2014-2015
ATAŞEHİR DORUK
ANAOKULU
2013-2014
ŞUBAT
AYI BÜLTENİ
ATAŞEHİR
DORUK
ANAOKULU
DAHİ
ADIMLAR
EYLÜL – EKİM AYI BÜLTENİ
5 YAŞ GRUPLARI
BOBSTİL
Bobstiller stiller,
Asfalttan geçemezler,
Sebebi sebebi cepleri dolu leblebi.
Bobstilin şapkası,
Sankide vapur bacası,
Sebebi sebebi cepleri dolu leblebi.
Bobstilin kravatı,
Sankide vapur halatı,
Sebebi sebebi cepleri dolu leblebi
GÜNAYDIN
Saatim çaldı bip bip bip
Yüzümü yıkadım şap şup şup
Dişimi fırçaladım faş fuş fuş
Kahvaltı yaptım ham hum hum
La-la-la-la-la-la
Servisim geldi düt düt düt
Okula gidiyoruz hop hop hop
Arkadaşımla kih kih kih
Hostes dedi ki şşt şşt şşt
La-la-la-la-la-la-la
Okula geldik hey hey hey
Servisten indik rap rap rap
Sınıfın kapısı tak tak tak
Herkese birden günaydın
La-la-la-la-la-la
EBE NEREDE?
EBE EBE NEREDE
SU DOLDURUR DEREDE
DERE BOYU ÇALILIK
DEREDE OLUR BALIK ġU
EBEDE NE ALIK OLTAMI
ATTIM
BALIĞI TUTTUM
BALIK SUYA DALAMAZ
EBE SENĠ BULAMAZ
1,2,3,4,5,6,7
 DAİRE
Daire daire dairecik (iĢaret parmağıyla
diğer avuca daire çizilir)
Ortasında havuzcuk (iĢaret parmağıyla
avuç içine bastırılır)
1 serçe gelmiĢ (parmakla 1 gösterilir)
su içmiĢ (su içme hareketi yapılır)
Sonra pır diye uçmuĢ (ellerle uçma
hareketi yapılır)
 BEN BİR ÜÇGENİM
Ben bir üçgenim (İki elin işaret
parmakları ile sol elin orta parmağı
birleştirilir)
Bazen bir evin çatısıyım (İki elin
parmak uçları birleştirilir elin alt kısmı
açık tutulur, birleştirilmez)
Bazen de bir çam ağacının şekliyim
( Sol şemsiye şeklinde tutulur
Parmaklar birleşik avuç içi çukurlaştırılır, sağ elin İşaret
parmağı sol elin içine dik olarak tutulur.)
Ben bir üçgenim (İki elin işaret parmakları ile sol elin orta
parmağı birleştirilir)
Haydi hep birlikte köşelerimi sayalım (Bir iki üç diye sayılır)

Reçel yapıyoruz 
MANDAL ASMACA
Çocuklar arasından 4 kişi seçilir,seçilen bu çocuklardan
2'si mandal takan,diğer 2'si mandal takılan çocuk olur.
Mandal takan çocukların arasına sandalye
konulur,sandalyenin üzerinde mandallar konur.
Mandal takılacak olan çocuklar biraz mesafeli
dururlar,diğerlerin karşısında.
Müzik başladığında iki çocuk bir mandal alır ve karşıdaki
arkadaşının giysisine asar.
Müzik durana kadar devam eder.
Müzik durduktan sonra mandal saymaya geçilir,en çok
mandal takan kazanır.
 Parmak ve sulu boya çalışmaları yapıyoruz
 Çomak kukla yapıyoruz(geometrik şekiller)
 Artık materyallerden bebek yapıyoruz.
 Kesme çalışmaları (sayılar) yapıyoruz.
 Altında-üstünde
 Geometrik şekiller
 Önce-sonra
 Zıt kavramlar
 1’ den 10’a kadar ritmik sayma
 Ana -ara renkler
ENGLISH BULLETIN (February
Şubat- 2015 )
Everyday Routines: Sleep ,go to bed ,wake up ,comb ,brush
my teeth
Shapes: Triangle ,circle
Vegetable Fun : Broccoli ,tomato ,potato ,cucumber ,corn
,lettuce ,onion
Point to the food you like.
Play the Shopping bag game.
Play the Chopping game.
ENGLISH TIMES:
1.It’s Story Time
2.Playing a lot of games
3.Magic Words
4.MUSIC and MOVEMENT (Vegetable Song – I like pizza
Song )
SARA MAZLİYAH
Download

DAHİ ADIMLAR SINIF Şubat Ayı