Alois Alzheimer
Kaynak: Deutsche Alzheimer
Konu:Hukuki ve Ekonomik Destekler
Timucin Gülensoy (Aile Danismani -Terapist)
Modul V
Alzheimergesellschaften NRW Projekt
„Leben mit Demenz“
Yardımlar






Kendi çabaları: Diğer hasta yakınları ve yardım
kuruluşları
§ 2o Abs 1 SGB XI: Bakım sigortasından
faydalanan yasal sağlık sigortası üyeleridir.
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“

Sağlık sigortasından kaynaklanan yardımlar (SGB V)
Ağır özürlüler yasasından kaynaklanan yardımlar
(SGB IX)
Bakım sigortasından kaynaklanan yardımlar(SGB XI)
Sosyal yardımlardan kaynaklanan yardımlar (SGB XII)
Vesayet, Hasta Bakım Yetkisi ,Bakım üstlenme(BGB
1896 ff)
Sağlık Kasalarının Sorumlulukları
•
•
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
•
Sağlık sigortası Leistungskatalog da bulunanların
tümü demans ile ilgili doktor masrafları, gerekli
ilaçlar, gerekli terapiler ve terapi gereçleri
hastanın sağlığını korumak ve tekrar daha iyi hale
getirmek için üstleniyor. (SGB V, § 1).
Heilmittel olarak masaj, banyolar, hasta jimnastiği
gibi. Logopedi ve Ergoterapi ayakta durma ve
yürümeye yardım kurs masrafları gibi.
Demanstan kaynaklanan günlük davranışların yeniden
öğrenilmesi. (SGB V, § 40) konuşma ve hafıza
tazeleyici ayrıca Patientenschulungsmaßnahmen
Reha (SGB V, § 43, Satz 1) .
Bakıma ihtiyacı olmak
Bakıma ihtiyacı olmak: Alman Sosyal Yasası`nın 11. kitabına göre
dolayı günlük ihtiyaçlarını en az 6 ay tek başına yerine
getirememedir (§ 14 Abs. 1 SGB XI).
•
Yardıma ihtiyacı olmak hastalığın çeşidine, sıklığına ve süresine
göredir:
•
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
„herhangi bir bedensel, ruhsal veya zihinsel rahatsızlığından
Vücut bakımı, Beslenme, Hareketlerde sınırlılık, Ev işlerinde
yardıma ihtiyaç
Farklı 3 derecesi vardır + ayrıca Bakım Derecesi „0
Kimler Faydalanabilir ?
•
•
•
Pflegekasse ya başvuru yapınız.
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
•
Günlük yaşamında demans psikolojik ya da fiziksel
sorunlarından dolayı hareketlerinde sınırlı olanlar.
Bakım Derecesi Pflegestufe 1 altında kalan ama
bakıma ihtiyacı olanlar. MDK Gutacher bir günde 45
dakikanın altında ihtiyaç tespit ederse.
Nasıl başvurulmalı?
Bu konuda Pflegebedürftigkeit in hangi Pflegestufe
olduğuna dair MDK nın tespiti gereklidir.
Pflegedienst ya da size danışmanlık yapabilecek bir
yerden ön bilgi alınız.
Günlük faaliyetleri yerine getirememek
(13 Kriterien)
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
1. Kontrolsüz yaşam alanını terketmek
2. Tehlikeli durumları farkedememe veya sebep olma
3. Tehlikeli eşyalar ile ve potansiyel tehlikelilerle
uyum sağlayamama
4. Fiili ve sözlü oder verbal agresif davranmak
5. Duruma uygun ölçüsüz davranışlar
6. Bedensel ve ruhsal veya ihtiyaçların
kavranamaması algılanamaması
7. Korkuya ve depresyona karşı gerekli terapisel
veya koruyucu önlemlere katılma yetisinin
olmaması
8. Beyinsel faaliyetlerdeki yüksek zarar görmesi ve
günlük faaliyetleri engellemesi
9. Gece ve gündüz ritminin bozulması
Günlük faaliyetleri yerine getirememek
(13 Kriterien)
•
Yukarıdaki maddelerden en az iki veya 1 den 9 a kadar olan
maddelerden en az bir tanesini 6 aylık olarak MDK veya diğer
kurumların düzenli rahatsızlığı ve bunun sonucu günlük
davranışlarda kısıtlılık tespit etmesi gerekir.
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
10. Günlük faaliyetleri planlayıp uygulayamama
11. Günlük faaliyetleri farkedememe ve ölçüsüz
davranma
12. Kontrolsüz duygu gösterimi
13. Yılgınlık cesaretsizlik çaresizlik ve ümitsizlik
depresyon
Hangi Giderleri Karşılayabilirim?
•
•
•
•
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
•
Gündüz ve gece bakımı
Kısa süreli Bakım
Kasa tarafından tanınan ambulanten Bakım özel
hizmetleri
Kasa tarafından tanınan eşlik etme hizmetleri
„Komşuluk Yardımları“
Hasta Bakım Destekleri
•
•
•
•
•
•
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
•
Gönüllülerden oluşan hasta yakınlarına verilen
destek
Demans hastalığı hakkında kurulan destek
grupları (Demans Kafe)
Yardım Çevreleri
Günlük bakım destekleri
Kişisel Bakım
Aile destek hizmetleri
Hastalar demans konusunda Danışmanlık ve
Yardım yapan kurumlar
Bakım Sigortasının Yükümlülükleri
(§28 ABSATZ 1 SGB XI)
•
•
•
•
•
•
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
•
Bakım için malzeme yardımı §36 SGB XI
Kişisel sağlanan bakımda bakım parası §37 SGB XI
Maddi ve malzeme yardımının birlikteliği §38 SGB XI
Evde bakımda bakımı üstlenen kişinin dinlendirilmesi
§39 SGB XI
Bakım için gerekli yardımcı malzeme ve teknik yardım
§40 SGB XI
Gündüz ve Gece Bakımı §41 SGB XI
Kısa süreli bakım
Evde Bakım Parası
(PFLEGEGELD FÜR HÄUSLICHE PFLEGE)
2015 Yılından
İtibaren Aylık
123 €
2014 Yılında Aylık
244€
235€
316€
305€
458€
440€
545€
525€
728€
700€
728€
700€
120€
Evde Bakım Parası (Pflegegeld) Bakım malzemesi yardımı (Pflegesachleistungen)
ile birleştirilebilir.
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
Bakım derecesi
Stufe der Pflegebedürftigkeit
Bakım derecesi Pflegestufe 0 (
Demans)
Bakım derecesi Pflegestufe I
(90 Dakika 45 T.Bakım)
Bakım derecesi Pflegestufe I
(Demans)
Bakım derecesiPflegestufe II
(180 Dakika 120 T.Bakım)
Bakım derecesiPflegestufe II
(Demans)
Bakım derecesiPflegestufe III
(300 Dakika 240 T.Bakım)
Bakım derecesi
Pflegestufe III (Demans)
Evde Bakımda yapılan Profosyonel Yardımı
PFLEGESACHLEISTUNGEN FÜR HÄUSLICHE PFLEGE)
2015 Yılından
İtibaren Aylık
231 €
468€
2014 Yılında Aylık
689
1144€
665€
1100€
1298€
1612€
1250€
1550€
1612
1550€
1.995€
1.918€
Härtefall Demans
1.995€
1.918€
225€
450€
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
Bakım derecesi
Stufe der Pflegebedürftigkeit
Bakım derecesi Pflegestufe 0 ( Demans)
Bakım derecesi Pflegestufe I
(90 Dakika 45 T.Bakım)
Bakım derecesi Pflegestufe I (Demans)
Bakım derecesiPflegestufe II
(180 Dakika 120 T.Bakım)
Bakım derecesiPflegestufe II (Demans)
Bakım derecesiPflegestufe III
(300 Dakika 240 T.Bakım)
Bakım derecesi
Pflegestufe III (Demans)
Härtefall
Bakım Malzeme Yardımı
PFLEGEHILFSMITTEL
2015 Yılından
İtibaren Aylık
2014 Yılında Aylık
Bakım derecesi Pflegestufe 0 ( Demans) 40 €
31 €
Bakım derecesi Pflegestufe I II III
31 €
40 €
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
Bakım derecesi
Stufe der Pflegebedürftigkeit
Bakıma Engel Hallerde
PFLEGE BEI VERHINDERUNG EINER PFLEGEPERSON
2015 Yılından
İtibaren Yıllık
2014 Yılında Yıllık
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
Bakım derecesi
Stufe der Pflegebedürftigkeit
Bakım derecesi Pflegestufe 0 ( Demans) 1.612 € gerekli
destek bakımı
için 6 haftaya
kadar
1.550 € gerekli
Bakım derecesi Pflegestufe I II III
1.550 € gerekli
destek bakımı için
4 haftaya kadar
1.612 gerekli
destek bakımı
için 6 haftaya
kadar
destek bakımı için 4
haftaya kadar
Yaşam Alanlarının Düzenlenmesi
WOHNUMFELDVERBESSERNDE MASSNAHMEN
2014 Yılında
Bir Kerelik
Bakım derecesi Pflegestufe I II III
2.557 Euro (b10.228
Euroya kadar ,eğer
birden fayla hasta
beraber yaşıyorsa)
4.000 Euro (16.000
Euroya kadar eğer
birden fayla hasta
beraber yaşıyorsa)
2.557 Euro (b10.228
Euroya kadar ,eğer
birden fayla hasta
beraber yaşıyorsa)
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
2015 Yılından
İtibaren
Bir Kerelik
Bakım derecesi Pflegestufe 0 ( Demans) 4.000 Euro (16.000
Euroya kadar eğer
birden fayla hasta
beraber yaşıyorsa)
Bakım derecesi
Stufe der Pflegebedürftigkeit
Kısmi Kalmalı Gece/Gündüz Bakımı
TEILSTATIONÄRE LEISTUNGEN DER TAGES/NACHTPFLEGE
Bakım derecesi
Stufe der Pflegebedürftigkeit
2015 Yılından
İtibaren Aylık
2014 Yılında Aylık
0
450€
Bakım derecesi Pflegestufe I (Demans)
Bakım derecesiPflegestufe II
(180 Dakika 120 T.Bakım)
689
1144€
450€
1100€
Bakım derecesiPflegestufe II (Demans)
Bakım derecesiPflegestufe III
(300 Dakika 240 T.Bakım)
1298€
1612€
1100€
1550€
Bakım derecesi
Pflegestufe III (Demans)
1612
1550€
Gündüz ve Gece Bakımından (Tages- ve Nachtpflege teilstationäre
Versorgung) günün akışında bir bakım kurumunda olması anlaşılır.
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
Bakım derecesi Pflegestufe 0 ( Demans) 231 €
Bakım derecesi Pflegestufe I
468€
(90 Dakika 45 T.Bakım)
Kısa Süreli Bakım
KURZZEITPFLEGE
Bakım derecesi
Stufe der Pflegebedürftigkeit
Bakım derecesi Pflegestufe I II III
1.612 Euro
1.550 Euro gerekli
gerekli bir
bir bakım desteği
bakım desteği (4 (4 haftaya kadar)
haftaya kadar)
Bir yıl içinde kullanılmayan Verhinderungspflege hizmetleri kısa süreli bakım
(Kurzzeitpflege)olarak kullanılarak kısa süreli bakım ikiye katlanabilir. Buna paralel zaman
olarak da 4 hafta 8 haftaya çıkarılabilir Kurzzeitpflege olarak elde edilen hak
Verhinderungspflege kapsamında hesaplanır.
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
Bakım derecesi Pflegestufe 0 (
Demans)
2015 Yılından
2014 Yılında
İtibaren
Yıllık
Yıllık
1.612 Euro
gerekli bir
bakım desteği (4
haftaya kadar)
Eşlik Edilen Birlikte Yaşamda Ek Yardımlar
ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN FÜR PFLEGEBEDÜRFTIGE IN AMBULANT
BETREUTEN WOHNGRUPPEN
2015 Yılından
İtibaren
Aylık
Bakım derecesi Pflegestufe 0 ( Demans) 205
2014 Yılında
Aylık
Bakım derecesi Pflegestufe I II III
200
205
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
Bakım derecesi
Stufe der Pflegebedürftigkeit
Tamamen Kalmalı Bakım
LEISTUNGEN BEI VOLLSTATIONÄRER PFLEGE
Bakım derecesi
Stufe der Pflegebedürftigkeit
Bakım derecesi Pflegestufe 0 ( Demans)
Bakım derecesi Pflegestufe I
2015 Yılından
İtibaren Aylık
0
1.064 €
2014 Yılında Aylık
Bakım derecesi Pflegestufe I (Demans)
1.064 €
1.023€
Bakım derecesiPflegestufe II
1.330 €
1.279€
Bakım derecesiPflegestufe II (Demans)
1.330 €
1.279€
Bakım derecesiPflegestufe III
(300 Dakika 240 T.Bakım)
Bakım derecesi
Pflegestufe III (Demans)
Härtefall
1612€
1550€
1612
1550€
1.995
1.918
Härtefall (Demans)
1.995
1.918
0
1.023€
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
Bakıma ihtiyacı olanın bir Pflegeheim Bakımevinde kalması desteklenir.
Vesayet (Vorsorgevollmacht)
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
•Sağlıklı dönemde her konuda hastalığa
önceden hazırlık
•Yazılı yapılmalı ve tüm medeni hakları ve
yetkileri kapsamalıdır
•Gereksiz bürokratik işlemlerden sizi korur
•Bölgenizdeki tüm bakım kurumlarınca
yapılabilir
•Çok özel konularda vesayetin alanı
sınırlıdır
Bakım Yetkisi
BETREUUNGSVERFÜGUNG
•
•
•
Demans hastaları kendilerine bakmakla
zorlandıklarında hastalara hukuki olarak bakımını
üstlenecek birisi atanır
Bu kişi hastanın istemlerine saygı göstermekle
yükümlüdür
Bu konuda hastanın zorla beslenmesi ve
özgürlüğünün kısıtlanması konularında zorluk çıkar
Bakım Yetkisi kaçınılmaz olabilir ancak hastanın
temel istemleri hukuki kararda belirlenir
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
•
Hasta Bakım Yetkisi
PATIENTENVERFÜGUNG
•
•
•
•
Kendi kendine karar verebilmesi için bir olanaktır
Doktorun hangi hayati konularda hastaya ne derecede
müdahalede bulunacağına dair kişisel kararları kapsar
Sadece kişisel isteğe bağlı olarak hazırlanır
Yapılabilecek müdahaleler somut olarak ifade edilmek
zorundadır (bu konuda Alman Adalet Bakanlığının
sayfasından www.bmj.de bilgi alınabilir
2009 yılından beri yasal bir düzenleme bulunmaktadır
kapsamı Doktor Bakıcısı ve aile fertleri biraraya gelerek
hastanın istemlerinin geçerliliği üzerine karar verebilirler
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
•
Sosyal Yardım Çerçevesindeki Yardımlar
•
•
Temel ihtiyaçların karşılanması ilkesi düşük gelirli
hasta yaşlıları desteklemektir
Ek olarak sosyal yardımlar destek olabilir
 Düşük geliri olanlar için
 Veya bakım sigortası ihtiyaçları karşılamadığı
durumlarda
Özel ek yardımlar mesela yardım malzemesi,
yaşam alanının düzenlenmesi, bakım masrafları
gibi sosyal yardım olarak karşılanabilir
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
•
Özürlüler Yasası
SCHWERBEHINDERTENGESETZ (SGB IX)
•
•
•
•
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
•
Getirisi: Toplu taşıma araçlarından ücretsiz
faydalanma ve birlikteki kişiye indirim
Kfz – Steuer in ödenmemesi
Vergi indirimi (erhöhten Steuerfreibetrag)
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG?
Sigortayı demans konusunda bilgilendirin
Doktordan (Attest Haftpflichtsituationen) için yaptırın
Eğer bir gün demans hastası olursam I
•
•
•
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
•
Eğer bir gün demans hastası olursam yaşantım basit açık ve
öngörülebilir olmalıdır. Olayları kavrayabilmem için öyle olma
ki hergün aynı saatte aynı şeyleri yapmalıyım
Eğer bir gün demans hastası olursam benimle sakin konuş ki
senden korkmayayım ve bana kızgınmışsın duygusuna
kapılmayayım. Bana her zaman benimle ne yapmak istediğini
anlat. Ayrıca bana seçme şansı vermeli ve seçtiklerime saygı
duymalısın
Eğer bir gün demans hastası olursam güzel anılarımın olması
çok önemli onları yaşamadan bana önceden anlatabilirsin.
Eğer bir gün demans hastası olursam ihtiyacımdan daha çok
uyuyacağım. Eğer uyuyabilirsem bir daha uyanamayacağım
diye korkacağım. Bana destek ol cesaret ver ki yatabileyim.
Eğer bir gün demans hastası olursam II
•
•
•
•
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
•
Eğer bir gün demans hastası olursam beli de bir daha hiç çatal kaşık
kullanamayacağım. Ama belki ellerimle daha lezzetli yiyeceğim ona
müsaade etmelisin.
Eğer bir gün demans hastası olursam eskiyi hatırlamayacağım
senden isteğim bana eskiyi nasıl hatırlatabileceğini öğrenmen.
Eğer bir gün demans hastası olursam kendimi çaresiz ve yardıma
muhtaç hissedip davranışlarım olumsuz ve inatçı olabilir ve
kendimden nefret edebilirim.
Eğer bir gün demans hastası olursam aynı anda iki şey düşündüğüm
için paniklersem ellerimi ellerinin arasına al ve benim tekrar
normalleşmemi sağla.
Eğer bir gün demans hastası olursam kolayca sakinleşebilirim
ancak bu kelimeler ile değil gel sakince yanımda otur ve ellerimi
sıkıca tut.
Eğer bir gün demans hastası olursam III
•
•
•
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
•
Eğer bir gün demans hastası olursam soyut olarak anlamayabilirim. Bana
neden bahsettiğini görmek ellemek ve kavramak isterim.
Eğer bir gün demans hastası olursam diğerlerin beni anlamadığı
duygusuna kapılırım. Aynı biçimde benim de diğerlerini anlamam çok zor.
Konuşurken sesinin tonunu azalt ve suratıma bak öyle seni çok daha iyi
anlarım. Az kelimeyle kolay cümlelerle konuşarak benim seni anlayıp
anlamadığımı anlamaya çalış. Benimle konuşmadan önce bana bak ve gül
benim unuttuğumu da sen lütfen unutma.
Eğer bir gün demans hastası olursam dışarı dolaşmaya gitmeye isteğim
olmayabilir ama biliyorumki sonradan kendimi daha iyi hissedeceğim.
Eğer bir gün demans hastası olursam eskiden kalma şarkıları dinlemek
isterim ama hangileri olduğunu unutabilirim. Beraberce şarkı dinlemesini
özlerim. Ayrıca şarkı söylemesini de severim ama tek başıma değil.
Eğer bir gün demans hastası olursam IV
•
•
Almancadan çeviri
Yazar: Anonim
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
•
Eğer bir gün demans hastası olursam bazen çok şeyi
anlamayabilirim ama bu hiçbirşey anlamayacağım anlamına gelmez
öyle düşünme sakın.
Eğer bir gün demans hastası olursam ve eve gitmek istiyorum
dersem beni ciddiye alki senin benim kendimi güvende
hissetmediğimi bildiğini farkedeyim.
Eğer bir gün demans hastası olursam ve sana hakaret edersem bir
adım geri at çevremi böyle etkileyeceğime inanıyorum.
Sağlık en önemli hazinemizdir!
İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER
Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW
Projekt „Leben mit Demenz“
„Sağlığın olmadığı yerde, bilgelik olmaz,sanat
kesinlikleifade edilemez, güçler rekabet edemez,
zenginliğin anlamı yoktur ve akıl uygulanamaz“.
(Herophilos, m.ö.335-280 )
Download

Bakım Derecesi - Alzheimer Gesellschaft Kreis Euskirchen eV