DERSİN
KODU
FKM5101
FKM5102
FKM5104
FKM5105
FKM5106
FKM5107
FKM5108
FKM5109
FKM5110
FKM5111
FKM5112
FKM5114
FKM5117
FKM5118
FKM5119
FKM5122
FKM5124
FKM5125
FKM5126
FKM5128
FKM5129
FKM5130
FKM5131
FKM5132
FKM5133
FKM5135
FKM5136
FKM5137
FKM5138
FKM5139
FKM5140
FKM5141
FKM5143
FKM5144
FKM5145
FKM5146
FKM5147
FKM5148
FKM5149
FKM5152
FKM5153
FKM5155
FKM5156
FKM5157
FKM5158
FKM5159
FKM5160
FKM5161
FKM5162
FKM5163
FKM5164
FKM5165
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI
Güz Yarıyılı
HAFTALIK
DERSİN ADI
DERS
SAATİ
Koordinasyon Kimyası I
3
İleri Anorganik Kimya I
3
Geçiş Elementleri Kimyası I
3
Kimyasal Kinetik
3
İleri Organik Reaksiyonlar I
3
Organik Kimyada Seçme Konular I
3
İleri Analitik Kimya I
3
Kimyasal Termodinamik
3
Analitik Ayırma Yöntemleri
3
Organometalik Kimya I
3
Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler I
3
İleri Eser Element Analizi
3
Stereokimyada Seçme Konular
3
Elektrometrik Analiz Yöntemleri
3
İleri Polimer Kimyası I
3
Retrosentetik Parçalanmalar
3
Grup Teorisinin Kimyasal Uygulamaları I
3
İleri Katıhal Kimyası I
3
İleri Biyokimya Laboratuvar Teknikleri I
3
Kristalografi için Bilgisayar Programları
3
Karbohidrat Metabolizması
3
Enzimatik Analiz
3
Enzimlerin Etki Mekanizması
3
Fonksiyonel Grupların Karakteristiği ve Reaksiyonları
3
Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları I
3
Atomik Absorbsiyon Spektrometrisi (AAS)
3
Analiz Sonuçlarının İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi
3
Faz Dengeleri
3
Organik Bileşiklerin Düzenlenme Reaksiyonları I
3
1H-NMR Spektroskopisi
3
Doğal Bileşiklerin İzolasyon ve Karekterizasyonu
3
Kimyasal Analizde Örnek Hazırlama Yöntemleri
3
Moleküler Spektroskopi
3
Bioinorganik Kimya
3
İleri Seramik Kimyası
3
Makromolekül Sentez I
3
Stereoorganik Sentez I
3
İleri Anorganik Polimerler
3
İleri Bor ve Fosfat Kimyası
3
Doğada Az Bulunan Elementler ve Özellikleri
3
Reaktif Ara Ürünler I
3
Organik Kimyada Ferromonlar
3
Seminer
Biyokimyada Seçme Konular I
3
Kimyada Test Hazırlama ve Çözme Teknikleri
3
Elektrik Yüklü Arayüzeyler ve Zeta Potansiyeli
3
Hesapsal Organik Kimya I
3
Supramoleküler Kimya I
3
Enzimatik Reaksiyon Mekanizmaları
3
Fiziksel Organik Kimya I
3
Bionanoteknoloji
3
Biyoyararlılık ve Biyoerişilebilirlik
3
KREDİSİ
AKTS
T U L Topl. KREDİSİ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
FKM5166
FKM5167
FKM5168
FKM5169
FKM 5170
FKM 5171
FKM 5172
FKM 5173
FKM 5174
FKM 5175
FKM 5176
FKM5177
FKM5178
FKM5179
FKM5180
FKM5181
FKM5182
FKM5183
FKM5184
FKM5185
FKM5186
FKM5187
Yüksek Çözünürlüklü NMR
Elektrokimyasal Teknolojiler
İleri Fizikokimya I
Kimya Tarihi
Organik İsim Reaksiyonları I
İnorganik Katıların Sentez Yöntemleri
Gıda yönetmelikleri
Fizikokimyada Seçilmiş Konular I
Makrosiklik Bileşikler
Gerilimli Hidrokarbonlar
Organik Kimyada Çözücü Etkileri
Sentetik Organik Kimyada Sentez Tasarımı
Organik Kimyada Teorik Yaklaşımlar I
Organik Kimyada Denge Reaksiyonları
Kristaller ve Kristalografi
İleri Gıda Kimyası
Gıdalarda Biyokimyasal Değişimler
Anorganik Yapısal Kimya
Enzim Saflaştırma Teknikleri
Polimerik Kompezitler ve Karakterizasyonu
Fiziksel Kimyada Kullanılan Karakterizasyon Teknikleri
Nanoparçaçıklar
FKM 6101-6199 Uzmanlık Alan Dersi
FKM5201
Koordinasyon Kimyası II
FKM5202
İleri Anorganik Kimya II
FKM5204
Geçiş Elementleri Kimyası II
FKM5206
İleri Organik Reaksiyonlar II
FKM5207
Analitik Kimyada Seçme Konular
FKM5208
İleri Analitik Kimya II
FKM5209
İleri Organik Kimya Laboratuvar Teknikleri
FKM5210
Stereoelektronik Etkiler
FKM5211
Orgonometalik Kimya II
FKM5212
Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler II
FKM5214
İleri Enzim Kinetiği
FKM5216
Düzlem Kromatografisi
FKM5219
İleri Polimer Kimyası II
FKM5221
Lipid Metabolizması ve Membran Biyokimyası
FKM5224
Grup Teorisinin Kimyasal Uygulamaları II
FKM5225
İleri Katıhal Kimyası II
FKM5226
İleri Biyokimya Laboratuvar Teknikleri II
FKM5227
Enzim İmmobilizasyonu
FKM5228
Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları II
Bilgisayar Programlamada Algoritma ve Program Yazma
FKM5229
Teknikleri
FKM5230
Atomik Emisyon Spektrometrisi (AES)
FKM5231
Önderiştirme Teknikleri
FKM5232
Silica Jellerin Yüzey Kimyası
FKM5233
Elektrofilik Reaksiyon Mekanizmaları
FKM5234
C13-NMR Spektroskopisi
FKM5235
İleri Radyokimyasal Analiz Yöntemleri
FKM5236
Organik Kimyada Seçme Konular II
FKM5237
İyon Seçici Elektrotlar
FKM5238
İleri X-Işınları Teknikleri
FKM5239
Stereoorganik Sentez II
FKM5240
Makromolekül Kompleksleşme II
Kimyasal Analizde Validasyon Ve Ölçüm Belirsizliği
FKM5241
Hesaplamaları
FKM5242
Mineral Zenginleştirme Yöntemleri
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
-
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
-
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
3
3 -
-
3
6
FKM5244
FKM5245
FKM5246
FKM5247
FKM5248
FKM5249
FKM5250
FKM5251
FKM5252
FKM5253
FKM5254
FKM5255
FKM5256
FKM5257
FKM5258
FKM5259
FKM5260
FKM5261
FKM5262
FKM5263
FKM 5264
FKM 5265
FKM 5266
FKM 5267
FKM 5268
FKM 5269
FKM 5270
FKM 5271
FKM 5272
FKM 5273
FKM 5274
FKM 5275
FKM5276
FKM5277
FKM5278
FKM5279
FKM5280
FKM5281
FKM5282
FKM5283
FKM5284
FKM5285
FKM5286
FKM 62016299
Bazı Enstrümental Yöntemler ve Uygulamaları
Adsorpsiyon
Kataliz
Reoloji
Reaktif Ara Ürünler II
İleri Organik Sentez Teknikleri
Heterosiklik Bileşikler
Organik Kimyada Koruyucu Gruplar
Seminer
Biyokimyada Seçme Konular II
Kimyasal Türleme ve Fraksiyonlama
Kimyada Yanlış Kavramalar
Yüzey Kimyası
Kil Minerallerinin Yüzey Özellikleri
Hesapsal Organik Kimya II
Supramoleküler Kimya II
Yapay Enzimler ve Enzim Modelleri
Fiziksel Organik Kimya II
Protein Turnoveri ve Amino Asit Katabolizması
Kemometri Uygulamaları
Makromolekül Arayüzeyleri
Kuantum Mekaniği
Sentetik Organik Kimya
Fizikokimyada Seçilmiş Konular
Organik İsim Reaksiyonları II
İnorganik Katıların Karakterizasyonu
Antioksidan aktivite tayin yöntemleri
Biyokromatografi
İleri Fizikokimya II
İleri Düzenleme Tepkimeleri
İleri Organik Malzemeler
Organik Reaksiyon Katalizörleri
Organik Kimyada Yükseltgenme ve İndirgenme
Reaksiyonları
Organik Kimyada Teorik Yaklaşımlar II
Bilimsel Eser Hazırlama ve Bilimsel Kaynaklara Ulaşma
Yöntemleri
Biyoorganik Kimya
Kimyasal Gıda Katkı Maddeleri
Zeytin ve Zeytinyağı Biyokimyası ve Teknolojisi
İnorganik Bileşiklerin Termal Analizi
İleri Nanoteknoloji Kimyası
Fiziksel Kimyada Kullanılan Görüntüleme Teknikleri
Yağ Biyokimyası
Polimer Teknolojileri
Uzmanlık Alan Dersi
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3 3 -
-
3
3
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
5
-
3
3
3
3
3
3
3
3
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
-
DERSİN
KODU
FKM5101
FKM5102
FKM5104
FKM5105
FKM5106
FKM5107
FKM5108
FKM5109
FKM5110
FKM5111
FKM5112
FKM5114
FKM5117
FKM5118
FKM5119
FKM5122
FKM5124
FKM5125
FKM5126
FKM5128
FKM5129
FKM5130
FKM5131
FKM5132
FKM5133
FKM5135
FKM5136
FKM5137
FKM5138
FKM5139
FKM5140
FKM5141
FKM5143
FKM5144
FKM5145
FKM5146
FKM5147
FKM5148
FKM5149
FKM5152
FKM5153
FKM5155
FKM5156
FKM5157
FKM5158
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI
Bahar Yarıyılı
HAFTALIK
DERSİN ADI
DERS
SAATİ
Koordinasyon Kimyası I
3
İleri Anorganik Kimya I
3
Geçiş Elementleri Kimyası I
3
Kimyasal Kinetik
3
İleri Organik Reaksiyonlar I
3
Organik Kimyada Seçme Konular I
3
İleri Analitik Kimya I
3
Kimyasal Termodinamik
3
Analitik Ayırma Yöntemleri
3
Organometalik Kimya I
3
Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler I
3
İleri Eser Element Analizi
3
Stereokimyada Seçme Konular
3
Elektrometrik Analiz Yöntemleri
3
İleri Polimer Kimyası I
3
Retrosentetik Parçalanmalar
3
Grup Teorisinin Kimyasal Uygulamaları I
3
İleri Katıhal Kimyası I
3
İleri Biyokimya Laboratuvar Teknikleri I
3
Kristalografi için Bilgisayar Programları
3
Karbohidrat Metabolizması
3
Enzimatik Analiz
3
Enzimlerin Etki Mekanizması
3
Fonksiyonel Grupların Karakteristiği ve Reaksiyonları
3
Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları I
3
Atomik Absorbsiyon Spektrometrisi (AAS)
3
Analiz Sonuçlarının İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi
3
Faz Dengeleri
3
Organik Bileşiklerin Düzenlenme Reaksiyonları I
3
1H-NMR Spektroskopisi
3
Doğal Bileşiklerin İzolasyon ve Karekterizasyonu
3
Kimyasal Analizde Örnek Hazırlama Yöntemleri
3
Moleküler Spektroskopi
3
Bioinorganik Kimya
3
İleri Seramik Kimyası
3
Makromolekül Sentez I
3
Stereoorganik Sentez I
3
İleri Anorganik Polimerler
3
İleri Bor ve Fosfat Kimyası
3
Doğada Az Bulunan Elementler ve Özellikleri
3
Reaktif Ara Ürünler I
3
Organik Kimyada Ferromonlar
3
Seminer
Biyokimyada Seçme Konular I
3
Kimyada Test Hazırlama ve Çözme Teknikleri
3
KREDİSİ
AKTS
T U L Topl. KREDİSİ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
6
6
FKM5159
FKM5160
FKM5161
FKM5162
FKM5163
FKM5164
FKM5165
FKM5166
FKM5167
FKM5168
FKM5169
FKM 5170
FKM 5171
FKM 5172
FKM 5173
FKM 5174
FKM 5175
FKM 5176
FKM5177
FKM5178
FKM5179
FKM5180
FKM5181
FKM5182
FKM5183
FKM5184
FKM5185
FKM5186
FKM5187
FKM 61016199
FKM5201
FKM5202
FKM5204
FKM5206
FKM5207
FKM5208
FKM5209
FKM5210
FKM5211
FKM5212
FKM5214
FKM5216
FKM5219
FKM5221
FKM5224
FKM5225
FKM5226
FKM5227
FKM5228
FKM5229
FKM5230
FKM5231
FKM5232
FKM5233
FKM5234
FKM5235
Elektrik Yüklü Arayüzeyler ve Zeta Potansiyeli
Hesapsal Organik Kimya I
Supramoleküler Kimya I
Enzimatik Reaksiyon Mekanizmaları
Fiziksel Organik Kimya I
Bionanoteknoloji
Biyoyararlılık ve Biyoerişilebilirlik
Yüksek Çözünürlüklü NMR
Elektrokimyasal Teknolojiler
İleri Fizikokimya I
Kimya Tarihi
Organik İsim Reaksiyonları I
İnorganik Katıların Sentez Yöntemleri
Gıda yönetmelikleri
Fizikokimyada Seçilmiş Konular I
Makrosiklik Bileşikler
Gerilimli Hidrokarbonlar
Organik Kimyada Çözücü Etkileri
Sentetik Organik Kimyada Sentez Tasarımı
Organik Kimyada Teorik Yaklaşımlar I
Organik Kimyada Denge Reaksiyonları
Kristaller ve Kristalografi
İleri Gıda Kimyası
Gıdalarda Biyokimyasal Değişimler
Anorganik Yapısal Kimya
Enzim Saflaştırma Teknikleri
Polimerik Kompezitler ve Karakterizasyonu
Fiziksel Kimyada Kullanılan Karakterizasyon Teknikleri
Nanoparçaçıklar
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Uzmanlık Alan Dersi
5
5 -
-
5
6
Koordinasyon Kimyası II
İleri Anorganik Kimya II
Geçiş Elementleri Kimyası II
İleri Organik Reaksiyonlar II
Analitik Kimyada Seçme Konular
İleri Analitik Kimya II
İleri Organik Kimya Laboratuvar Teknikleri
Stereoelektronik Etkiler
Orgonometalik Kimya II
Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler II
İleri Enzim Kinetiği
Düzlem Kromatografisi
İleri Polimer Kimyası II
Lipid Metabolizması ve Membran Biyokimyası
Grup Teorisinin Kimyasal Uygulamaları II
İleri Katıhal Kimyası II
İleri Biyokimya Laboratuvar Teknikleri II
Enzim İmmobilizasyonu
Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları II
Bilgisayar Programlamada Algoritma ve Program Yazma
Teknikleri
Atomik Emisyon Spektrometrisi (AES)
Önderiştirme Teknikleri
Silica Jellerin Yüzey Kimyası
Elektrofilik Reaksiyon Mekanizmaları
C13-NMR Spektroskopisi
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
-
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
3
3 -
-
3
6
İleri Radyokimyasal Analiz Yöntemleri
FKM5236
FKM5237
FKM5238
FKM5239
FKM5240
FKM5241
FKM5242
FKM5244
FKM5245
FKM5246
FKM5247
FKM5248
FKM5249
FKM5250
FKM5251
FKM5252
FKM5253
FKM5254
FKM5255
FKM5256
FKM5257
FKM5258
FKM5259
FKM5260
FKM5261
FKM5262
FKM5263
FKM 5264
FKM 5265
FKM 5266
FKM 5267
FKM 5268
FKM 5269
FKM 5270
FKM 5271
FKM 5272
FKM 5273
FKM 5274
FKM 5275
FKM5276
FKM5277
FKM5278
FKM5279
FKM5280
FKM5281
FKM5282
FKM5283
FKM5284
FKM5285
FKM5286
FKM 62016299
Organik Kimyada Seçme Konular II
İyon Seçici Elektrotlar
İleri X-Işınları Teknikleri
Stereoorganik Sentez II
Makromolekül Kompleksleşme II
Kimyasal Analizde Validasyon Ve Ölçüm Belirsizliği
Hesaplamaları
Mineral Zenginleştirme Yöntemleri
Bazı Enstrümental Yöntemler ve Uygulamaları
Adsorpsiyon
Kataliz
Reoloji
Reaktif Ara Ürünler II
İleri Organik Sentez Teknikleri
Heterosiklik Bileşikler
Organik Kimyada Koruyucu Gruplar
Seminer
Biyokimyada Seçme Konular II
Kimyasal Türleme ve Fraksiyonlama
Kimyada Yanlış Kavramalar
Yüzey Kimyası
Kil Minerallerinin Yüzey Özellikleri
Hesapsal Organik Kimya II
Supramoleküler Kimya II
Yapay Enzimler ve Enzim Modelleri
Fiziksel Organik Kimya II
Protein Turnoveri ve Amino Asit Katabolizması
Kemometri Uygulamaları
Makromolekül Arayüzeyleri
Kuantum Mekaniği
Sentetik Organik Kimya
Fizikokimyada Seçilmiş Konular
Organik İsim Reaksiyonları II
İnorganik Katıların Karakterizasyonu
Antioksidan aktivite tayin yöntemleri
Biyokromatografi
İleri Fizikokimya II
İleri Düzenleme Tepkimeleri
İleri Organik Malzemeler
Organik Reaksiyon Katalizörleri
Organik Kimyada Yükseltgenme ve İndirgenme
Reaksiyonları
Organik Kimyada Teorik Yaklaşımlar II
Bilimsel Eser Hazırlama ve Bilimsel Kaynaklara Ulaşma
Yöntemleri
Biyoorganik Kimya
Kimyasal Gıda Katkı Maddeleri
Zeytin ve Zeytinyağı Biyokimyası ve Teknolojisi
İnorganik Bileşiklerin Termal Analizi
İleri Nanoteknoloji Kimyası
Fiziksel Kimyada Kullanılan Görüntüleme Teknikleri
Yağ Biyokimyası
Polimer Teknolojileri
Uzmanlık Alan Dersi
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
-
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3 3 -
-
3
3
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
5
-
3
3
3
3
3
3
3
3
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
-
Download

2013-2014 EĞT M-Ö ĞRET M YILI K MYA ANAB L M DALI DERS