ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ DÖNEMİ:
04-15 Ağustos 2014
Lisansüstü Programlara Giriş İçin Başvuru
19 Ağustos 2014
Güzel Sanatlar Enstitüsü Yetenek Sınavları
22 Ağustos 2014
Lisansüstü Programlara Kabullerin İlanı
25-29 Ağustos 2014
26 Ağustos 2014
Lisansüstü Programlara Kayıt
Çift Anadal, Yandal, Kurum İçi Yatay Geçiş, Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü
için Son Tarih
28 Ağustos 2014
Çift Anadal, Yandal, Kurum İçi Yatay Geçiş, Kurum Dışı Yatay Geçiş Kabullerinin İlanı
01-02 Eylül 2014
Çift Anadal, Yandal, Kurum İçi Yatay Geçiş, Kurum Dışı Yatay Geçişi uygun görülen Asil
Aday Kayıtları
01-05 Eylül 2014
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Tarafından Üniversitemize Yerleştirilen Öğrencilerin
Kayıt Tarih / Lisansüstü Programlarda Açık Kalan Kontenjanlara Yedek Kayıt
04-05 Eylül 2014
Çift Anadal, Yandal, Kurum İçi Yatay Geçiş, Kurum Dışı Yatay Geçişi uygun görülen Yedek
Aday Kayıtları
05 Eylül 2014
Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Başvurusu İçin Son Tarih (Öğrenimine devam eden
öğrenciler için)/Temel Bilgisayar Derslerinden Muafiyet Sınavı Başvurusu İçin Son Tarih
10-12 Eylül 2014
Yabancı Dil Sınavı (Üniversiteye İlk Kez Kayıt Olan Tüm Öğrenciler, Yüz Yüze Eğitim Hakkı
Olmayan Öğrenciler, Yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirmek isteyen öğrenciler ve bir
önceki yıl Hazırlık Eğitimi alıp da eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler için, Dikey Geçiş,
Kurum Dışı Yatay Geçiş, Kurum İçi Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Programlarına başvurular
ile Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Talep Eden Öğrenciler İçin)
11 Eylül 2014
15-19 Eylül 2014
Temel Bilgisayar Derslerinden Muafiyet Sınavı
Kayıt Yenileme, Kayıt Onayı
22 Eylül 2014
Derslerin Başlangıcı
26 Eylül 2014
Ekle-Sil İçin Son Tarih
03-07 Ekim 2014
Kurban Bayramı Tatili
22 Ekim 2014
28-29 Ekim 2014
Dersten Çekilmek İçin Son Tarih (Önlisans ve lisans öğrencileri için)
Cumhuriyet Bayramı Tatili
03 -08 Kasım 2014
I. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)
10-15 Kasım 2014
Ara Sınavlar (Tek ara sınav yapan birimler için)
10-22 Kasım 2014
Ara Sınavlar (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Hukuk Fakültesi / Eczacılık Fakültesi /
Turizm Fakültesi / Porsuk Meslek Yüksekokulu / Eskişehir Meslek Yüksekokulu / Ulaştırma
08-13 Aralık 2014
Meslek Yüksekokulu / Devlet Konservatuvarı için) (Tek ara sınav yapılan dersler için)
II. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için) (06-07 Aralık 2014 tarihlerinde Açıköğretim
Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavları)
29 Aralık 2014-03 Ocak 2015
Bütün Ara Sınavlar İçin Mazeret Sınavları
01 Ocak 2015
Yılbaşı Tatili
05 Ocak 2015
Derslerin Bitimi
06-19 Ocak 2015
21 Ocak 2015
23-28 Ocak 2015
Dönem Sonu Sınavları
Dönem Sonu Harf Notlarının Teslimi İçin Son Tarih
Bütünleme Sınavları / Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret
Sınavları (24-25 Ocak 2015 tarihlerinde Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Dönem
Sonu Sınavları)
30 Ocak 2015
Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi İçin Son Tarih / Bütünleme Sınav Hakkı
Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih
NOT:
02 Ocak 2015
Cuma günü
03 Ekim 2014
Cuma gününün
03 Ocak 2015
Cumartesi günü
04 Ekim 2014
Cumartesi gününün
29 Aralık 2014
Pazartesi günü
06 Ekim 2014
Pazartesi gününün
30 Aralık 2014
Salı günü
07 Ekim 2014
Salı gününün
05 Ocak 2015
Pazartesi günü
28 Ekim 2014
Salı gününün
31 Aralık 2014
Çarşamba günü
29 Ekim 2014
Çarşamba gününün
telâfisi yapılacaktır.
Download

Fakültesi Güz Dönemi Ara Sınavları) Sınavları (24