2014-2015
KYM 207 FİZİKOKİMYA
ÖDEV 2
VERİLİŞ TARİHİ: 15.12.2014
TESLİM TARİHİ : 23.12.2014
1) Bir tanesi 100 oC ta ve diğeri 0 oC de, her biri 10 kg olan iki tane bakır blok izole bir
sistemde birbirlerine değecek şekilde bir araya getiriliyor. Bakırın ısı sığası 0,385
J/K.g olup, belirtilen sıcaklık aralığında değişmediğini varsayarak H ve Stop
değerlerini hesaplayınız.
o
2
2) 2 mol CO2 gazı, 25 C ve 10 atm basınç altında 10 cm kesit alanı olan bir silindir
içine konmuştur. Gazın 1 atm. dış basınca karşı adyabatik olarak genleşmesi
sağlanıyor ve sistem dengeye ulaştığında pistonun ilk konumundan itibaren 20 cm
uzaklaştığı belirleniyor. CO2 ideal bir gaz ve Cv = 28,8 J/K.mol ise, q, w, U, T, S
değerlerini hesaplayınız.
3) 298 K ve 1 bar basınç altındaki 14 g azot gazı,
a) İzotermal tersinir olarak,
b) Sabit dış basınca (pdış = 0) karşı tersinmez olarak,
c) Adyabatik tersinir yoldan genleşme ile ilk hacminin iki katına getiriliyor. Sistemin,
çevrenin ve toplam entropi değişimini hesaplayınız.
4) 100 oC ile 60 oC sıcaklıkları arasında çalışan basit bir buhar makinasının carnot verimini
hesaplayınız.
5) Sabit basınç altında yürüyen herhangi bir olayda Gibbs enerjisinin değişiminin G = -85,40 +
36,5 T bağıntısına uyduğu belirlenmiştir. Eşitlikte G, J cinsinden ve T, K cinsinden
tanımlanmaktadır. Olay sırasındaki S değişimini hesaplayınız.
Download

Ödev 2