S E R İ M Y A Ö Z E L S E R V E R G A Z İ L İS EL ER İ X I I . O R T A O K U L L A R A R A S I U L U S A L M A T E M A T İ K Y A R I Ş M A S I -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ A. AMAÇ Evrensel bir dil olan Matematik’in öğrencilere sevdirilmesi, bu alanda daha ileri
çalışmalar yapabilecek gençler arasında tanışma, bilgi ve tecrübe paylaşımına katkıda
bulunulması, yetenekli olanların teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi.
B. YARIŞMA ŞARTLARI 1. Bu yarışmaya, 2013-2014 eğitim – öğretim yılında Türkiye Geneli ortaokulların 8. sınıfına
devam eden öğrenciler katılabilirler.
2. Her kurum, kurum tarafından belirlenecek 8. sınıfta okuyan öğrenciler arasından Devlet
Okulları en fazla 7 öğrenci ile, Özel Okullar ise en fazla 5 öğrenci ile bu yarışmaya
katılabilir. (1’den fazla okulu olan özel okullar toplamda 5 öğrenci ile katılabilir.)
3. “Serimya Yarışması” bilgi içeriği bakımından ortaokul 8. sınıfları esas olmakta olup zorluk
düzeyi, matematikte özel yetenekleri keşfetme amacı doğrultusundadır.
Bu sınav gerek içerik gerekse düzeyi bakımından, ortaokul öğrencilerinin girdiği diğer seçme
ve giriş sınavlarından farklı olduğu bilinmelidir.
4. Yarışmayla ilgili örnek sorular okulumuzun Internet sitesinden temin edilebilir.
5. Yarışma tek oturumdan oluşmakta olup “çoktan seçmeli test” şeklinde olacaktır. 4 yanlış 1
doğruyu götürecektir. Özel Okul ve Devlet Okullarının soruları farklı olacaktır.
Yarışmada 30 soru sorulacak, yarışmacılara toplam 150 dakika süre verilecektir.
Bilim Sanat Merkezi öğrencileri, bağlı oldukları ortaokuldan başvuru yapacaklardır.
6. Yarışmaya katılmak isteyen okullar, İnternet sitemizden online başvuru yapacaklardır.
Başvuru; 1 Mart 2014 ve 24 Mart 2014 tarihleri arasıdır. Son başvuru tarihinden sonra
yapılan başvurular kabul edilmez.
7. Katılım formunda belirtilen öğrencilerin yarışmaya katılmaması durumunda yerine başka bir
öğrenci giremez.
8. Yarışmaya katılan öğrencilerimizin, rehber öğretmenlerin ve yarışmaya gelen öğrenci
velilerinin konaklama, kahvaltı ve öğle yemeği Özel Servergazi Eğitim Kurumları tarafından
karşılanacaktır. (Yarışmaya katılan öğrencilere, rehber öğretmeni veya velisi refakat
edebilir.)
9. Konaklamak isteyenler, başvuru esnasında belirtmesi gerekmektedir.
10. Yarışmaya katılacak öğrenciler nüfus cüzdanını veya resimli ve onaylı öğrenci belgesini
yanlarında getirmek zorundadırlar. Kimlik belgesi olmayan öğrenciler yarışmaya
katılamazlar.
11. Yarışmada cep telefonu, hesap makinesi, pergel, cetvel gibi araç-gereç kullanımına müsaade
edilmez.
12. Aynı şirkete (kuruma) bağlı olan Özel Servergazi Ortaokulu ve Özel Servergazi Sabiha Süt
Ortaokulu öğrencilerinin yarışma sonuçları değerlendirmeye alınmaz.
1 C. YARIŞMA ORGANİZE VE YÜRÜTME KURULU
ADI SOYADI
BRANŞI
GÖREVİ
1
Bünyamin GÜMÜŞ
Matematik Öğretmeni
Okul Müdürü
2
Ramazan KILINÇ
Fizik Öğretmeni
Müdür Başyardımcısı
3
İdris SENİNDİKOĞLU
Tarih Öğretmeni
Müdür Yardımcısı
4
Ahmet YALÇIN
Tarih Öğretmeni
Müdür Yardımcısı
5
Musa KÖSEOĞLU
Biyoloji Öğretmeni
Müdür Yardımcısı
6
Halil MADAK
Beden Eğitimi Öğretmeni
Müdür Yardımcısı
D. YARIŞMA KURULU
ADI SOYADI
BRANŞI
GÖREVİ
1
Ramazan KILINÇ
Fizik Öğretmeni
Müdür Başyardımcısı
2
H. İbrahim GÜNDOĞDU
Fizik Öğretmeni
Olimpiyat ve Proje Koordinatörü
3
İsmail TECİMEN
Matematik Öğretmeni
Matematik Zümre Başkanı
4
Kurbani KAYA
Matematik Öğretmeni
Yarışma Koordinatörü
5
Erdal AK
Biyoloji Öğretmeni
Özel Servergazi Fen Lisesi
6
Güngör CANBULAT
Kimya Öğretmeni
Özel Servergazi Fen Lisesi
7
Gürhan TUĞAN
Matematik Öğretmeni
Özel Servergazi Anadolu Lisesi
8
Çetin ÖZYURT
Matematik Öğretmeni
Özel Servergazi Anadolu Lisesi
9
Ahmet YETİŞ
Bilgisayar Öğretmeni
Özel Servergazi Anadolu Lisesi
E. YARIŞMA TARİHİ
¨ Başvuru; 1 Mart 2014 ve 24 Mart 2014
¨ Yarışma; 5 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 10.00
¨ Ödül töreni: 5 Nisan 2014 Cumartesi
F. SONUÇLARIN DUYURULMASI
1.
Yarışma sonuçları, yarışmanın yapıldığı 5 Nisan 2014 Cumartesi günü, davetlilerin de
katılacağı ödül töreninde açıklanacaktır. Ödül töreninden önce, sonuçlar kesinlikle
açıklanmayacaktır.
2. Yarışma Sonuçları ödül töreninden sonraki günlerde okulumuzun WEB sayfasından da
öğrenilebilir.
G. ÖDÜLLER
1. Yarışma sonuçlarına göre yarışmanın dereceleri belirlenir. Sıralamada puanların eşit olması
durumunda, nüfus cüzdanındaki doğum tarihlerine göre sıralama yapılır. (Yaşı küçük olana
öncelik tanınır.)
2 !
Ödüller dört kategoride verilecektir. 1. Devlet okulları arasında; ! İlk 1 ile 7 arası Altın madalya ve para ödülü. ! İlk 8 ile 20 arası Gümüş madalya ve ¼ altın. ! İlk 21 ile 40 arası Bronz madalya ve ⅛ altın. 2. Özel okulları arasında; ! İlk 1 ile 5 arası Altın madalya ve para ödülü. ! İlk 6 ile 15 arası Gümüş madalya. ! İlk 16 ile 30 arası Bronz madalya. 3. Denizli ilçelerinden katılan okullar arasında; ! İlçe 1.’lerine Altın madalya ve para ödülü 4. Jüri Özel Ödülü. Yarışmada aşağıda belirtilen para ödülleri verilir.
1-­‐ DEVLET OKULLARI 2-­‐ ÖZEL OKULLARI 3-­‐ DENİZLİ OKULLARI Derece Öğrenciye Rehber Öğret. Derece Öğrenciye Rehber Öğret. Derece Öğrenciye Rehber Öğret. 1. 500 TL 500 TL 1. 500 TL 500 TL İlçe 1. lerine 50 TL 50 TL 2. 400 TL 400 TL 2. 400 TL 400 TL 3. 300 TL 300 TL 3. 300 TL 300 TL 4. 250 TL 250 TL 4. 250 TL 250 TL 5. 250 TL 250 TL 5. 250 TL 250 TL 6. 200 TL 200 TL 7. 200 TL 200 TL NOT: ! İki ödül kazanılması durumunda, ödüllerden büyük olanı verilir. ! Ödül, ödül töreninde takdim edilir. Ödül törenine katılmayanlar ödül alamaz. 3. Rehber Öğretmen: Öğrencinin yarışmaya hazırlanmasında birinci derecede katkısı olan ve
ona rehberlik eden kişidir. Okul idaresi tarafından yarışma katılım formunda belirtilir. Bir
öğrencinin bir rehber öğretmeni olabilir.
H. ÖDÜL TÖRENİ
Ödül Töreni; ödül almaya hak kazanan öğrenciler, veliler ve davetlilerin de hazır
bulanacağı ortamda 5 Nisan 2014 Cumartesi günü Özel Servergazi İlköğretim Okulu
konferans salonunda saat 16:00’da yapılacaktır.
I. SONUÇLARA İTİRAZ
İtirazlar, yarışma sonuçlarının açıklandığı günden itibaren bir gün içinde mesai bitimine
kadar Yarışma Organize ve Yürütme Kuruluna yazılı olarak yapılmalıdır. İtirazlar iki gün içinde
sonuçlandırılacak ve yazılı olmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
3 
Download

Şartnameyi tüm detayları ile PDF formatında