ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Program
: Eğitim Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı
Yıl-Yarıyıl
: 2014-15 / I. (GÜZ) YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI
Z/S Haftalık Ders
ÖĞRETİM ELEMANI
Saati
T U Top Kr
DERSLER
BTE5001
Eğitim Araştırmalarında Bilgisayar Kullanımı
S 3 0 3
3 Prof.Dr. Hafize KESER
BTE5013
Mesaj Tasarımı
S 3 0 3
3 Prof.Dr. Deniz DERYAKULU
Eğitim Teknolojisinin Kuramsal Temelleri
BTE5017
Z 3 0 3
3 Prof. Dr. Nurettin ŞİMŞEK
Uzaktan Eğitimde Araştırmalar
BTE5007
S 3 0 3
3 Yrd.Doç.Dr. Necmettin TEKER
Öğretme-Öğrenme Yaklaşımları
BTE5015
Z 3 0 3
3 Doç. Dr. Ayfer ALPER
BTE5011
Uyarlanabilir Öğrenme Sistemleri
S 3 0 3
3 Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇAKIR
SEMİNERLER
BTE5701S
Bilgisayarlı Öğretim
S 0 2 2
0 Prof.Dr. Hafize KESER
BTE5703S
Öğretim Tasarımı
S 0 2 2
0 Prof.Dr. Deniz DERYAKULU
BTE5705S
Teknoloji Destekli Öğretim
S 0 2 2
0 Prof. Dr.Nurettin ŞİMŞEK
BTE5707S
Uzaktan Eğitim
S 0 2 2
0 Yrd.Doç.Dr.Necmettin TEKER
BTE5709S
Eğitimde Teknolojik Uygulamalar
S 0 2 2
0 Doç. Dr. Ayfer ALPER
BTE5011S
Çevrimiçi Öğrenme
S 0 2 2
0 Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇAKIR
UZMANLIK ALAN DERSLERİ
BTE 9001U
Bilgisayarlı Eğitimde Araştırma Sorunları
S 8 0 8
0 Prof.Dr. Hafize KESER
BTE 9003U
Öğretim Tasarımında Yeni Yaklaşımlar
S 8 0 8
0 Prof. Dr. Deniz DERYAKULU
BTE 9005U
Teknoloji Destekli Öğretim Araştırmaları
S 8 0 8
0 Prof. Dr. Nurettin ŞİMŞEK
BTE 9007U
Uzaktan Eğitim Araştırmalarının İncelenmesi
S 8 0 8
0 Yrd.Doç.Dr.Necmettin TEKER
BTE 9009U
Teknolojinin Eğitime Kaynaşırılmasında Sorunlar
S 8 0 8
0 Doç. Dr. Ayfer ALPER
BTE 9011U
E-Öğrenme Ortamlarının İncelenmesi
S 8 0 8
0 Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇAKIR
ÖD-507
Davranış Bilimlerinde İstatistik
ÖD-521
Davranış Bilimlerinde Araştırma
S
S
3 0
3 0
3
3
3 Eğitim Teknolojisi Programı Yüksek
3
Lisans öğrencileri yanda belirtilen dersleri
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme/Eğitimde İstatistik ve
Araştırma ABD'dan alacaklardır.
GÜN
SAAT
Pazartesi
Perşembe
Cuma
17.30-20.20
16:00-19:00
17:30-20:20
Perşembe
Salı
17:30-20:20
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
17.30-19.20
10:30-12:30
17:00-19:00
Salı
Çarşamba
10.30-12.30
17:30-19:20
Perşembe
Salı
Pazartesi
09.30-17.20
09:30-17:30
08:30-15:30
Çarşamba
Pazartesi
8.30-15.20
09:30-17:20
13.30-16.20
Anabilim Dalı
Program
Yıl-Yarıyıl
DERS KODU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA DERS PROGRAMI
: BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
: Eğitim Teknolojisi Doktora Programı
: 2014-15 / I. (GÜZ) YARIYILI
DERS ADI
BTE9001U
BTE9003U
BTE9005U
BTE9007U
BTE9009U
DERSLER
Eğitimde Yeni Teknolojiler
Öğretim Tasarımı Kuram ve Modelleri
Eğitim Teknolojisinde Araştırma Sorunları
Teknolojinin Eğitime Kaynaştırılması
Uzaktan Eğitimde Erişilebilir Teknolojiler
SEMİNERLER
Bilgisayarlı Öğretim
Öğretim Tasarımı
Uzaktan Eğitim
Eğitimde Yeni Teknolojik Uygulamalar
Teknoloji Destekli Eğitim
UZMANLIK ALAN DERSLERİ
Bilgisayarlı Eğitimde Araştırma Sorunları
Öğretim Tasarımında Yeni Yaklaşımlar
Teknoloji Destekli Öğretim Araştırmaları
Uzaktan Eğitim Araştırmalarının İncelenmesi
Teknolojinin Eğitime Kaynıştırılmasında Sorunlar
ÖD-605
Davranış Bilimlerinde İleri İstatistik
ÖD-607
Nitel Araştırma ve Veri Analizi
BTE6011
BTE6013
BTE6015
BTE6007
BTE6009
BTE6701S
BTE6703S
BTE6707S
BTE6709S
BTE6705S
Z/S
Haftalık Ders
Saati
T U Top Kr
ÖĞRETİM ELEMANI
GÜN
SAAT
Z
Z
Z
S
S
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Prof.Dr. Hafize KESER
Prof.Dr. Deniz DERYAKULU
Prof. Dr. Nurettin ŞİMŞEK
Doç. Dr. Ayfer ALPER
Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır
Salı
Çarşamba
Perşembe
Salı
Perşembe
17.30-20.20
16:00-19:00
17:30-20:20
13.30-16.20
17:30-20:20
S
S
S
S
S
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
Prof.Dr. Hafize KESER
Prof.Dr. Deniz DERYAKULU
Yrd.Doç.Dr.Necmettin TEKER
Doç. Dr. Ayfer ALPER
Prof. Dr. Nurettin ŞİMŞEK
Perşembe
Cuma
17.30-20.20
10:30-12:30
Çarşamba
Çarşamba
15.30-17.20
15:00-17:00
S
S
S
S
S
8
8
8
8
8
0
0
0
0
0
8
8
8
8
8
0 Prof.Dr. Hafize KESER
Prof. Dr. Deniz DERYAKULU
0 Prof. Dr. Nurettin ŞİMŞEK
0 Yrd.Doç.Dr.Necmettin TEKER
0 Doç. Dr. Ayfer ALPER
Perşembe
Salı
Pazartesi
09.30-17.20
09:30-17:30
08:30-15:20
Çarşamba
9.30-16.20
S
3 0
3
3 öğrencileri yanda belirtilen dersleri
S
3 0
3
Eğitim Teknolojisi Programı Doktora
3
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme/Eğitimde İstatistik ve
Araştırma ABD'dan alacaklardır.
Download

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı