TERMODİNAMİK-1 FORMÜL KAĞIDI (Final için ek)
Isı Makinelerinde İle İlgili Formüller
Isıl Verim , Net İş, Giren Isı , Çıkan Isı
Arasındaki Bağıntılar
NOT : Bir soğutma makinesinin verimi,
etkinlik katsayısı ile ifade edilir ve COPSM ile
gösterilir.
Soğutma makinesinin amacı, soğutulan
ortamdan ısı (QL) çekmektir.
Isı Pompası
Isı Pompası ile Soğutma Makinesi Arasındaki
Bağıntı
CARNOT ÇEVRİMİ
Herhangi bir ısı makinesi için verim :
Soğutma makinesi
Carnot ısı makinesi için verim :
[ Termodinamik-1 Formül Kağıdı ( Final için ek ) ]
Sayfa 1
TERMODİNAMİK-1 FORMÜL KAĞIDI (Final için ek)
NOT : Carnot ısı makinesi, aynı yüksek ve
düşük sıcaklıklı ısıl depolar arasında çalışan ısı
makineleri içinde en yüksek verime sahip
olanıdır.
Carnot soğutma makinesi veya ısı
pompası için COP
***Aynı yüksek ve düşük sıcaklıklı ısıl depolar
arasında çalışan ısı makinelerinden hiçbirinin
verimi, tersinir ısı makinesinin veriminden
yüksek olamaz. Bu yüzden ( th = Isıl ) :
Carnot ısı makinesi tersinir bir makinedir, bu
nedenle ısıl verimi:
ENTROPİ
Tersinir bir ısı makinesi tarafından enerji
deposuna verilen ısı:
Entropinin artışı ilkesi
Herhangi bir soğutma makinesi veya
ısı pompası için COP
SAF MADDELERİN ENTROPİ DEĞİŞİMİ :
İZANTROPİK HAL DEĞİŞİMLERİ
*** Bir hal değişimi sırasında entropi sabit
kalıyorsa, bu hal değişimine izantropik hal
değişimi olarak isim verilir.
[ Termodinamik-1 Formül Kağıdı ( Final için ek ) ]
Sayfa 2
TERMODİNAMİK-1 FORMÜL KAĞIDI (Final için ek)
Kapalı Sistemler :
ENTROPİ DENGESİ :
Entropi Geçişinin Mekanizmaları :
!!!Mükemmel Gazlar İçin Entropi Dengesi
Türbinin izantropik verimi
Entropi Üretimi :
Genelde kullanılan kurulukderecesi bağıntıları :
Adyabatik bir türbinin enerji dengesi :
!!! NOT : Sürekli sistemlerde
dS/dt = 0 dır.
[ Termodinamik-1 Formül Kağıdı ( Final için ek ) ]
Sayfa 3
Download

TERMODİNAMİK-1 FORMÜL KAĞIDI (Final için ek) Isı Pompası