapçığı
→ Contact / İletişim
→
• Headquaters
Merkez:
+ 33 (0)4 74 97 41 33
• The Serge Ferrari operational recycling chain
Serge Ferrari işletimsel geri dönüşüm zinciri
• Your local representative
Size en yakın yer için:
www.sergeferrari.com
• IMO yangın sertifikası
• Tuza, UV ışınlara ve ısı
değişikliklerine dayanıklılık
• Secondary raw materials of high intrinsic value compatible with multiple processes
Çok sayıda süreçle uyumlu ve gerçek değeri yüksek ikincil hammaddeler
• A quantified response to combat depletion of natural resources
Doğal kaynakların tüketilmesiyle mücadele
amaçlı nicel tepki
www.texyloop.com
• Olağanüstü konfor
www.sergeferrari.com
Batyline is a registered trademark of Serge Ferrari sas.
Batyline, Serge Ferrari SAS şirketine ait tescilli bir markadır.
Studio Serge Ferrari • 8135 • JUILLET 2012/ V1.01
7407 FR referanslı ürünler, ateşe dayanıklılık sınıflandırmasının
gerektirdiği zorunluluklara tabi tutularakyangına dayanmaya yönelik
işlemlerden geçirilir.
APPLICATIONS / UYGULAMA YERLERİ
Chairs, armchairs, sunbeds,
cushions and seats, screens,
decoration, etc...
İskemle, koltuk, şezlong, minderler,
oturma grupları, salıncak, yastık ve banklar,
bölmeler ve dekorasyon işleri...
GB/TR
References 7407 FR are flame retardant for applications subject to
fire rating requirements.
UNIQUE ADVANTAGES / EŞSİZ AVANTAJLAR
• Exceptional long life / Olağanüstü kullanım ömrü
• Excellent stability under tension, no «bagging»
Kullanılırken deformasyon olmaması
• Extreme lightweight / Çok büyük hafiflik
• Wide range of 59 colours / 59 renkte bol çeşit
• 100% recyclable (Texyloop® process)
% 100 geri dönüşümlü malzeme (Texyloop® tekniği)
Non contractual photo, provided as example.
Sadece örnek olarak verilmiş olan ve sözleşme değeri taşımayan fotoğraflar.
Fire Rating
Yangına dayanma sınıfı
Exclusive Technology
Benzersiz teknoloji
Serge Ferrari®
7407-5363
7407-5371
7407-5369
Optimisation of bi-axial tension during manufacturing process
Üretim sürecinde uygulanan iki eksenli gerilmenin optimizasyonu
7407-5029
7407-5001
7407-5374
7407FR-5001
7407-5347
7407-5011
7407-5018
7407-5368
7407-5013
7407-5375
7407-5003
7407FR-5014
7407-5364
7407-5370
7407-5380
7407-5367
Protective through-coloured sheath
Renk pigmenti içeren özel koruyucu kaplama
Multi-strand high-tenacity polyester yarn
Çok lifli yüksek dayanıklılıkta polyester iplik
7407-5378
7407-5376
7407-5382
7407FR-5015
7407-5007
7407-5012
7407-5017
7407-5063
Characteristics
Özellikleri
Benefits
Faydaları
• High-tenacity polyester yarn
• Tear resistant,
maximum strength
Yırtılmaz, son derece
sağlam
Yüksek dayanıklılıkta polyester
iplik
7407-5379
7407-5014
7407-5004
7407FR-5260
7407-5009
7407-5372
7407-5329
7407-5366
• Sheath specific
formulation
kaplamanın özel
formülü
• Exceptional resistance
to outdoor conditions
Dışarısının koşullarına
aşırı dayanıklılık
• Serge Ferrari® Précontraint
patented technology
• Tension regularly
maintained: no bagging
phenomenon
Düzenli gergin kalır:
deformasyon ve sarkma olmaz
Patentli Serge Ferrari® Öngerilim
Teknolojisi
7407-5377
7407-5383
7407-5700
7407FR-5266
7407-5065
7407-5336
7407-5016
7407-5365
• Weave regularity, squareness
of threads, guaranteed finish
and aesthetics
Dokuması düzgündür, iplikler
köşelidir, yüzey görünümü ve
estetiği garantilidir
• Balanced textile (same thread
density in warp and weft)
7407-5015
7407-5048
7407-5005
7407FR-5261
7407-5006
7407-5373
7407-5381
7407-5348
Dengeli tekstil
(atkı ve çözgüde aynı yoğunlukta iplikler
bulunur)
• Optimised fabric openness
Optimum gözeneklilik
7407-5364
7406-5001
7406-5005
7350-5005
7407FR-5005
7407-5352
7407-5349
7407-5010
7407-5023
• Work in direction of warp
or weft, better for nesting
patterns, diminish cutting waste
Konfeksiyon olarak rahatça
yerleştirilir: fire olayı belirgin bir
şekilde azalır
• Stays cool in summer,
dries very quickly
Yazın serin kalır, çok çabuk kurur
Download

Batyline ISO