Alan Adı
Beden Eğitimi
DKAB
Tarih
Biyoloji
Coğrafya
Fizik
Matematik
Almanca
Arapça
Çince
Felsefe
Fransızca
İngilizce
İspanyolca
İtalyanca
Rusça
Türk Dili ve Edebiyatı
Grubu
K
K
K
L
L
L
L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON HAFTALIK DERS PROGRAMI
(05.11.2014 TARİHİNDE BAŞLAYAN PROGRAM)
Grup Adı / Derslik No
Saat
17.30- 19.20
K Grubu
L Grubu
19.30- 21.20
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
(Yrd. Doç. Dr. Ergül DEMİR, 18 Nolu Derslik)
17.30- 19.20
Eğitim Psikolojisi
(Yrd. Doç. Dr. Tülin ŞENER KILINÇ, 19 Nolu Derslik)
19.30- 21.20
Eğitim Bilimine Giriş
(Prof. Dr. İsmail GÜVEN, 19 Nolu Derslik)
17.30- 19.20
Eğitim Psikolojisi
(Doç. Dr. Müge ARTAR, 21 Nolu Derslik)
19.30- 21.20
Eğitim Bilimine Giriş
(Yrd. Doç. Dr. Aliye ERDEM, 21 Nolu Derslik)
M Grubu
Grup Adı / Derslik No
Saat
10.00
K Grubu
13.00
15.00
10.00
L Grubu
13.00
15.00
10.00
M Grubu
Çarşamba
Eğitim Bilimine Giriş
(Prof. Dr. İsmail GÜVEN, 18 Nolu Derslik)
13.00
15.00
Perşembe
Sınıf Yönetimi
(Doç. Dr. Erten GÖKÇE) (1 Nolu Derslik)
Öğretim İlke ve Yöntemleri
(Yrd. Doç. Dr. M. Cem BABADOĞAN, 1 Nolu
Derslik)
Cuma
Eğitim Psikolojisi
(Dr. Eylem CENGİZ TÜRK)(1Nolu Derslik)
Öğretim İlke ve Yöntemleri
(Yrd. Doç. Dr. M. Cem BABADOĞAN, 3 Nolu
Derslik)
Sınıf Yönetimi
(Doç. Dr. Erten GÖKÇE, 3 Nolu Derslik)
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
(Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN, 3 Nolu
Derslik)
Eğitimde Eylem Araştırmaları
(Doç. Dr. Ömay ÇOKLUK, 3 Nolu Derslik)
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
(Yrd. Doç. Dr. Deniz GÜLLEROĞLU 4 Nolu
Derslik)
Sınıf Yönetimi
(Öğr. Gör. Dr. Pınar KIZILHAN, 4 Nolu
Derslik)
Öğretim İlke ve Yöntemleri
(Yrd. Doç. Dr. M. Cem BABADOĞAN, 4 Nolu
Derslik)
Yaşam Boyu Öğrenme
(Doç. Dr. Ahmet YILDIZ, 1 Nolu Derslik)
Eğitim Sosyolojisi
(Yrd. Doç. Dr. Mustafa SEVER, 4 Nolu Derslik)
Cumartesi*
Eğitim Bilimine Giriş
(Prof. Dr. İsmail GÜVEN, 1 Nolu Derslik)
Öğretim İlke ve Yöntemleri
(Yrd. Doç. Dr. M. Cem BABADOĞAN, 1 Nolu Derslik)
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
(Yrd. Doç. Dr. Ergül DEMİR, 1 Nolu Derslik)
Pazar*
Sınıf Yönetimi
(Doç. Dr. Erten GÖKÇE, 1 Nolu Derslik)
Eğitim Psikolojisi
(Arş. Gör. Dr. Eylem CENGİZ TÜRK, 1 Nolu Derslik)
Yaşam Boyu Öğrenme
(Doç. Dr. Ahmet YILDIZ, 1 Nolu Derslik)
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
(Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN, 3 Nolu Derslik)
Eğitim Bilimine Giriş
(Prof. Dr. İsmail GÜVEN, 3 Nolu Derslik)
Öğretim İlke ve Yöntemleri
(Yrd. Doç. Dr. M. Cem BABADOĞAN, 3 Nolu Derslik)
Eğitim Psikolojisi
(Yrd. Doç. Dr. Tülin ŞENER KILINÇ, 3 Nolu Derslik)
Sınıf Yönetimi
(Doç. Dr. Erten GÖKÇE, 3 Nolu Derslik)
Eğitimde Eylem Araştırmaları
(Doç. Dr. Ömay ÇOKLUK, 3 Nolu Derslik)
Öğretim İlke ve Yöntemleri
(Yrd. Doç. Dr. M. Cem BABADOĞAN, 4 Nolu Derslik)
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
(Yrd. Doç. Dr. Deniz GÜLLEROĞLU, 4 Nolu Derslik)
Eğitim Bilimine Giriş
(Yrd. Doç. Dr. Aliye ERDEM, 4 Nolu Derslik)
Eğitim Psikolojisi
(Doç. Dr. Müge ARTAR, 4 Nolu Derslik)
Sınıf Yönetimi
(Öğr. Gör. Dr. Pınar KIZILHAN, 4 Nolu Derslik)
Eğitim Sosyolojisi
(Yrd. Doç. Dr. Mustafa SEVER, 4 Nolu Derslik)
*NOT: Cumartesi-Pazar Programı: 15-16 Kasım, 29-30 Kasım, 13-14 Aralık ve 20-21 Aralık 2014 tarihlerinde hafta içindeki programa ilave olarak toplam 4 hafta
sonunda gerçekleştirilecektir.
Download

1.2 Gelirlerin Ekonomik Sınıf Tablosu