ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
Anabilim Dalı
Program
Yıl-Yarıyıl
Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı
2014-15 /I. (GÜZ) YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI
ARP101B
ARP201B
GRP201B
BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ
Psikolojiye Giriş
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
İstatistik I
ARP203B
ARP301B
ARP305B
ARP307B
ARP403B
ARP303B
ÖDE5003
RPD5005
RPD5051
RPD5053
RPD5055
RPD5057
RPD5701S
RPD5705S
RPD5707S
RPD5709S
RPD5711S
RPD 9001U
RPD 9005U
RPD 9007U
RPD 9009U
RPD 9011U
Gelişim Psikolojisi II
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
Kişilik Kuramları
Mesleki Rehberlik ve Danışma
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri
DERSLER
Davranış Bilimlerinde İstatistik
Gelişimsel Rehberlik Programı
Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Meslek Etiği
Psikolojik Danışma Kuramları
Kariyer Danışmanlığı
Grupla Psikolojik Danışma İlke Ve Teknikleri
SEMİNERLER
Okullarda Aile Eğitimi
Rehberlikte Yeni Paradigmalar
PDR’de Güncel Konular
Okullarda Bilişsel Yaklaşımlar
Aile Danışmanlığı Araştırmaları
UZMANLIK ALAN DERSLERİ
Aile Rehberliği Yaklaşımları
Gelişimsel Rehberlik Çalışmaları
Okullarda Rehberlik Etkinlikleri
Bilişsel Terapide Seçme Konular
Aile Danışmanlığında Güncel Konular
Z/S Haftalık Ders AKTS ÖĞRETİM ELEMANI
Saati
Kredisi
T U Top Kr
GÜN
S
S
S
3 0
3 0
3 0
3
3
3
3
3
3
Prof. Dr. Emine Gül KAPÇI
Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK
Yrd. Doç. Dr. Deha DOĞAN
Salı
Pazartesi
Perşembe
09.30-12.20
09.30-12.20
09.30-12.20
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
1
3
0
0
0
0
4
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Yrd. Doç. Dr. Tülin ŞENER KILINÇ
Doç. Dr. Seher SEVİM
Prof. Dr. Emine Gül KAPÇI
Doç. Dr. Metin PİŞKİN
Doç. Dr. Seher SEVİM
Doç. Dr. Müge ARTAR
Salı
Salı
Salı
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
14.30-17.20
09.30-12.20
13.30-16.20
13.30-16-20
08.30-13.20
13.30-16.20
S
S
S
Z
S
S
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Prof. Dr. Ezel Tavşancıl
Doç. Dr. Serap NAZLI
Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK
Doç. Dr. Seher SEVİM
Doç. Dr. Metin PİŞKİN
Yrd. Doç. Dr. İlhan YALÇIN
Perşembe
Pazartesi
Salı
Pazartesi
Salı
Çarşamba
14.00-17.00
13.30-16-30
09.30-12.30
09.30-12.30
13.30-16-30
13.30-16-30
S
S
S
S
S
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK
Doç. Dr. Serap NAZLI
Doç. Dr. Metin PİŞKİN
Doç. Dr. Seher SEVİM
Yrd. Doç. Dr. İlhan YALÇIN
S
S
S
S
S
8
8
8
8
8
0
0
0
0
0
8
8
8
8
8
0
0
0
0
0
Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK
Doç. Dr. Serap NAZLI
Doç. Dr. Metin PİŞKİN
Doç. Dr. Seher SEVİM
Yrd. Doç. Dr. İlhan YALÇIN
SAAT
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA DERS PROGRAMI
Anabilim Dalı
Program
Yıl-Yarıyıl
Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı
2014-15 / I. (GÜZ) YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI
Z/S Haftalık Ders AKTS ÖĞRETİM ELEMANI
Saati
Kredisi
GÜN
SAAT
T U Top Kr
RPD9001U
RPD9005U
RPD9007U
RPD9009U
RPD9011U
BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ
Davranış Bilimlerinde İstatistik I
Gelişimsel Rehberlik Programı
Psikolojik Danışma Kuramları
Kariyer Danışmanlığı
Grupla Psikolojik Danışma İlke Ve Teknikleri
DERSLER
Davranış Bilimlerinde İleri İstatistik
Gelişimsel Okul Danışmanlığı
Kariyer Danışmanlığı Kuramları
Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları
Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar
Psikolojik Özellikler ve Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi
Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması
SEMİNERLER
Aile Eğitim Programları
Okul Danışmanlığında Yeni Yaklaşımlar
Okullarda Şiddet ve Zorbalık
Okullarda Bilişsel Terapi
Rehberlikte Güncel Konular
UZMANLIK ALAN DERSLERİ
Aile Rehberliği Yaklaşımları
Gelişimsel Rehberlik Çalışmaları
Okullarda Rehberlik Etkinlikleri
Bilişsel Terapide Seçme Konular
Aile Danışmanlığında Güncel Konular
RPD6041
Yer:Şevket Aziz Kansu Binası 5.Kat (ANKÜSEM)/Tandoğan
RPD5501B
RPD5503B
RPD5505B
RPD5507B
RPD5509B
ÖDE6003
RPD6005
RPD6021
RPD6023
RPD6027
RPD6041
RPD6043
RPD6701S
RPD6705S
RPD6707S
RPD6709S
RPD6711S
S
S
Z
S
S
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Prof. Dr. Ezel Tavşancıl
Doç. Dr. Serap NAZLI
Doç. Dr. Seher SEVİM
Doç. Dr. Metin PİŞKİN
Yrd. Doç. Dr. İlhan YALÇIN
Perşembe
Pazartesi
Pazartesi
Salı
Çarşamba
14.00-17.00
13.30-16-30
09.30-12.30
13.30-16-30
13.30-16-30
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
2
3
3
3
0
0
0
2
0
0
0
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Prof. Dr. Ezel TAVŞANCIL
Doç. Dr. Serap NAZLI
Doç. Dr. Metin PİŞKİN
Yrd. Doç. Dr. İlhan YALÇIN
Doç. Dr. Seher SEVİM
Yrd. Doç. Dr. K. Zülfikar DENİZ
Doç. Dr. Seher SEVİM
Salı
Perşembe
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Çarşamba
Salı
14.00-17.00
13.30-16.30
13.30-16.30
13.30-.16.30
13.30-16.30
16.30-19.30
13.30-16.30
S
S
S
S
S
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
3
3
2
2
2
3
3
0
0
0
Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK
Doç. Dr. Serap NAZLI
Doç. Dr. Metin PİŞKİN
Doç. Dr. Seher SEVİM
Yrd. Doç. Dr. İlhan YALÇIN
S
S
S
S
S
8
8
8
8
8
0
0
0
0
0
8
8
8
8
8
0
0
0
0
0
Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK
Doç. Dr. Serap NAZLI
Doç. Dr. Metin PİŞKİN
Doç. Dr. Seher SEVİM
Yrd. Doç. Dr. İlhan YALÇIN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
Anabilim Dalı
Program
Yıl-Yarıyıl
Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Eğitim Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı
2014-15 / I. (GÜZ) YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI
Z/S Haftalık Ders AKTS ÖĞRETİM ELEMANI
Saati
Kredisi
GÜN
SAAT
T U Top Kr
ARP201B
ARP203B
ARP305B
ARP303B
EPS5001
EPS5011
ÖDE5003
RPD5005
EPS5015
EPS5013
EPS5701S
EPS5705S
EPS5707S
EPS5709S
EPS 9001U
EPS 9005U
EPS 9007U
EPS 9009U
BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Gelişim Psikolojisi II
Kişilik Kuramları
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri
DERSLER
Eğitimde Güdülenme
Çocuk Gelişimi Kuramları
Davranış Bilimlerinde İstatistik I (A GRUBU)
Gelişimsel Rehberlik Programları
Çocukta Duygusal Davranışsal Bozukluklar
Ergenlik Psikolojisinde Kuram ve Araştırmalar
SEMİNERLER
Sosyal Psikoloji ve Eğitimi
Gelişim Psikolojisinde Çağdaş Yaklaşımlar
Çocuk ve Gençlik Çalışmalarında Yeni Eğilimler
Öğrencilerin Psikolojik Gelişimi
UZMANLIK ALAN DERSLERİ
Sosyal Psikoloji Okul ve Eğitim
Bilişsel Gelişim
Kültürel Bağlamda Ergen Gelişimi
Eğitim Ortamında Ruh Sağlığı
S
3 0
3
3
Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK
Pazartesi
09.30-12.20
S
S
S
3 0
3 0
3 0
3
3
3
3
3
3
Yrd. Doç. Dr. Tülin ŞENER KILINÇ
Prof. Dr. Emine Gül KAPÇI
Doç. Dr. Müge ARTAR
Salı
Salı
Perşembe
14.30-17.20
13.30-16.20
13.30-16.20
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Prof.Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ
Doç.Dr. Müge ARTAR
Prof. Dr. Ezel Tavşancıl
Doç.Dr. Serap NAZLI
Prof. Dr. Emine Gül KAPÇI
Yrd.Doç.Dr. Tülin Şener KILINÇ
Pazartesi
Çarşamba
Perşembe
Pazartesi
Çarşamba
Salı
16.30-19.30
13.30-16.20
14.00-17.00
13.30-16-30
09.30-12.30
09.30-12.30
S
S
S
S
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
Prof.Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ
Doç. Dr. Müge ARTAR
Yrd. Doç. Dr. Tülin ŞENER KILINÇ
Prof. Dr. Emine Gül KAPÇI
S
S
S
S
8
8
8
8
0
0
0
0
8
8
8
8
0
0
0
0
Prof.Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ
Doç.Dr. Müge ARTAR
Yrd. Doç. Dr. Tülin ŞENER KILINÇ
Prof. Dr. Emine Gül KAPÇI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DOKTORA DERS PROGRAMI
Anabilim Dalı
Program
Yıl-Yarıyıl
Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Eğitim Psikolojisi Doktora Programı
2014-15 / I. (GÜZ) YARIYILI
DERS KODU
DERS ADI
Z/S Haftalık Ders AKTS ÖĞRETİM ELEMANI
Kredisi
Saati
GÜN
SAAT
T U Top Kr
ARP201B
ARP305B
EPS5501B
EPS5503B
EPS5509B
RPD5501B
EPS6001
EPS6041
EPS6003
EPS6005
EPS6007
BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Kişilik Kuramları
Eğitimde Güdülenme
Çocuk Gelişimi Kuramları
Ergenlik Psikolojisinde Kuram ve Araştırmalar
Davranış Bilimlerinde İstatistik I
DERSLER
Eğitim Psikolojisinde Seçme Konular
Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler
Destekleyici Anababalık Eğitimi
Gelişim Psikolojisinde Çağdaş Yaklaşımlar
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
S
S
S
S
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
Eğitim Psikolojisinde İstatistiksel Teknikler
S
3 0
3
3
Yrd. Doç. Dr. Ergül DEMİR
S
S
S
0 2
0 2
0 2
2
2
2
0
0
0
Prof.Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ
Prof. Dr. Emine Gül KAPÇI
Doç.Dr. Müge ARTAR
S
S
S
S
8
8
8
8
8
8
8
8
0
0
0
0
Prof.Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ
Doç.Dr. Müge ARTAR
Yrd. Doç. Dr. Tülin ŞENER KILINÇ
Prof. Dr. Emine Gül KAPÇI
EPS9001U
EPS9005U
EPS9007U
EPS9009U
SEMİNERLER
Okulun Sosyal Psikolojisi
Eğitim Ortamlarında Ruhsal Gelişimin Desteklenmesi
Sosyo Kültürel Bağlamda Bilişsel Gelişim
UZMANLIK ALAN DERSLERİ
Sosyal Psikoloji Okul ve Eğitim
Bilişsel Gelişim
Kültürel Bağlamda Ergen Gelişimi
Eğitim Ortamında Ruh Sağlığı
EPS6041
Yer:Şevket Aziz Kansu Binası 5.Kat (ANKÜSEM)/Tandoğan
EPS6701S
EPS6707S
EPS6705S
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
Prof, Dr. Binnur Yeşilyaprak
Prof. Dr. Emine Gül KAPÇI
Prof.Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ
Doç.Dr. Müge ARTAR
Yrd. Doç. Dr. Tülin ŞENER KILINÇ
Prof. Dr. Ezel Tavşancıl
Pazartesi
Salı
Pazartesi
Çarşamba
Salı
Perşembe
09.30-12.20
13.30-16.20
16.30-19.30
13.30-16.20
09.30-12.30
14.00-17.00
3
3
3
3
3 3
Prof.Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ
Yrd.Doç.Dr. Zülfikar DENİZ
Prof. Dr. Emine Gül KAPÇI
Yrd. Doç. Dr. Tülin ŞENER KILINÇ
Salı
Salı
Perşembe
Çarşamba
17.30-20.30
18.00-21.00
09.30-12.30
13.30-.16.30
Download

Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı