AKRON EXG 300
Kayıpsız tahıl hasadı
Unloading of grains
without losses
280 t/saate kadar yüksek
performans
Great Capacity to 280 t/h
 Her tür kuru tahıl
 All kinds of dry grain
 Mısır yüklemesi opsiyonu
 Option for unloading corn
(reinforced frame with additional shaft)
(ilav şaftlı takviyeli kasa)
 Yükleme sırasında torbayı hidrolik sarma
 Folyo torbayı tamamıyla boşaltarak temiz
ve kayıpsız yükleme
Parametre / Parameter
Torba çapı/ bag diameter
Yükleme performansı/ unloading performance
Gerekli güç / power required
 Hydraulic winding up of the bag during unloading
 Clean and lossless unloading by completely
emptying the bag
Birim/unit
m
ton/saat - t/h
Hp/Ps
AKRON EXG 300
2,70
4,5
90
Çalışma eni / working width
m
3,95
Nakliye eni / transport width
m
2,60
Nakliye uzunluğu / transport length
m
6,00
Azami yükleme yüksekliği / max. loading height
m
4,50
Ağırlık / weight
ton
2,60
AKRON EMD 9400
storage
cost
Depolama
maliyeti
< 5€/ton
Storage
of grain, corn, fertilizer
and other bulk goods
< 5€/t
 Esnek depolama maliyeti
 Flexible storage technology
 Düşük yatırım maliyeti
 Low investment costs
 Geleneksel tahıl depolamasına göre kısa
 Short amortization time compared to conventional
grain storage
amortisman süresi
 Yüksek performans
 Ağır yük kasasıyla son derece dengeli
 High performance
 Tekerlek konumunu değiştirme ihtiyacı
 High stability by heavy-duty frame
olmadan kolay nakliye
 Easy transport without need to change wheel position
Parametre/Parameter
Torba çapı / bag diameter
Düzenli akış torbalama performansı / steady flow bagging performance
Gerekli güç / power required
Birim/unit
AKRON EMD 9400
m
2,70
ton/saat - t/h
5
Hp/Ps
min. 60
Hazne hacmi / hopper capacity
m3
2,50
Hazne eni / hopper width
m
2,20
Yükleme yüksekliği / filling height
m
3,40
Çalışma ve nakliye eni / transport width (working width)
m
2,80 (3,20)
t
2,98
Ağırlık / weight
© www.lausitzer-druckhaus.de
Tahıl, mısır, gübre ve
diğer dökme ürünlerin
depolanması
Download

AKRON EXG 300