2014-2015
ATAŞEHİR DORUK
ANAOKULU
2013-2014
ŞUBAT
AYI BÜLTENİ
ATAŞEHİR
DORUK
ANAOKULU
ASİSTAN
ADIMLAR
EYLÜL – EKİM AYI BÜLTENİ
5 YAŞ GRUPLARI
EĞĠTĠM ETKĠNLĠKLERĠ
*Konularımız :
Okul ve sınıf kuralları hakkında sohbet
Nasıl yemek yemeliyiz?
Banyoda neler bulunur?
Kurbağayı tanıma
Mikroplar hakkında sohbet
*Türkçe Dil Etkinliği
Parmak Oyunu : PATATES ADAM , AT ALKIŞI
PATATES ADAM
Hareketleri spontan olarak istediginiz sekilde sizler secebilisiniz
Patates adam patates adam ............ Yapmis oylece kalmis
( kipirdamadan 5 sn. heykel olunur) oyun devam eder.
At Alkışı Parmak Oyunu
Atlar ormanda yavaşca yürüyor
tıkır tıkır da tıkır (3)
Aaaa!! O da ne? Bir Taşlık.
Taşlığın Altından Geçemem
Üstünden Geçemem
Ama İçinden Geçebilirim (eller göğüse veya bacaklara vurularak taşlıkta yürüme
sesi yapılır)
Yürümeye Devam Ettim
Tıkır tıkır da tıkır (3)
Aaaa!! O da ne? Bir Çimenlik.
Çimenliğin Altından Geçemem
Üstünden Geçemem
Ama İçinden Geçebilirim (eller birbirine sürtülerek ses çıkartılır)
Yürümeye Devam Ettim
Tıkır tıkır da tıkır (3)
Aaaa!! O da ne? Bir Bataklık.
Bataklığın Altından Geçemem
Üstünden Geçemem
Ama İçinden Geçebilirim (Dil damağa vurularak ses çıkartılır)
Yürümeye Devam Ettim
Tıkır tıkır da tıkır (3)
Aaaa!! O da ne? Bir Asma Köprü.
Asma Köprünün Altından Geçemem
Üstünden Geçemem
Ama İçinden Geçebilirim (sağa sola sallanarak gacır gucur sesler çıkarılır.)
Yürümeye Devam Ettim
Tıkır tıkır da tıkır (3)
Aaaa!! O da ne? Bir dev
AMA BEN DEVLERDEN KORKMAM Kİİ..:))
ġiir :
KELEBEK
pır pır uçtum yaprağa kondum
yorulmuşum uyumuşum
tıp tıp tıp tıp yağmur yağdı
çok üşüdüm ıslandım.
Bilmece :
- Uzun kulaklı, Kısa kuyruklu (Tavşan)
-Horul horul uyur
Mırıl mırıl konuşur (Kedi)
-Ormanların kralı,
Biraz uzak durmalı (Aslan)
Hikaye : Konularımızla ilgili hikayeler , Macera hikayeleri
*Sanat Etkinliği
-Baskı çalışmaları
- yırtma yapıştırma
- yuvarlama tekniği
- kurbağa ve resmi boyama
- portakal resmi boyama
- serbest boyama
- eti puf kaplarından kaplumbağa
-pet şişelerden marakas
Ayın Hayvanı :Kurbağa
*Müzik Etkinliği:
TAVġANIM
Tavşanım tavşanım minik tavşanım
Ayağında patikleri eskimiş yırtılmış
Aman tavşanım
Tavşan bana baksana tiki tiki yapsana
Kurt baba geliyor çabuk kaçsana
TREN
Düdük çalar ince ince
Yolcular binince
Gidiyor çufu çufu çuf
Uzaklarda gözü
Git güle güle gel güle
Çok bekletme bizi
*Oyun Etkinlikleri
Bu Kim Oyunu
Çocuklar, yarım halka biçiminde ( yere ta da iskemleye ) otururlar.
Öğretmen sorar:
"-Ben kara gözlü, kıvırcık saçlı bir kız görüyorum; kim bu ?"
Çocuklar, öğretmenin bakmakta olduğu çocuğa bakarak, sorduğu kızın kim
olduğunu bulurlar, adını söylerler.
Aynı oyun, çocukların aşağıda gösterilen başka özellikleri sorularak da
oynanır :
a) Göz renkleri ve biçimleri ( mavi, kahverengi, yeşil, kara, ela, iri,
küçük…vb )
b) Yüz biçimleri ( yuvarlak, uzun…vb )
c) Saç rengi ve biçimi ( kara, sarı, kahverengi, kıvırcık, düz, dalgalı ; uzun,
kısa…vb )
Bu tür oyunlar, usandırmamak koşuluyla, arkadaşlarının çeşitli özelliklerini (
ve bu arada renkleri ) çocuklar öğreninceye kadar sürdürülür.
ZIP ZIP ZIPLA
Çocuklar Oyun Alanında, Aşağıda Gösterilen Sözleri Tekerleme Gibi
Söylerler Ve Belirtilen Devinimleri Tekerlemeye Uyarak Yaparlar.
Zıp Zıp Zıpla ( Tek Ayakla Zıplanır )
Hop Hop Hopla ( İki Ayakla Hoplanır )
Top Top Topla ( Son İki Hecede Yere Çömelinir. )
LEGOLAR , OYUN HAMURU,SERBEST OYUN VB.
*Fen ve Doğa:
Siyah rengi inceleme
Mikroplar deneyi
*Kavramlar
- ağır-hafif
- içinde-dışında
- siyah
* Belirli Gün ve Haftalar
*Aile Katılımı:
- Şu şişesi istenecek
- Evde şarkılar ve parmak oyunları tekrarlatılır.
OKULUMUZUN GÜNLERĠ
PAZARTESĠ - OYUNCAK GÜNÜ
SALI - KĠTAP GÜNÜ
ÇARġAMBA - SÜRPRĠZ GÜNÜ
PERġEMBE - SĠNEMA GÜNÜ
CUMA- GÖSTER ANLAT GÜNÜ
ENGLISH BULLETIN (February
ġubat- 2015 )
Everyday Routines: Sleep ,go to bed ,wake up ,comb ,brush
my teeth
Shapes: Triangle ,circle
Vegetable Fun : Broccoli ,tomato ,potato ,cucumber ,corn
,lettuce ,onion
Point to the food you like.
Play the Shopping bag game.
Play the Chopping game.
ENGLISH TIMES:
1.It’s Story Time
2.Playing a lot of games
3.Magic Words
4.MUSIC and MOVEMENT (Vegetable Song – I like pizza
Song )
SARA MAZLİYAH
Download

ASİSTAN ADIMLAR SINIF Şubat Ayı