KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM, 2014 [] 05.06.2014 17:00:42
Genel Kurul Kararları Tescili
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme
mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
Genel Kurul Türü
Tarihi ve Saati
Tescil Tarihi
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa /
İZMİR
232 - 8770855
232 - 8770862
232 - 8770855
232 - 8770862
Evet
Hayır
Genel Kurul Tescil Bildirimi
Olağan
17.04.2014 14:00
29.05.2014
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 17.04.2014 tarihinde gerçekleşen 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2014
günü tescil edilmiş ve 04.06.2014 tarihli 8583 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] 26.05.2014 17:51:54
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75
Kemalpaşa / İZMİR
: +90 (232) 877-0855 +90 (232) 877-0862
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
: +90 (232) 877-0855 +90 (232) 877-0862
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi
: Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Kurulması
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 'nin ilgili hükümleri
doğrultusunda, şirketimizdeki "Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi" 'nin devamı niteliğinde "Yatırımcı
İlişkileri Bölümü" 'nün kurulmasına ve üyelerinin aşağıdaki gibi belirlenmesine karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü : Rafi Kutay CAMGÖZ (Başkan)
Mücahit Turan TEKİN (Üye)
Latife ERDOST (Üye)
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] 26.05.2014 17:50:06
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75
Kemalpaşa / İZMİR
: 0232 877 08 55 - 0232 877 08 62
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
: 0232 877 08 55 - 0232 877 08 62
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi
: Komitelere üye secimi hakkında.
AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye; Komite başkanı olarak
Çağdaş KARABAŞ, üyeliğe Erhan GÜR'ün, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne; Komite başkanı olarak
Erhan GÜR, üyeliğe Çağdaş KARABAŞ ve Rafi Kutay CAMGÖZ'ün, Riskin Erken Saptanması
Komitesi'ne; Komite Başkanı olarak Erhan GÜR'ün, üyeliğe Çağdaş KARABAŞ'ın seçilmesine,
karar verilmiştir.
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] 26.05.2014 17:47:38
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75
Kemalpaşa / İZMİR
: 0232 877 08 55 - 0232 877 08 62
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
: 0232 877 08 55 - 0232 877 08 62
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
: Hayır
: Yönetim kurulu Görev Dağılımı Hk.
AÇIKLAMA:
17 Nisan 2014 tarihli 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin
görev dağılımı; Yönetim Kurulu Başkanlığına: Fikri Şadi GÜCÜM, Yönetim Kurulu Başkan
Vekilliğine (Murahhas Üye): Engin DENİZMEN, Yönetim Kurulu Üyeliğine: Jean LIENHARDT,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine: Çağdaş KARABAŞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine
Erhan GÜR olarak belirlenmiştir.
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] 21.04.2014 15:25:28
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama
mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel
Durum Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75
Kemalpaşa / İZMİR
: +90 (232) 877-0855 +90 (232) 877-0862
: [email protected]
:
: +90 (232) 877-0855
: Hayır
: Evet
: Hayır
: 03.03.2014
:
1 Ocak - 31 Aralık 2013 dönemine ait Finansal
Tablo Dipnotunda Düzeltme.
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Değişikliğin Nedeni
Değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa)
:
:
:
:
01.01.2013 - 31.12.2013
28 Nolu Dipnot
Yanlış Giriş
Yoktur.
EK AÇIKLAMALAR:
28. Nolu Hasılat dipnotundaki tapaj hatasından ötürü, ilgili Finansal Tablo Dipnot Açıklaması
değiştirilmiş ve ekte pdf olarak sunulmuştur.
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM, 2014 [] 17.04.2014 17:38:41
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme
mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
Genel Kurul Türü
Tarihi ve Saati
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
Genel Kurul Yapıldı mı?
Alınan Kararlar
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa /
İZMİR
232 - 8770855
232 - 8770862
232 - 8770855
232 - 8770862
Evet
Hayır
Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Olağan
17.04.2014 14:00
01.01.2013
31.12.2013
Evet
1-Toplantı Başkanlığı'na Sn. M. Fikret ÖZVEREN 'in, oy sayım
memurluğuna Sn. İsa DOĞANLI ve Sn. Deniz AVCI YILMAZ
'ın ve tutanak yazmanlığına Sn. Mücahit Turan TEKİN' in
seçilmeleri ve Toplantı Başkanlığı'nın seçiminden sonra Genel
Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı
Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul
edildi.
2-Şirketin 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, faaliyet raporu; oy
birliği ile kabul edildi. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin pay
sahibi olmadığı belirtildi.
3-Şirketin 2013 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14,1)
sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ile Denetçi
Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Finansal
Tablolar ve Denetçi Raporu; oy birliği ile kabul edildi. Şirketin
yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmadığı belirtildi.
4-Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim
Kurulu ibrasında yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamış olup,
ibra diğer ortakların oyları ile yapılmıştır.
5-Şirket Yönetim Kurulunun (2) üyesinin bağımsız olmak üzere
toplam üye sayısının beş (5) olarak tespitine ve bir sonraki olağan
genel kurula kadar,
Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
17074188770 TC Kimlik Numaralı Sn. Fikri Şadi GÜCÜM
55504048898 TC Kimlik Numaralı Sn. Engin DENİZMEN
12AH02748 Pasaport Numaralı Sn. Jean LIENHARDT
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
18755437156 TC Kimlik Numaralı Sn. Erhan GÜR
14237412420 TC Kimlik Numaralı Sn. Çağdaş KARABAŞ 'ın
seçilmelerine,
Yönetim Kurulu üyelerine 600 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı,
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 7.000 TL Aylık Brüt Huzur
Hakkı verilmesi teklif edildi. Oy birliği ile kabul edildi.
6-Şirketimiz 2013 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14,1) sayılı tebliğ hükümleri
uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali
tablolara göre 1.895.592 TL net dönem zararı oluştuğu belirtildi.
Yönetim Kurulu'nun, oluşan net zararın, geçmiş yıllar zararına
aktarılması teklifi okundu. Yönetim Kurulunun teklifi oy birliği
ile kabul edildi.
7-Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2014 yılı mali tablolarının
bağımsız denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesinin onaylanması
oylamaya sunuldu, Oy birliği ile kabul edildi.
8-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kar Payı
Tebliği (II-19,1)'nin 4. Maddesi gereğince hazırlanan "Kar
Dağıtım Politikası" pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oy birliği
ile Kabul edildi.
9-2013 yılında 1.450 TL bağış ve yardımda bulunulduğu
belirtildi. 2014 yılı için bağış üst sınırının 10.000 TL olarak
belirlenmesi teklif edildi. Bağış ve yardımlar ile bağış üst sınırı oy
birliği ile kabul edildi.
10-2013 Yılı içerisinde ilişkili kişilerle yapılan işlemlerin; 03
Mart 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ilan
edilen, 31.12.2013 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun 37 nolu
dipnotunda ayrıntılı olarak yer aldığı belirtildi.
11-2013 Yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve
ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında
hissedarlara bilgi verildi.
12-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi, oy birliği ile kabul
edildi.
13-13- Dilek ve temenniler için söz verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari
Ünvana İlişkin Ana Sözleşme
Hayır
Tadili Hususu Var mı?
Alınan Kararlar Arasında
Faaliyet Konusuna İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Alınan Kararlar Arasında Şirket
Merkezine İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Konusu
Görüşüldü mü?
Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Nakit Temettü Ödenmeyecek
1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt
(TL)
Pay Grup Bilgileri
C
0,0000000
Grubu,KAPLM(Eski),TRAKAPLM91D7
A Grubu,İşlem
0,0000000
Görmüyor(İmtiyazlı),TREKPLM00016
B Grubu,İşlem
0,0000000
Görmüyor(İmtiyazlı),TREKPLM00024
Pay Biçiminde Kar Payı
Dağıtılacak mı?
1 TL Nominal
Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar
Payı - Net (TL)
0,0000000
0,0000000
0,0000000
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Nisan 2014 tarihinde,
saat 14.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa /
İZMİR adresinde, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü 'nün 02.04.2014 tarih 1055 sayılı yazılarıyla
görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Adil KILIÇ ve Sn. Halil BACAKSIZ'ın gözetiminde
yapılmıştır.
Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] 10.04.2014 17:34:11
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75
Kemalpaşa / İZMİR
: +90 (232) 877-0855 +90 (232) 877-0862
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
: +90 (232) 877-0855
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi
: Bağımsız Denetim Kuruluşu Belirlenmesi
AÇIKLAMA:
Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince bağımsız denetim
için, Denetim Komitesi'nin de görüşü dikkate alınarak, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG) 'nin seçilmesine ve genel kurulun onayına sunulmasına karar
verilmiştir.
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] 24.03.2014 17:58:50
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75
Kemalpaşa / İZMİR
: +90 (232) 877-0855 +90 (232) 877-0862
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
: +90 (232) 877-0855
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi
: Kar Dağıtım Politikası'nın Güncellenmesi
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzun 21.03.2014 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014
tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak Kar Dağıtım Politikası'nın aşağıdaki şekilde
değiştirilmesine ve 2014 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına
karar verilmiştir.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirketimiz her yıl Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolardaki kardan yasal
vergiler, varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten ve birinci yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan (aynı
yöntemle hesaplanan yasal kayıtlara göre oluşan kardan küçük olan) net dağıtılabilir dönem karının %
20' sini birinci temettü olarak dağıtır. Esas sözleşme gereği kalan tutarın % 10'u kurucu intifa senedi
sahiplerine dağıtıldıktan sonra kalan tutarın dağıtılıp dağıtılmayacağı şirketin uzun dönemli
büyümesinin gerektirdiği yatırımlar ve ekonomik koşullardaki gelişmeler ile rakiplerle rekabetin
sürdürülebilmesi için gerekli diğer fon ihtiyaçları dikkate alınarak Genel Kurul Kararı ile belirlenir.
(2006 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda açıklanmıştır.)
Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Yalnız, kurucu intifa senedi sahiplerine,
mevcut yedekler ayrıldıktan ve temettü dağıtımı yapıldıktan sonra kalan safi kar bakiyesinden %10
temettü dağıtımı söz konusudur. (Esas sözleşme 22. Maddesi gereği) Kar payları, Türkiye'de
uygulanmakta olan mevzuata uygun olarak nakit kar payı veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılır.
Kar payı dağıtım zamanı, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.(Esas
sözleşme 23. Maddesi gereği)
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin
düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir.
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] 24.03.2014 17:50:34
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75
Kemalpaşa / İZMİR No:75Kemalpaşa / İZMİR
: +90 (232) 877-0855 +90 (232) 877-0862
: [email protected]
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Açıklama mı?
Özet Bilgi
: +90 (232) 877-0855
: Hayır
: Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları
AÇIKLAMA:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği, Kurumsal Yönetim
Komitemiz değerlendirmeleri ve raporu sonucu, 21.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
Sayın Çağdaş KARABAŞ ve Erhan GÜR'ün Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayı olarak Genel
Kurul'a önerilmesine karar verildi.
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM, 2014 [KAPLM] 24.03.2014
17:46:59
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme
mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
Ankara Karayolu 25. Km. No. 158 Kemalpaşa-İZMİR
232 - 8770855
232 - 8770862
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Konunun Görüşüleceği Genel
Kurul Tarihi
21.03.2014
232 - 8770855
232 - 8770862
Hayır
Hayır
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
17.04.2014
Teklif Edilen Nakit Kar Payı
Ödeme Şekli
Nakit Temettü Ödenmeyecek
1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar
Payı - Brüt (TL)
Pay Grup Bilgileri
C
0,0000000
Grubu,KAPLM(Eski),TRAKAPLM91D7
A Grubu,İşlem
0,0000000
Görmüyor(İmtiyazlı),TREKPLM00016
B Grubu,İşlem
0,0000000
Görmüyor(İmtiyazlı),TREKPLM00024
Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif
Edilen Kar Payı Tutarı (TL)
Pay Grup Bilgileri
C
0,000
Grubu,KAPLM(Eski),TRAKAPLM91D7
A Grubu,İşlem
0,000
Görmüyor(İmtiyazlı),TREKPLM00016
B Grubu,İşlem
0,000
Görmüyor(İmtiyazlı),TREKPLM00024
1 TL Nominal
Değerli Paya
Ödenmesi Teklif
Edilen Nakit Kar
Payı - Net (TL)
0,0000000
0,0000000
0,0000000
Pay Biçiminde
Dağıtılması Teklif
Edilen Kar Payı (%)
0,00000
0,00000
0,00000
EK AÇIKLAMALAR:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana
Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım
politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan
2013 yılı finansal tablolarında dönem zararı bulunduğundan oluşan zararın geçmiş yıllar zararlarına
aktarılması Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM, 2014 [KAPLM] 24.03.2014
17:12:14
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama Güncelleme
Ankara Karayolu 25. Km. No. 158 Kemalpaşa-İZMİR
232 - 8770855
232 - 8770862
232 - 8770855
232 - 8770862
Hayır
mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
Karar Tarihi
Genel Kurul Türü
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
Tarihi ve Saati
Adresi
Gündem
Gündem Maddeleri Arasında
Ticari Ünvana İlişkin Ana
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem Maddeleri Arasında
Faaliyet Konusuna İlişkin Ana
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Hayır
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
24.03.2014
Olağan
01.01.2013
31.12.2013
17.04.2014 14:00
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa /
İZMİR
1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı
Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki
verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılına ait Yıllık
Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. Şirketin 2013 yılına ait Finansal Tablolar ile Denetçi
Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresinin ve
ücretlerinin belirlenmesi,
6. 2013 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara
bağlanması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat
çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2014 yılı için seçilen Bağımsız
Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara
bağlanması,
8. Kar dağıtım politikalarının belirlenmesi,
9. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması,
müzakeresi ve onaylanması, 2014 yılı için bağış üst sınırının
belirlenmesi,
10. 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında
bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal
Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler
lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde
edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi
verilmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin
verilmesi hususunun müzakeresi,
13. Dilek ve Temenniler.
Hayır
Hayır
Gündem Maddeleri Arasında
Şirket Merkezine İlişkin Ana
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 21/03/ 2014 tarihli 2014/03 sayılı toplantısında,
Şirketimizin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısının ilişikte yer alan gündem maddelerini
görüşmek üzere 14 Nisan 2014 Perşembe günü saat 14:00'de Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara
Asfaltı No:75 Kemalpaşa / İZMİR adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Vekaletname örneği, genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde, Sermaye Piyasası
Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği kapsamındaki diğer bilgiler ekte yer alan Bilgilendirme Dokümanında
yer almaktadır.
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] 25.02.2014 10:44:21
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75
Kemalpaşa / İZMİR
: +90 (232) 877-0855 +90 (232) 877-0862
: [email protected]
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
: +90 (232) 877-0855
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi
: Şube Kapanışı
AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzun 24.02.2014 tarihli 01 nolu kararı dahilinde "Şengün İş merkezi Yücebağ
Mahallesi 836 sok. No:9/56 Denizli" adresinde bulunan satış ofisinin kapatılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] 17.02.2014 16:32:54
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Mali Tablonun Hesap Dönemi
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Mali Tablonun Verilme Tarihi
:
:
:
:
01.01.2013 - 31.12.2013
Hasan Tahsin Vergi Dairesi
4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablo
17.02.2014
EK AÇIKLAMALAR:
01.01.2013 - 31.12.2013 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde bağlı bulunan vergi dairesine
sunulmuş ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş mali tablolar (Gelir Tablosu) ekte
PDF olarak sunulmuştur.
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] 20.01.2014 15:03:55
ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri
Adı Soyadı
Görevi
Mücahit
Turan
Tekin
Muhasebe
Müdürü
Latife
Erdost
Muhasebe Şefi
Rafi Kutay
Camgöz
Sermaye
Piyasası
İşlemleri Yetkilisi
Telefon
No
0232
877 08
55
0232
877 08
55
0232
877 08
55
E-Posta Adresi
Lisans Belgesi Türü
Lisans
Belge No
[email protected]
-
-
[email protected]
-
-
Sermaye Piyasası
[email protected] Faaliyetleri İleri
Düzey Lisansı
206646
Download

2014 Özel Durum Açıklamaları