K.T.Ü. Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014–2015 Eğitim Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Mezuniyet Sınav Programı
DERSİN ADI
MEZUNİYET SINAVI
G Ö Z E T M E N L E R
DERSİN ADI
MEZUNİYET SINAVI
G Ö Z E T M E N L E R
GENEL KİMYA–II
26.06.15
10-12
E.T.SAKA
GENEL KİMYA–I
26.06.15
08-10
E. T. Saka
GENEL KİMYA LAB.–II
25.06.15
13-15
E.T.SAKA
GENEL KİMYA LAB.–I
25.06.15
15-17
E. T. Saka
MATEMATİK–II
25.06.15
15-17
M.SAĞLAM
26.06.15
10:00
U.UZUNER
26.06.15
08-10
M.SAĞLAM
FİZİK-II
MATEMATİK–I
ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR.–II
25.06.15
11:00
FİZİK–I
26.06.15
10:00
U.UZUNER
ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR.–I
25.06.15
11:00
TÜRK DİLİ-II
25.06.15
10:00
TÜRK DİLİ
25.06.15
10:00
İNGİLİZCE–II
26.06.15
10-12
O.E.EYÜBOĞLU
İNGİLİZCE–I
26.06.15
10-12
M. Kılıçaslan
LAB. YÖNTEMİ VE GÜVENLİĞİ
25.06.15
13-15
S.BAŞOĞLU
BİYOLOJİYE GİRİŞ
26.06.15
13-15
G. Tosun
S.BAŞOĞLU
LAB. TEK. VE GÜVENLİĞİ
26.06.15
08-10
U. Kazancı
TEMEL BİLGİ TEK. KULLANIMI
24.06.15
16:00
Y. Şirin
ANALİTİK KİMYA–I
25.06.15
15-17
T. Ak
ANALİTİK KİMYA LAB.–I
26.06.15
13-15
N. Özbek
ANORGANİK KİMYA–I
26.06.15
8-10
Ü. Demirbaş
ANORGANİK KİMYA LAB.–I
26.06.15
13-15
Ü. Demirbaş
İNGİLİZCE OKUMA VE YAZMA
25.06.15
10-12
Y. Şirin
LAB. TEKNİK. VE GÜVENLİĞİ
25.06.15
15-17
İ. Sarıkaya
İ. Sarıkaya
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
KULLANIMI
24.06.15
16:00
Y. Şirin
ANALİTİK KİMYA –II
26.06.15
10-12
T.AK
ANALİTİK KİMYA LAB.–II
25.06.15
13-15
N. ÖZBEK
ANORGANİK KİMYA–II
26.06.15
15-17
M.SAĞLAM
ANORGANİK KİMYA LAB.–II
25.06.15
10-12
M.SAĞLAM
PROFESSIONAL ENGLISH-I
26.06.15
13-15
Ü.DEMİRBAŞ
ORGANİK KİMYA-II
25.06.15
15-17
F.ÇELİK
ORGANİK KİMYA-I (KİM265)
26.06.15
15-17
G. Tosun
26.06.15
08-10
S. Başoğlu
KİMYACILAR İÇİN BİLGİSAYAR
25.06.15
10-12
E.GÜLTEKİN
KİM. MATEMATİK METODLAR
ENSTRÜMENTAL ANALİZ–I
25.06.15
13-15
T.KAR
ORGANIC CHEMISTRY–III
26.06.15
10-12
A. Mermer
ORGANİK KİMYA LAB.–II
26.06.15
15-17
G.TOSUN
ORGANİK KİMYA LAB.–I
25.06.15
15-17
A. Mermer
FİZİKOKİMYA–II
25.06.15
10-12
İ.SARIKAYA
FİZİKOKİMYA–I
26.06.15
15-17
T. Kar
FİZİKOKİMYA LAB.–II
26.06.15
13-15
T.KAR
FİZİKOKİMYA LAB.–I
25.06.15
08-10
T. Kar
ANORGANİK KİMYA-III
25.06.15
15-17
E.T.SAKA
ANALİTİK KİMYA-III
26.06.15
13-15
N. Özbek
BİYOKİMYA–II
26.06.15
10-12
U.UZUNER
25.06.15
13-15
E.T.SAKA
25.06.15
10-12
U. Uzuner
ENGLISH IN BUSINESS LIFE
BİYOKİMYA–I
PROFESSIONAL ENGLISH-II
26.06.15
10-12
Ü. Demirbaş
ENDÜSTRİYEL KİMYA–II
26.06.15
10-12
F.ÇELİK
ENDÜSTRİYEL KİMYA LAB.
26.06.15
13-15
Ü.DEMİRBAŞ
ENDÜSTRİYEL KİMYA–I
25.06.15
08-10
M. Kılıçaslan
ENDÜSTRİYEL KİMYA LAB-I
26.06.15
13-15
Ü. Demirbaş
26.06.15
8-10
İ. Sarıkaya
BİYOKİMYA-III
25.06.15
15-17
Y.ŞİRİN
BİYOKİMYA LAB.–II
25.06.15
10-12
Y.ŞİRİN
FİZİKO KİMYA-III
ÇEVRE KİMYASI
26.06.15
10-12
T.AK
ENSTRÜMENTAL ANALİZ–II
25.06.15
13-15
E. T. Saka
ELEKTROANALİTİK YÖNTEMLER
25.06.15
13-15
N. ÖZBEK
ENSTRÜMENTAL ANALİZ LAB.
26.06.15
13-15
M. Kılıçaslan
ANORGANİK REAK.MEK.GİRİŞ
26.06.15
10-12
Ü.DEMİRBAŞ
BİYOKİMYA LAB.–I
25.06.15
15-17
U. Uzuner
BOR BİLEŞİKLERİ
25.06.15
13-15
U.KAZANCI
ANALİTİK AYIRMA YÖNTEMLERİ
26.06.15
13-15
N. Özbek
BİYOTEKNOLOJİ
26.06.15
10-12
U.UZUNER
KİM. ÖLÇ. VE DEĞERLENDİRME
25.06.15
15-17
G. Tosun
BİYOKİMYADA MODERN TEKN.
25.06.15
13-15
E.GÜLTEKİN
POLİMER KİMYASI-II
26.06.15
10-12
İ.SARIKAYA
ZENGİNLEŞTİRME YÖN.
26.06.15
10-12
G. Tosun
KİMYASAL KİNETİK
25.06.15
13-15
T.KAR
KOORDİNASYON KİMYASI
25.06.15
13-15
O. E. Eyüboğlu
HETEROSİKLİK KİMYA
26.06.15
10-12
S.BAŞOĞLU
ORGANOMETALİK BİL. GRŞ.
26.06.15
15-17
G. Sarkı
TEKSTİL VE BOYAR MADDE KİM.
25.06.15
13-15
E.GÜLTEKİN
BİYOİNORGANİK KİM. GRŞ.
25.06.15
10-12
T. Kar
GIDA BİYOKİMYASI
26.06.15
13-15
U. Uzuner
BİYOMOL. TAN. VE KARAKT.
25.06.15
15-17
Y. Şirin
BİYOKİM. KLİNİK UYG.
26.06.15
10-12
O.E.Eyüboğlu
KUANTUM KİMYASI VE SPEK.
25.06.15
13-15
İ. Sarıkaya
KOLLOİD KİMYASI
26.06.15
15-17
T. Kar
POLİMER KİMYASI-I
25.06.15
10-12
T .Kar
ORG. REAKSİYON MEK. GİRİŞ
26.06.15
13-15
G. Tosun
ORG. KİMYADA SPEK. YÖNTEM.
26506.15
15-17
A. Mermer
BİYOAKTİF ORG. BİLEŞİKLER
26.06.15
10-12
S. Başoğlu
Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Kimya Bölüm Başkanı
Download

2014-15 Bahar YY Mezuniyet Sınav Programı_16.03.15