ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
Anabilim Dalı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
: Ölçme ve Değerlendirme Tezli Yüksek Lisans Programı
Program
Yıl-Yarıyıl
: 2014-15 / I. (GÜZ) YARIYILI
DERS KODU DERS ADI
BİLİMSEL HAZIRIK DERSLERİ
Z/S Haftalık Ders ÖĞRETİM ELEMANI
T U Top Kr
GÜN
SAAT
Z
Z
Z
Z
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
Dr. Tuğçe ÖZMEN (Prof.Dr.Nükhet
Demirtaşlı Sor.)
Yrd.Doç.Dr. H.Deniz GÜLLEROĞLU
Öğr. Gör. Dr. Ergül DEMİR
Yrd. Doç.Dr.Deha DOĞAN
Pazartesi
Salı
Pazartesi
Salı
09.30-12.30
10.30-13.20
13.30-16.20
14.30-17.20
S
Z
Z
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Prof.Dr. Nizamettin KOÇ
Prof.Dr. Ezel TAVŞANCIL
Doç.Dr. Ömay ÇOKLUK
Prof. Dr. Nükhet DEMİRTAŞLI
Yrd.Doç.Dr. Ömer KUTLU
Yrd. Doç.Dr. Deniz GÜLLEROĞLU
Dr. Kemal KARAKOÇAK
Salı
Perşembe
Perşembe
Çarşamba
Pazartesi
Çarşamba
Salı
14.00-17.00
14.00-17.00
10.30-13.20
09.30-12.20
09.30-12.20
13.30-16.20
13.30-16.20
S
S
S
S
S
S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prof.Dr. Nizamettin KOÇ
Prof.Dr. Ezel TAVŞANCIL
Prof. Dr. Nükhet DEMİRTAŞLI
Yrd.Doç.Dr.Ömer KUTLU
Doç.Dr. Ömay ÇOKLUK
Yrd.Doç.Dr. H.Deniz GÜLLEROĞLU
ÖDE 9001U
ÖDE 9003U
ÖDE 9009U
ÖDE 9007U
Psikolojik Testler
Ölçme ve Değerlendirme
Araştırma Yöntemleri
İstatistik
DERSLER
Maksimum Performansın (Yetenek ve Başarının) Ölçülmesi
Davranış Bilimlerinde İstatistik (A Grubu)
Davranış Bilimlerinde İstatistik (B Grubu)
Psikolojik Ölçmenin Temelleri
Başarı Testlerinin Geliştirilmesi
Davranış Bilimlerinde Araştırma
Sosyal Bilimlerde Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Oluşturulması ve
Test Edilmesi
SEMİNERLER
Psikometride Seçme Konular
Eğitimde İstatistik Uygulamaları
Eğitim ve Psikolojik Ölçmelerde Seçme Konular
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları
Veri Analizinde Seçme Konular
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları
UZMANLIK ALAN DERSLERİ
Testler ve Kültür
Eğitimde ve Psikolojide İstatistik Uygulamaları
Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları
Eğitim ve Psikolojik Ölçmelerde Yeni Uygulamalar ve Yaklaşımlar
S
S
S
8 0
8 0
8 0
8
8
8
0 Prof.Dr. Nizamettin KOÇ
0 Prof.Dr. Ezel TAVŞANCIL
0 Yrd.Doç.Dr.Ömer KUTLU
ÖDE 9011U
ÖDE 9013U
Eğitimde ve Psikolojide Veri Analizi
Psikolojik Özelliklerin Ölçülmesi
S
S
8 0
8 0
8 0
8
8
8
0 Prof. Dr. Nükhet DEMİRTAŞLI
0 Doç.Dr. Ömay ÇOKLUK
0 Yrd.Doç.Dr.H.Deniz GÜLLEROĞLU
ÖDE5501B
ÖDE5503B
ÖDE5505B
ÖDE5507B
ÖDE5001
ÖDE5003
ÖDE5003
ÖDE5007
ÖDE5009
ÖDE5011
ÖDE5013
ÖDE5701S
ÖDE5703S
ÖDE5707
ÖDE5709S
ÖDE5711S
ÖDE5713S
S
Salı
14.00-17.00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA DERS PROGRAMI
Anabilim Dalı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Program
: Ölçme ve Değerlendirme Doktora Programı
Yıl-Yarıyıl
: 2014-15 / I. (GÜZ) YARIYILI
DERS KODU DERS ADI
ÖDE6001
ÖDE6003
ÖDE6005
ÖDE6007
ÖDE6009
ÖDE6701S
ÖDE6703S
ÖDE6709S
ÖDE6707S
ÖDE6711S
ÖDE9001U
ÖDE9003U
ÖDE9007U
ÖDE9009U
ÖDE9011U
ÖDE9013U
DERSLER
Bireysel Zeka Ölçekleri ve Sorunları
Davranış Bilimlerinde İleri İstatistik
Nitel Araştırma ve Veri Analizi
Geniş Ölçekli Testler ve Değerlendirme
Madde Tepki Kuramına Dayalı Ölçme Uygulamaları
SEMİNERLER
İlgilerin Ölçülmesinde Yeni Yaklaşımlar
İstatistikte Seçme Konular
Ölçme ve Durum Belirleme
Psikometride Yeni Yaklaşımlar
Çok Değişkenli İstatistik
UZMANLIK ALAN DERSLERİ
Testler ve Kültür
Eğitimde ve Psikolojide İstatistik Uygulamaları
Eğitim ve Psikolojik Ölçmelerde Yeni Uygulamalar ve Yaklaşımlar
Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları
Eğitimde ve Psikolojide Veri Analizi
Psikolojik Özelliklerin Ölçülmesi
Z/S Haftalık Ders ÖĞRETİM ELEMANI
T U Top Kr
GÜN
SAAT
S
Z
S
S
S
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Prof.Dr. Nizamettin KOÇ
Prof.Dr. Ezel TAVŞANCIL
Prof.Dr. Ezel TAVŞANCIL
Prof.Dr. Nükhet DEMİRTAŞLI
Prof.Dr. Nükhet DEMİRTAŞLI
Çarşamba
Salı
Pazartesi
Perşembe
Perşembe
14.00-17.00
14.00-17.00
15.00-18.00
14.00-17.00
09.30-12.30
S
S
S
S
S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prof.Dr. Nizamettin KOÇ
Prof.Dr. Ezel TAVŞANCIL
Yrd.Doç.Dr.Ömer KUTLU
Prof. Dr. Nükhet DEMİRTAŞLI
Doç.Dr. Ömay ÇOKLUK
S
S
8 0
8 0
8 0 Prof.Dr. Nizamettin KOÇ
8 0 Prof.Dr. Ezel TAVŞANCIL
S
S
S
S
8
8
8
8
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
Prof. Dr. Nükhet DEMİRTAŞLI
Yrd.Doç.Dr.Ömer KUTLU
Doç.Dr. Ömay ÇOKLUK
Yrd.Doç.Dr. Deniz GÜLLEROĞLU
Salı
14.00-17.00
Download

Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı