T.C.
İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÇEVRE KİMYASI II LABORATUVARI
DENEY RAPORU
AD-SOYAD :
NUMARA :
GRUP NO :
Deney No:
Tarih:
Deneyin Adı:
a. Amaç ve Kapsam
b. Yöntem
c. Yöntemin Esası ve Prensipleri
d. Kullanılan Kimyasallar
Ad-Soyad:
Öğrenci No:
e. Kullanılan Cihaz ve Aletler
f. Deneyin Yapılışı
Ad-Soyad:
Öğrenci No:
g. Hesaplamalar
h. Değerlendirme ve Yorum
Onaylayan
Ad-Soyad:
İmza
Öğrenci No:
Tarih
Download

Deney Raporu - Mühendislik Fakültesi