KİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS LİSTESİ
Öğretim Üyesi
PROF. DR. FEVZİ KILIÇEL
PROF. DR. İBRAHİM YILMAZ
DOÇ. DR. HÜSEYİN BEKİR YILDIZ
YRD. DOÇ. DR. AYSEL ÇİMEN
YRD. DOÇ. DR. OKTAY TALAZ
YRD. DOÇ. DR. MURAT YILDIZ
YRD. DOÇ. DR. ERDEM UZUN
YRD. DOÇ. DR. MEHMET EMİN KORKMAZ
Dersin Kodu
KİM 505
KİM 505
KİM 521
KİM 583
KİM 507
KİM 523
KİM 571
KİM 527
KİM 509
KİM 533
KİM 575
KİM 577
KİM 579
KİM 511
KİM 537
KİM 573
KİM 585
KİM 539
KİM 541
KİM 519
KİM 543
KİM 549
KİM 581
KİM 551
GÜZ
Dersin Adı
ANALİTİK KİMYADA SEÇİLMİŞ KONULAR I
ATOMİK SPEKTROSKOPİ
AYIRMA YÖNTEMLERİ
KRAMATOGRAFİ I
ANORGANİK KİMYADA SEÇİLMİŞ KONULAR I
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
İLERİ ELEKTROANALİTİK KİMYA I
BİYOANORGANİK KİMYA
BİYOKİMYADA SEÇİLMİŞ KONULAR I
ENZİMOLOJİ
POLİMERDE NANOTEKNOLOJİ
POLİMER ANALİZ VE KARAKTERİZASYONU
POLİMER KİMYASI SEÇİLMİŞ KONULAR I
FİZİKOKİMYADA SEÇİLMİŞ KONULAR I
İYON DEĞİŞTİRİCİLERLE AYIRMA
RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ
KİMYASAL RİSK ELEMENTLERİ
ORGANİK KİMYADA SEÇİLMİŞ KONULAR I
ORGANİK SENTEZ DİZAYNI
ATOMLARIN ELEKTRONİK YAPISI I
LAZERSPEKTROSKOPİSİ VE UYGULAMALARI
TERMOLÜMİNESANS
KATILARDA DİFÜZYON
İLERİ NÜKLEER FİZİK I
BAHAR
Dersin Kodu Dersin Adı
KİM 506
ANALİTİK KİMYADA SEÇİLMİŞ KONULAR II
KİM 524
MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ
KİM 528
ÇEVRE MATERYALLERİNDE ESER ELEMENT ANALİZ YÖNTEMLERİ
KİM 508
KİM 518
ANORGANİK KİMYADA SEÇİLMİŞ KONULAR II
ANORGANİK BİLEŞİKLERİN YAPI TAYİNİ
KİM 520
KİM 510
KİM 526
KİM 534
KİM 558
KOORDİNASYON KİMYASI
BİYOKİMYADA SEÇİLMİŞ KONULAR II
NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ
POLİMER KİMYASI SEÇİLMİŞ KONULAR II
POLİMER KOMPOZİT MALZEMELER
KİM 512
KİM 522
KİM 556
FİZİKOKİMYADA SEÇİLMİŞ KONULAR I
MEMBRAN TEKNOLOJİSİ
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
KİM 514
KİM 530
KİM 532
ORGANİK KİMYADA SEÇİLMİŞ KONULAR II
HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER
ATOMLARIN ELEKTRONİK YAPISI II
KİM 547
KİM 548
KİM 550
FİZİLÇİLER İÇİN MATEMATİCA
MATHEMATİCA'YA GİRİŞ
İLERİ NÜKLEER FİZİK II
Download

kimya anabilim dalı lisansüstü ders listesi