2015 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU TAKVİMİ
Öğretim elemanlarının Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıklarına,
fakülte/yüksekokullarda bölümlere, enstitülerde anabilim
dalı/anasanat dalı başkanlıklarına başvuru tarihleri
Ön İnceleme Heyetlerince başvuruların değerlendirilmesi
Ön İnceleme Heyetlerince incelenen başvuruların hazırlanan
başvuru değerlendirme kararı ile birlikte Akademik Teşvik
Komisyonuna iletilmek üzere dekanlıklara ve müdürlüklere
teslimi
Ön İnceleme Heyetlerince incelenen başvuruların hazırlanan
başvuru değerlendirme kararı ile birlikte Rektörlüğe bağlı
bölümler, dekanlıklar ve müdürlükler tarafından Akademik
Teşvik Komisyonuna iletilmesi
Akademik Teşvik Komisyonunca, Ön İnceleme Heyetleri
tarafından gönderilen başvuruların ve başvuru değerlendirme
kararlarının incelenmesi
Akademik Teşvik Komisyonu kararlarının Üniversitemiz web
sayfasından ilanı
Komisyon kararlarına karşı Senatoya itiraz
Senato tarafından itirazların değerlendirilmesi
01- 15 Ocak 2016
18 Ocak – 01 Şubat 2016
01 Şubat 2016
02 Şubat 2016
03 -15 Şubat 2016
15 Şubat 2016
16-22 Şubat 2016
23 Şubat – 01 Mart 2016
Download

2015 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU TAKVİMİ Öğretim