İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİM
03 Mart 2014 Pazartesi
05 Mayıs 2014 Pazartesi
02-24 Haziran 2014
Pazartesi-Salı
23 Haziran – 11 Temmuz
2014 Pazartesi-Cuma
25 Haziran 2014
Çarşamba
26 Haziran 2014 Perşembe
27 Haziran-04 Temmuz
2014 Cuma-Cuma
07-11 Temmuz 2014
Pazartesi-Cuma
15 Temmuz 2014 Salı
23 Temmuz 2014
Çarşamba
24 Temmuz 2014
Perşembe
25 Temmuz 2014 Cuma
28-30 Temmuz 2014
Pazartesi-Çarşamba
04-13 Ağustos 2014
Pazartesi-Çarşamba
05 Ağustos 2014 Salı
06 -15 Ağustos 2014
Çarşamba - Cuma
07 Ağustos 2014
Perşembe
14 Ağustos 2014
Perşembe
15 Ağustos 2014 Cuma
18-29 Ağustos 2014
Pazartesi-Cuma
20 Ağustos 2014
Çarşamba
25 Ağustos 2014 Pazartesi
GÜZ DÖNEMİ
Yabancı uyruklu öğrenci başvurularının alınmaya başlanması
Lisansüstü güz dönemi başvurularının alınmaya başlanması
Haziran ayı Özel Yetenek Sınavı ön kayıtları
Güz dönemi Kurumlar arası yatay geçiş (yurt içi ve yurt dışı) başvuruları
Haziran ayı Özel Yetenek Sınavı
Haziran ayı Özel Yetenek Sınavı sonuçlarının duyurulması
Haziran ayı Özel Yetenek Sınavı asıl liste kesin kayıtları
Haziran ayı Özel Yetenek Sınavı yedek liste kesin kayıtları
Güz dönemi kurumlar arası yatay geçiş (yurt içi ve yurt dışı) başvurularının
ÖİD tarafından ilgili Dekanlıklara iletilmesi
Güz dönemi kurumlar arası yatay geçiş (yurt içi ve yurt dışı) sonuçlarının
Dekanlıklar tarafından ÖİD’ye iletilmesi için son gün
Güz dönemi kurumlar arası yatay geçiş (yurt içi ve yurt dışı) sonuçlarının
internet üzerinden duyurulması
Güz dönemi kurumlar arası yatay geçiş (yurt içi ve yurt dışı) yoluyla kabul
edilen öğrenciler için İngilizce Yeterlik Sınavı
Ramazan Bayramı tatili (Arife: 27 Temmuz Pazar)
Güz dönemi kurum içi yatay geçiş, çift anadal, yandal başvuruları
Güz dönemi kurumlar arası yatay geçiş (yurt içi ve yurt dışı) yoluyla kabul
edilen öğrenciler için İngilizce Yeterlik Sınavının duyurulması
Güz dönemi kurumlar arası yatay geçiş (yurt içi ve yurt dışı) asil liste kesin
kayıtları
Ağustos ayı Özel Yetenek Sınavı
Güz dönemi kurum içi yatay geçiş, çift anadal, yandal başvurularının ÖİD
tarafından ilgili Dekanlıklara iletilmesi
Yabancı uyruklu öğrenci başvurularının son günü
Güz dönemi kurumlar arası yatay geçiş (yurt içi ve yurt dışı) yedek liste kesin
kayıtları
2014-2015 kayıtlı öğrenciler için İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçlarının
duyurulması (1. Aşama)
Kabul edilen yabancı uyruklu öğrenci başvurularının duyurulması
25 Ağustos 2014 Pazartesi
Güz dönemi kurum içi yatay geçiş, çift anadal, yandal başvurularının
Dekanlıklar tarafından ÖİD’ye iletilmesi için son gün.
30 Ağustos 2014
Cumartesi
Zafer Bayramı
01 -05 Eylül 2014
Pazartesi-Cuma
06 Eylül 2014 Cumartesi
04-05 Eylül 2014
Perşembe-Cuma
6 Eylül 2014 Cumartesi
08 Eylül 2014 Pazartesi
08 Eylül 2014 Pazartesi
08-10 Eylül 2014
Pazartesi- Çarşamba
08-12 Eylül 2014
Pazartesi-Cuma
08-12 Eylül 2014
Pazartesi-Cuma
11-16 Eylül 2014
Perşembe-Salı
12 Eylül 2014 Cuma
15 Eylül 2014 Pazartesi
15 Eylül 2014 Pazartesi
15-19 Eylül 2014
Pazartesi-Cuma
15 Eylül -01 Ekim 2014
Pazartesi-Çarşamba
17 Eylül 2014 Çarşamba
17-19 Eylül 2014
Çarşamba-Cuma
19 Eylül 2014 Cuma
20 Eylül 2014 Cumartesi
22 Eylül 2014 Pazartesi
22 Eylül-03 Ekim 2014
Pazartesi-Cuma
23 Eylül 2014 Salı
29 Eylül -03 Ekim 2014
Pazartesi-Cuma
YGS, LYS ve eşdeğeri sınavlar ile lisans programlarına yerleştirilen
öğrencilerin kayıtları
2014-2015 kayıtlı öğrenciler için İngilizce Yeterlik Sınavı (1. Aşama) (1 – 5
Eylül)
Eylül ayı Özel Yetenek Sınavı
Yaz dönemi dersleri için bütünleme sınavı başvuruları
İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçlarının duyurulması
İngilizce Yeterlik Sınavı (2014 YGS, LYS ile yerleştirilen öğrenciler için 2.
Aşama)
İngilizce Yeterlik Sınavı (2011, 2012, 2013 girişli öğrenciler için 2. Aşama)
Lisansüstü güz dönemi başvuruları için son gün
Yaz dönemi dersleri için bütünleme sınavları
Değişim öğrencilerinin kayıtları
Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları / Ücret ödeme haftası (eski kayıtlı
öğrenciler için)
Güz dönemi kurum içi yatay geçiş, çift anadal, yandal kayıtları
Yaz dönemi bütünleme sınav sonuçlarının Öğrenci Bilgi Sistemine girilmesi
için son gün
İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçlarının duyurulması
Yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce Yeterlik Sınavı
Lisansüstü güz dönemi kesin kayıt işlemleri
Özel öğrenci başvuruları ve kayıtları
Yabancı Uyruklu Öğrenci İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçlarının duyurulması
Güz dönemi ders kayıtları ve danışman onayları
Ön Lisans - Lisans Programları Oryantasyon Günü
Bilgisayar Becerileri (CE100 ve CE110) derslerinin muafiyet sınavı
Güz dönemi derslerin başlaması (hazırlık, önlisans, lisans, lisansüstü)
Ders ekleme-bırakma süresi
İngilizce Hazırlık Programı Oryantasyon Günü
Ek Yerleştirme ile lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları
04-07 Ekim 2014
Cumartesi-Salı
8 Ekim 2014 Çarşamba
9 Ekim 2014 Perşembe
10 Ekim 2014 Cuma
10 Ekim 2014 Cuma
29 Ekim 2014 Çarşamba
10 Kasım 2014 Pazartesi
14 Kasım 2014 Cuma
14 Kasım 2014 Cuma
24 Kasım 2014 Pazartesi
05 Aralık 2014 Cuma
08 Aralık 2014 – 27 Ocak
2015 Pazartesi-Salı
31 Aralık 2014
Çarşamba
01 Ocak 2015 Perşembe
05-17 Ocak 2015
Pazartesi-Cumartesi
13 Ocak 2015 Salı
15 Ocak 2015 Perşembe
19-21 Ocak 2015
Pazartesi-Çarşamba
21 Ocak 2015 Çarşamba
21 Ocak 2015 Çarşamba
22 Ocak 2015 Perşembe
22-26 Ocak 2015
Perşembe-Pazartesi
23-28 Ocak 2015 CumaÇarşamba
27 Ocak 2015 Salı
29 Ocak 2015 Perşembe
28 Ocak - 02 Şubat 2015
Çarşamba -Pazartesi
30 Ocak 2015 Cuma
30 Ocak 2015 Cuma
02 Şubat 2015 Pazartesi
Kurban Bayramı tatili (Arife: 03 Ekim Cuma yarım gün, dersler
yapılmayacaktır)
Ek kontenjan ve Yabancı öğrenciler için İngilizce Seviye Tespit Sınavı
Ek kontenjan ve Yabancı öğrenciler için İngilizce Seviye Tespit Sınavı
sonuçlarının duyurulması
Ek kontenjan öğrencileri için İngilizce Hazırlık Programı derslerinin
başlaması
Güz dönemi ara sınav tarihlerinin duyurulması için son gün
Cumhuriyet Bayramı tatili (28 Ekim Salı yarım gün, dersler yapılmayacaktır)
Atatürk’ü Anma Günü
Bahar döneminde açılacak derslerin Öğrenci Bilgi Sistemine girilmesi için
ÖİD’ye bildirilmesi için son gün
İngilizce Hazırlık Programı 1. çeyrek sonu sınavları
İngilizce Hazırlık Programı 2. çeyrek derslerin başlaması
Dersten çekilmek için son gün
Bahar dönemi lisansüstü programlarına başvurular
Derslerin kesilmesi (önlisans, lisans ve lisansüstü)
Yeni yıl tatili
Dönem sonu sınavları
İngilizce Yeterlik Sınavı
İngilizce Hazırlık Programı 2. çeyrek sonu sınavları
Güz dönemi mazeret sınavları
Güz dönemi notlarının Öğrenci Bilgi Sistemine girilmesi için son gün
İngilizce Yeterlik Sınavı ve 2. Çeyrek Sonu Sınav Sonuçlarının duyurulması
Güz dönemi notlarının Öğrenci Bilgi Sisteminde duyurulması
Güz dönemi dersleri için bütünleme sınavı başvuruları
Bahar dönemi lisans (kurum içi) ve önlisans programları için yatay geçiş
(kurum içi ve kurumlar arası), lisans programları için çift anadal, yan dal
başvuruları
Bahar dönemi lisansüstü kabul sonuçlarının ilgili Enstitü Müdürlüklerince
duyurulması ve ÖİD'ye iletilmesi
Bahar dönemi yatay geçiş, çift anadal, yandal başvurularının ÖİD tarafından
Dekanlık/Müdürlüklere iletilmesi
Güz dönemi dersleri için bütünleme sınavları
Güz dönemine ait maddi hata, eksik (I) notların verilmesi ve not düzeltmeleri
için son gün
Bahar dönemi yatay geçiş, çift anadal, yandal sonuçlarının
Dekanlık/Müdürlükler tarafından ÖİD’ye gönderilmesi için son gün
Bahar dönemi lisans ve önlisans programları için yatay geçiş sonuçlarının
internetten duyurulması
BAHAR DÖNEMİ
02-06 Şubat 2015
Pazartesi-Cuma
02-06 Şubat 2015
Pazartesi-Cuma
03 Şubat 2015 Salı
03-06 Şubat 2015 SalıCuma
04-06 Şubat 2015
Çarşamba-Cuma
04-27 Şubat 2015
Çarşamba-Cuma
09 Şubat 2015 Pazartesi
09-27 Şubat 2015
Pazartesi-Cuma
06 Mart 2015 Cuma
26 Mart 2015 Perşembe
27 Mart 2015 Cuma
06 Nisan 2015 Pazartesi
17 Nisan 2015 Cuma
23 Nisan 2015 Perşembe
24 Nisan 2015 Cuma
01 Mayıs 2015 Cuma
14-15 Mayıs 2015
Perşembe-Cuma
15 Mayıs 2015 Cuma
19 Mayıs 2015 Salı
20-31 Mayıs 2015
Çarşamba -Pazar
27 Mayıs 2015 Çarşamba
29 Mayıs 2015 Cuma
01- 03 Haziran 2015
Pazartesi-Çarşamba
03 Haziran 2015
Çarşamba
03-05 Haziran 2015
Çarşamba-Cuma
5 Haziran 2015 Cuma
08-11 Haziran 2015
Pazartesi-Perşembe
12 Haziran 2015 Cuma
Bahar döneminde lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kesin kayıt
işlemleri
Bahar dönemi değişim öğrencilerinin kayıtları
Güz dönemi derslerinin bütünleme sınav sonuçlarının Öğrenci Bilgi Sistemine
girilmesi için son gün
Bahar dönemi lisans (kurum içi) ve önlisans programları için yatay geçiş
(kurum içi ve kurumlar arası), lisans programları için çift anadal, yan dal
kabul edilen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri
Bahar dönemi ders kayıtları ve danışman onayları
Özel öğrenci başvuru ve kayıtları için son gün
Bahar dönemi derslerin başlaması (hazırlık programı 3.çeyrek dersleri,
önlisans, lisans, lisansüstü)
Ders ekleme-bırakma süresi
Bahar dönemi ara sınav tarihlerinin duyurulması için son gün
İngilizce Hazırlık Programı 3. çeyrek sonu sınavları
Yaz döneminde açılacak derslerin Öğrenci Bilgi Sistemine girilmesi için ÖİD’
ye bildirilmesi için son gün
İngilizce Hazırlık sınıfı 4. çeyrek derslerin başlaması
Dersten çekilmek için son gün
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (tatil)
Güz döneminde açılacak derslerin Öğrenci Bilgi Sistemine girilmesi için
ÖİD’ye bildirilmesi için son gün
Emek ve Dayanışma Günü (tatil)
Bahar Şenliği
Bahar dönemi derslerin kesilmesi (önlisans, lisans, lisansüstü)
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı (tatil)
Dönem sonu sınavları
İngilizce Hazırlık Programı 4. çeyrek sonu sınavları
İngilizce Yeterlik Sınavı
Bahar dönemi mazeret sınavları
Bahar dönemi notlarının Öğrenci Bilgi Sistemine girilmesi için son gün
Bahar dönemi dersleri için bütünleme sınavı başvuruları
İngilizce Yeterlik Sınavı ve 4. Çeyrek Sonu Sınav Sonuçlarının duyurulması
Bahar dönemi dersleri için bütünleme sınavları
Bahar dönemi Eksik (I) notların verilmesi ve not düzeltmeleri için son gün
Diploma töreni
Bahar dönemi derslerinin bütünleme sınav sonuçlarının Öğrenci Bilgi
15 Haziran 2015 Pazartesi
Sistemine girilmesi için son gün
YAZ OKULU
15-19 Haziran 2015
Yaz okulu özel öğrenci başvuruları ve kayıtları
Pazartesi-Cuma
17-19 Haziran 2015
Yaz okulu ders kayıtları
Çarşamba-Cuma
18 Haziran 2015 Perşembe Yaz okulu öğrenim ücretleri ödeme son günü
22 Haziran 2015
Yaz okulu derslerin başlaması (hazırlık, ön lisans, lisans)
Pazartesi
17-19 Temmuz 2015
Ramazan Bayramı tatili (Arife: 16 Temmuz Perşembe, yarım gün)
Cuma-Pazar
İngilizce Hazırlık Programı Yaz okulu sonu sınavları (İngilizce Hazırlık
30 Temmuz 2015
Programı yaz okulu öğrencileri için)
Perşembe
İngilizce Yeterlik Sınavı (İngilizce Hazırlık Programı yaz okulu öğrencileri
31 Temmuz 2015 Cuma
için)
05 Ağustos 2015
Yaz okulu derslerin kesilmesi
Çarşamba
06-08 Ağustos 2015
Yaz okulu sonu sınavları (ön lisans, lisans)
Perşembe-Cumartesi
İngilizce Yeterlik Sınavı ve Yaz okulu sonu sınav (yaz okulu öğrencileri için)
07 Ağustos 2015 Cuma
sonuçlarının duyurulması
11 Ağustos 2015 Salı
Yaz okulu notlarının Öğrenci Bilgi Sistemine girilmesi için son gün
12 Ağustos 2015
Yaz okulu notlarının Öğrenci Bilgi Sisteminde duyurulması
Çarşamba
17 Ağustos 2015 Pazartesi Yaz okuluna ait Eksik (I) notların verilmesi ve not düzeltmeleri için son gün
30 Ağustos 2015 Pazar
Zafer Bayramı
01-04 Eylül 2015 SalıYaz okulu dersleri için bütünleme sınavı başvuruları
Cuma
07-09 Eylül 2015
Yaz okulu dersleri için bütünleme sınavları
Pazartesi-Çarşamba
Yaz okulu derslerinin bütünleme sınav sonuçlarının Öğrenci Bilgi Sistemine
11 Eylül 2015 Cuma
girilmesi için son gün
14 Haziran 2015 Pazar
Download

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ