Dinamik Sistemler Seminerleri, Ankara
12 Nisan 2014
Farklı Periyotlara Sahip Periyodik Katsayılı Yarı Lineer Differensiyel
Denklemler i¸
cin Kritik Salınım Sabiti
Banu MERMERKAYA
¨
Gazi Universitesi
, Ankara,
[email protected]
¨
Konu¸sma Ozeti
Bu c¸alı¸smada r (t) , c (t) ve d (t) katsayılarının farklı periyoda sahip s¨
urekli
pozitif tanımlı fonksiyonlar olması halinde
0 0 γc (t)
r (t) Φ x
+ P Φ (x) = 0
t
ve
r (t) Φ x
0
0
µd (t)
1
+ p γc (t) +
Φ (x) = 0
t
log2 t
yarı lineer differensiyel denklemleri i¸cin kritik salınım sabiti irdelenmi¸stir.
Anahtar Kelimeler: Yarı lineer differensiyel denklemler,Pr¨
ufer d¨on¨
u¸su
¨m,
Kritik salınım sabiti.
Kaynaklar
[1] O. Dosly and P. Hasil, Critical oscillation constant for halflinear differential
equations with periodic coefficients, Annali di Matematica Pura ed Applicata, 190
2011, no. 3, pp. 395–408.
Download

Konuşma Özet