LİSANS (özet)
AKADEMİK FAALİYET
Öğrenim Ücreti Ödeme (Devam Eden Öğrenci)
GÜZ YARIYILI
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
25.08.2014
01.09.2014
BAHAR YARIYILI
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
19.01.2015
02.02.2015
Kayıt Yenileme ve Ders Alma
15.09.2014
17.09.2014
09.02.2015
11.02.2015
Derslerin Başlama/Bitiş Tarihleri
22.09.2014
31.12.2014
16.02.2015
22.05.2015
Ders Ekleme ve Çıkarma
29.09.2014
10.10.2014
23.02.2015
27.02.2015
Yarıyıl Sonu Sınavları
05.01.2015
16.01.2015
27.05.2015
09.06.2015
Bütünleme Sınavları
20.01.2015
24.01.2015
16.06.2015
19.06.2015
29.06.2015
14.08.2015
09.02.2015
22.05.2015
14.08.2015
Yaz Öğretimi
ELS ‘de dersler
15.09.2014
31.12.2014
ELS Yaz Öğretimi
15.06.2015
TED ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİMİ
TARİH
İNGİLİZCE HAZIRLIK
PROGRAMI
18-20 Ağustos 2014
Pazartesi- Çarşamba
28 -29 Ağustos 2014
Perşembe-Cuma
28 -29 Ağustos 2014
Perşembe-Cuma
2014 Güz yarıyılında
alınacak lisansüstü
öğrencilerin ilgili Enstitü
Müdürlüğü’ne başvuru
son tarih
2014 Bahar dönemi için İtiraz sonucu değişen notların Öğrenci İşleri
Müdürlüğü’ne bildirilmesi için son gün
29 Ağustos 2014
Cuma
29 Ağustos 2014
Cuma
30 Ağustos 2014
Cumartesi
01 Eylül 2014
Pazartesi
TATİL (Zafer Bayramı)
LYS ve eşdeğer sınavlar ile lisans
programlarına yerleştirilen öğrencilerin
kayıtları
Devam eden öğrencilerin, dış yatay geçiş yapan ve özel öğrencilerin eğitim-öğretim ücretini
yatırmaları için son gün
02-03 Eylül 2014
Salı-Çarşamba
05 Eylül 2014
Cuma
05 Eylül 2014
Cuma
08 Eylül 2014
Pazartesi
LİSANSÜSTÜ
PROGRAMLARI
Uluslararası Öğrencilerin Lisans
Programlarına kayıtları
Bölümler/Anabilim Dalları tarafından kota
girişlerinin yapılması ve bölüm seçmeli ve
ortak çekirdek
derslerin kontrolü için son gün
Güz yarıyılı ders kayıt dönemi öncesinde
fakültelerin danışmanlarla toplantı
yapması
Lisans programlarına dış yatay geçiş
yapan, özel öğrenci ve yeni kabul edilen
öğrencilerin kayıtları
22 Ağustos 2014
Cuma
01-04 Eylül 2014
Pazartesi-Perşembe
LİSANS
PROGRAMLARI
Güz yarıyılı lisansüstü
öğrencileri için mülakatlar
İngilizce Düzey Belirleme
sınavı (EPL)
İngilizce Düzey Belirleme
sınav sonuçlarının
açıklanması
2014 Güz yarıyılı haftalık ders
programının web’ de duyurulması
1
08 Eylül 2014
Pazartesi
ELS Starter Program
09 Eylül 2014
Salı
İngilizce Yeterlilik Sınavı
( EPE )
Güz yarıyılı lisansüstü
başvuru sonuçlarının
Öğrenci İşleri
Müdürlüğü’ne bildirilmesi
ve ilan
2014 girişli Lisansüstü
öğrencilerinin güz yarıyılı
öğretim ücreti ödeme
tarihleri
10 Eylül 2014
Çarşamba
11-12 Eylül 2014
Perşembe-Cuma
12 Eylül 2014
Cuma
27 İngilizce Yeterlilik sınav
sonuçlarının açıklanması
15 Eylül 2014
Pazartesi
ELS Programının
Başlaması
LYS ve eşdeğeri sınavlar ile yeni kayıt
olan öğrencilerin Öğrenci İşleri
Müdürlüğü’ne ihtiyaç bursu başvuruları
için son gün
Online kayıt sisteminin saat 09.00’da
açılması
15-16 Eylül 2014
Pazartesi-Salı
Lisansüstü öğrencilerinin
güz yarıyılı ders kayıtları
15 Eylül 2014
Pazartesi
3. sınıf lisans öğrencilerinin güz yarıyılı
ders kayıtları başlangıcı
16 Eylül 2014
Salı
2. sınıf lisans öğrencilerinin güz yarıyılı
ders kayıtları başlangıcı
17 Eylül 2014
Çarşamba
1. sınıf lisans öğrencilerinin güz yarıyılı
ders kayıtları
17 Eylül 2014
Çarşamba
Online kayıt sisteminin saat 17.00’da
kapatılması
18 Eylül 2014
Perşembe
22 Eylül 2014
Pazartesi
24 Eylül 2014
Çarşamba
29 Eylül-02 Ekim 2014
Pazartesi-Perşembe
29 Eylül-10 Ekim
2014
Pazartesi-Cuma
01 Ekim 2014
Çarşamba
03 -07 Ekim 2014
Cuma-Salı
10 Ekim 2014
Cuma
10 Ekim 2014
Cuma
10 Ekim 2014
Cuma
13 Ekim 2014
Pazartesi
13 Ekim 2014
Pazartesi
17 Ekim 2014
Cuma
20 Ekim 2014
İngilizce Dil Okulu ve lisans programlarına yeni başlayacak 1.sınıf
öğrencileri için oryantasyon programı
2014 Güz yarıyılı derslerinin başlaması
Muafiyet Sınavları
LYS ve eşdeğer sınavlar ile lisans programlarına yerleştirilen
öğrencilerin EK Kontenjan kayıtları
Online ders ekleme-bırakma ve geç kayıt dönemi
Fakülteler/Temel Bilimler Birimi ve
İngilizce Dil Okulu tarafından belirlenen
final tarih önerilerinin Ders Çizelgeleri
Komisyonuna iletilmesi için son gün
TATİL (Kurban Bayramı – 4,5 gün )
2014 Güz yarıyılı için gecikmeli olarak mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinde son gün.
( 01 Eylül 2014 tarihinden sonra yapılacak ödemelerde her iş günü gecikme için 30 TL gecikme
ücreti alınır.)
Öğrenci sayılarının yetersizliği nedeni ile kapatılma durumunda olan
derslerin Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından Rektörlüğe bildirilmesi
Güz yarıyılında Bölümlerin 1. sınıf
öğrencileri ile toplantı yapması için son
gün
Kapatılan derslerdeki öğrencilerin diğer derslere geçme imkanının
kullanılması
Ders Çizelgeleri Komisyonunun oluşturduğu final takviminin
Rektörlüğe iletilmesi için son gün
Fakültelere yarıyıl izni başvuruları için son gün
Rektörlük tarafından onaylanan final takviminin Öğrenci İşleri
2
Pazartesi
20-24 Ekim 2014
Pazartesi-Cuma
28-29 Ekim 2014
Salı –Çarşamba
30 Ekim 2014
Perşembe
31 Ekim 2014
Cuma
04 Kasım 2014
Çarşamba
10 Kasım 2014
Pazartesi
Müdürlüğü tarafından web’ de ilan edilmesi
Öğrencilerin akademik danışmanları
değerlendirme anketi
TATİL (Cumhuriyet Bayramı – 1,5 gün )
Kayıtsız öğrencilerin Fakülte/Enstitülere bildirilmesi için son gün.
2015 Bahar yarıyılında açılacak derslerin Rektörlüğe bildirilmesi için
son gün
İhtiyaç Bursu Alan ( yeni kayıtlı ) öğrencilerin Öğrenci İşleri Müdürlüğü
tarafından Web’ de ilan edilmesi
A T A T Ü R K ’Ü A N M A G Ü N Ü – (09:00-11:00 tören)
2014 Yıllık programının değerlendirilmesi ve 2015 programının
hazırlanması çalışmalarının Stratejik Plan Komisyonu’nda
görüşülmesi
Lisans ve lisansüstü programlarda danışman onayı ile dersten çekilme
için son gün
2015 Bahar yarıyılında
alınacak lisansüstü
öğrenciler için kontenjan
ve kabul koşullarının
Enstitü Müdürlüğü
tarafından Rektörlüğe
bildirilmesi için son gün
2015 Bahar yarıyılı servis derslerinin
2015 Bahar yarıyılında
haftalık ders programlarının ilgili
alınacak lisansüstü
Bölüm/Birim tarafından Öğrenci İşleri
öğrenciler için kontenjan
Müdürlüğü ve Ders Çizelgeleri
ve kabul koşullarının ilanı
Komisyonuna bildirilmesi için son gün
2015 Bahar yarıyılında
alınacak lisansüstü
öğrencilerin ilgili Enstitü
Müdürlüğü’ne başvuru
dönemi
2015 Bahar yarıyılında verilecek zorunlu bölüm derslerin Fakülteler
tarafından belirlenen haftalık ders programı önerilerinin Ders
Çizelgeleri Komisyonuna bildirilmesi için son gün
Öğretim üyesi ve ders değerlendirme formlarının öğrenciler tarafından
doldurulması
2015 Bahar yarıyılı haftalık ders programının Ders Programı
Komisyonu tarafından son kontrol için Fakülte/Enstitülere
gönderilmesi
11 Kasım 2014
Salı
26 Kasım 2014
Çarşamba
01 Aralık 2014
Pazartesi
03 Aralık 2014
Çarşamba
15 Aralık 201426 Ocak 2015
Pazartesi-Pazartesi
08 Aralık 2014
Pazartesi
25 -31 Aralık 2014
Perşembe-Çarşamba
26 Aralık 2014
Cuma
31.12.2014
Çarşamba
01 Ocak 2015
Perşembe
05 Ocak 2015
Pazartesi
05 -16 Ocak 2015
Pazartesi -Cuma
ELS programının sona
ermesi
TATİL (Yılbaşı – 1 gün )
İngilizce Yeterlilik Sınavı
(EPE)
12 Ocak 2015
Pazartesi
15 Ocak 2015
Perşembe
18 Ocak 2015
Pazar
19 Ocak 2015
Pazartesi
2015 Bahar yarıyılı kesinleşen haftalık ders programının, Ders
Çizelgeleri Komisyonu tarafından Rektörlüğe gönderilmesi.
2014 Güz yarıyıl sonu sınavları
07 Ocak 2015
Çarşamba
08 Ocak 2015
Perşembe
2014 Güz yarıyılı derslerinin sona ermesi
Online sistemde yarıyıl sonu harf notlarının giriş başlangıç tarihi
İngilizce Yeterlilik Sınavı
sonuçlarının açıklanması
2015 Bahar yarıyılı onaylanan haftalık ders programının Öğrenci İşleri
Müdürlüğü tarafından web’ de ilan edilmesi
Bölümler/Anabilim Dalları tarafından kota girişlerinin yapılması ve
bölüm seçmeli ve ortak çekirdek derslerinin kontrolü için son gün
Online sistemin saat 23.00’de yarıyıl sonu harf notları verme işlemine
kapatılması
Yarıyıl sonu harf notlarının ilanı
3
20 -24 Ocak 2015
Salı-Cumartesi
22 Ocak 2015
Perşembe
Bütünleme Sınavı
Online sistemde Bütünleme notlarının girişinin başlangıç tarihi
Bahar yarıyılı ders kayıt dönemi
öncesinde Fakültelerin
danışmanlarla toplantı yapması
Online sistemin saat 23.00’de yarıyıl sonu bütünleme notları verme
işlemine kapatılması
22 Ocak 2015
Perşembe
26 Ocak 2015
Pazartesi
27 Ocak 2015
Salı
27 Ocak 2015
Salı
28 Ocak 2015
Çarşamba
Bütünleme harf notlarının ilanı
Fakültelere ÇAP, Yan Dal Programı, iç yatay geçiş ve özel öğrenci
başvuruları için son gün
2015 Bahar yarıyılı lisansüstü
öğrencileri için mülakatlar
30 krediyi tamamlayan
öğrencilerin portal üzerinden
diploma programlarını
belirlemeleri
Proje ve tez için verilen eksik
Proje için verilen eksik notların
notları (I) Enstitülerin Öğrenci İşleri
(I) Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne
Müdürlüğü’ne bildirmesi için son
bildirilmesi için son gün
gün
2015 Bahar yarıyılında lisansüstü
programlara kabul edilen
öğrencilerin açıklanması
Fakülte ve Enstitü Yönetim Kurullarının iç yatay geçiş, özel, ÇAP, Yan
Dal Programı öğrencilerin kabul işlemleriyle ilgili kararlarının Öğrenci
İşleri Müdürlüğü’ne bildirilmesi ve ilanı için son gün
Güz dönemi dersleri için; İtiraz sonucu değişen notların Öğrenci İşleri
Müdürlüğü’ne bildirilmesi için son gün
28-29 Ocak 2015
Çarşamba-Perşembe
30 Ocak 2015
Cuma
30 Ocak 2015
Cuma
30 Ocak 2015
Cuma
30 Ocak 2015
Cuma
02 Şubat 2015
Pazartesi
2015 Bahar yarıyılı eğitim-öğretim ücretini yatırmaları için son gün
Lisansüstü programlara
yeni kabul edilen
öğrencilerin eğitimöğretim ücretini
yatırmaları ve kayıtları
02-09 Şubat 2014
Pazartesi-Pazartesi
09 Şubat 2015
Pazartesi
09 -10 Şubat 2015
Pazartesi-Salı
09 Şubat 2015
Pazartesi
10 Şubat 2015
Salı
11 Şubat 2015
Çarşamba
11 Şubat 2015
Çarşamba
16 Şubat 2015
Pazartesi
23 Şubat-27 Şubat
2015
Pazartesi-Cuma
27 Şubat 2015
Cuma
06 Mart 2015
Cuma
06 Mart 2015
Cuma
06 Mart 2015
Cuma
ELS Programının
Başlaması
Online kayıt sisteminin saat 09:00’da açılması
Lisansüstü öğrencilerinin
bahar yarıyılı ders
kayıtları
3. sınıf lisans öğrencilerinin bahar yarıyılı
ders kayıtları başlangıcı
2. sınıf lisans öğrencilerinin bahar yarıyılı
ders kayıtları başlangıcı
1. sınıf, ÇAP, Yan Dal Programı lisans
öğrencilerinin bahar yarıyılı ders kayıtları
Online kayıt sisteminin saat 17.00’da kapatılması
2015 Bahar yarıyılı derslerinin başlaması
Online ders ekleme-bırakma ve geç kayıt dönemi
Bahar yarıyılı için gecikmeli olarak mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinde son gün
( 02 Şubat 2015 tarihinden sonra yapılacak ödemelerde her iş günü gecikme için 30 TL gecikme
ücreti alınır.)
Fakülte/Enstitülere yarıyıl izni başvuruları için son gün
Online kayıt sisteminin ekle-bırak için saat 17.00’da kapatılması
Öğrenci sayılarının yetersizliği nedeni ile kapatılma durumunda olan
derslerin Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından Rektörlüğe bildirilmesi
kullanılması
4
09 Mart 2015
Pazartesi
Kapatılan derslerdeki öğrencilerin diğer derslere geçme imkanının
kullanılması
Fakülteler/Temel Bilimler Birimi
/İngilizce Dil Okulu tarafından
belirlenen final tarih önerilerinin Ders
Çizelgeleri Komisyonuna iletilmesi için
son gün
Bahar yarıyılında Bölümlerin 1. sınıf
öğrencileri ile toplantı yapması için
son gün
Ders Çizelgeleri Komisyonunun
oluşturduğu final takviminin
Rektörlüğe iletilmesi için son gün
Rektörlük tarafından onaylanan final
programının Öğrenci İşleri Müdürlüğü
tarafından web’ de ilan edilmesi
Öğrencilerin akademik danışmanları
değerlendirme anketi
09 Mart 2015
Pazartesi
13 Mart 2015
Cuma
16 Mart 2015
Pazartesi
17 Mart 2015
Salı
23-27 Mart 2015
Pazartesi-Cuma
24 Mart 2015
Salı
23 Nisan 2015
Perşembe
Kayıtsız öğrencilerin Fakülte/Enstitülere bildirilmesi için son gün
TATİL ( Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı -1 gün )
Lisans ve lisansüstü programlarda danışman onayı ile dersten çekilme
için son gün
24 Nisan 2015
Cuma
01 Mayıs 2015
Cuma
11 Mayıs 2015
Pazartesi
TATİL ( Emek ve Dayanışma Günü -1 gün )
2015 yaz öğretiminde açılması öngörülen derslerin Fakülteler
tarafından Ders Çizelgeleri Komisyonu’na gönderilmesi için son gün
12 Mayıs 2015
Salı
2015 Güz yarıyılında açılacak derslerin Rektörlüğe bildirilmesi için son
gün
Ders Çizelgeleri Komisyonun, 2015 Yaz öğretimi haftalık ders
programının son kontrol için Fakülte/İngilizce Dil Okulu/ Enstitülere
göndermesi
Öğretim üyesi ve ders değerlendirme formlarının öğrenciler tarafından
doldurulması
14 Mayıs 2015
Perşembe
18 -22 Mayıs 2015
Pazartesi-Cuma
19 Mayıs 2015
Salı
TATİL ( Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı – 1 gün )
2015 yaz öğretiminde açılacak Ders Çizelgeleri Komisyonu tarafından
hazırlanan haftalık ders programı önerilerinin Rektörlüğe bildirilmesi
için son gün.
Ders programının onaylanan son halinin Öğrenci İşleri Müdürlüğü
tarafından web’ de ilan edilmesi
20 Mayıs 2015
Çarşamba
22 Mayıs 2015
Cuma
22 Mayıs 2015
Cuma
27 Mayıs 2015
Çarşamba
27 Mayıs -09 Haziran
2015
Çarşamba-Salı
29 Mayıs 2015
Cuma
01 Haziran 2015
Pazartesi
2015 Bahar yarıyılı derslerinin sona ermesi
İngilizce Yeterlik Sınavı
(EPE)
2015 Bahar yarıyıl sonu sınavları
Online sistemde yarıyıl sonu harf notlarının girişinin başlangıç tarihi
İngilizce Yeterlik Sınav
(EPE) sonuçlarının
açıklanması
2015 Güz yarıyılı servis derslerinin
haftalık ders programlarının ilgili Bölüm /
Birim tarafından Öğrenci İşleri Müdürlüğü
ve Ders Çizelgeleri Komisyonuna bildirimi
için son gün
05 Haziran 2015
Cuma
01-05 Haziran 2015
Pazartesi-Cuma
ELS Programı yaz öğretimi
kayıtları ve mali yükümleri
yerine getirme
5
2015 Güz yarıyılında
alınacak lisansüstü
öğrenciler için kontenjan
ve kabul koşullarının
Enstitüler tarafından
Rektörlüğe bildirilmesi
için son gün
08 Haziran-10 Temmuz
2015
Pazartesi-Cuma
2015-2016 Güz Dönemi Lisans
Programlarına Uluslararası Öğrenci
başvuru dönemi
14 Haziran 2015
Pazar
15 Haziran 2015
Pazartesi
15 Haziran 2015
Pazartesi
Online sistemin saat 23.00’de yarıyıl sonu harf notları verme işlemine
kapatılması
İngilizce ELS Programı
yaz öğretimi derslerinin
başlaması
Yarıyıl sonu harf notlarının ilanı
2015 Güz yarıyılında verilecek zorunlu bölüm derslerin Fakülteler
tarafından belirlenen haftalık ders programı önerilerinin Ders
Çizelgeleri Komisyonuna bildirilmesi için son gün
16-19 Haziran 2015
Salı –Cuma
16 Haziran 2015
Salı
16 Haziran 2015
Salı
Bütünleme Sınavları
2015-2016 eğitim-öğretim yılında
kurum içi yatay geçiş öğrencileri için
kontenjan ve kabul koşullarının
Fakülteler tarafından Rektörlüğe
bildirilmesi için son gün
Lisans diploma programlarında
üniversiteler tarafından verilmesi
önerilecek ilave dış yatay geçiş
kontenjanları ile yurtdışı yatay geçiş
kontenjanlarının Fakülteler tarafından
Rektörlüğe bildirilmesi için son gün
17 Haziran 2015
Çarşamba
Online sistemde Bütünleme notlarının girişinin başlangıç tarihi
19 Haziran 2015
Cuma
2015 Güz yarıyılı haftalık ders programının Ders Çizelgeleri
Komisyonu tarafından son kontrol için Fakülte/Enstitülere
gönderilmesi
21 Haziran 2015
Pazar
Online sistemin saat 23.00’de yarıyıl sonu bütünleme notları verme
işlemine kapatılması
22 Haziran 2015
Pazartesi
22 Haziran 2015
Pazartesi
23-24 Haziran 2015
Çarşamba-Perşembe
23 Haziran 10 Temmuz
2015
Salı-Cuma
22-24 Haziran 2015
Pazartesi-Çarşamba
24-26 Haziran 2015
Çarşamba-Cuma
27 Haziran 2015
Cumartesi
Proje için verilen eksik notların (I)
Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne
bildirilmesi için son gün
Proje ve tez için verilen eksik
notları (I) Enstitülerin Öğrenci
İşleri Müdürlüğü’ne bildirmesi
için son gün
Bütünleme notlarının ilanı
30 krediyi tamamlayan öğrencilerin portal üzerinden diploma
programlarını belirlemeleri
2015-2016 eğitim-öğretim yılı için
öğrencilerin Öğrenci İşleri
Müdürlüğü’ne ihtiyaç/çalışma bursu
başvuru tarihleri
Lisans yaz öğretimi için mali
yükümlülükleri yerine getirme
Yaz Öğretimi online kayıt ve danışman
onayları
Mezuniyet Töreni
10 Temmuz 2015
Cuma
Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından
Başarı Bursu almaya hak kazanan
öğrenci bilgisinin Rektörlüğe sunulması.
29 Haziran 2015
Pazartesi
2015 Yaz öğretimi derslerinin başlaması
2015 Güz yarıyılında
alınacak lisansüstü
öğrencilerin ilgili Enstitü
Müdürlüğü’ne başvuru
dönemi
01 Temmuz-28 Ağustos
2015 Çarşamba-Cuma
01 -31 Temmuz- 2015
Çarşamba-Cuma
06 – 07 Temmuz 2015
Pazartesi-Salı
TEDU Tanıtım Günleri
Online ders ekleme/bırakma ve geç kayıt
dönemi
6
10 Temmuz 2015
Cuma
14 Temmuz 2015
Salı
15 Temmuz 2015
Çarşamba
16-19 Temmuz 2015
Perşembe-Pazar
22 Temmuz 2015
Çarşamba
03 Ağustos 2015
Pazartesi
03-21 Ağustos 2015
Pazartesi-Cuma
03-21 Ağustos 2015
Pazartesi-Cuma
14 Ağustos 2015
Cuma
17 Ağustos 2015
Pazartesi
17-21 Ağustos 2015
Pazartesi-Cuma
18 Ağustos 2015
Salı
21 Ağustos 2015
Cuma
23 Ağustos 2015
Pazar
24 Ağustos 2015
Pazartesi
25 -26 Ağustos 2015
Salı -Çarşamba
26 Ağustos 2015
Çarşamba
30 Ağustos 2015
Pazar
Fakülteler/Temel Bilimler Birimi tarafından
belirlenen final tarih önerilerinin Ders
Çizelgeleri Komisyonuna iletilmesi için
son gün
Ders Çizelgeleri Komisyonunun
oluşturduğu yaz öğretimi final takviminin
Rektörlük makamına iletilmesi için son
gün
Rektörlük tarafından onaylanan yaz öğretimi final programının Öğrenci
İşleri Müdürlüğü’ne bildirilmesi ve web’ de ilanı
TATİL (Ramazan Bayramı – 3,5 gün )
2015-2016 Güz Dönemi Lisans
Programlarına Uluslararası Öğrenci
başvuru sonuçlarının ilanı
2015 Güz yarıyılı kesinleşen haftalık ders programının, Ders
Çizelgeleri Komisyonu tarafından Rektörlüğe gönderilmesi
2015 Güz yarıyılında alınacak dış yatay
geçiş öğrencileri için Öğrenci İşleri
Müdürlüğü’ne başvuru dönemi
Fakültelere ÇAP, Yan Dal Program, iç
yatay geçiş ve özel öğrenci başvuruları
için başvuru dönemi
Yaz öğretimi derslerinin sona ermesi
2015 Güz yarıyılı haftalık ders programının web ‘de duyurulması
Yaz Öğretimi Sınavları
Online sistemde yaz öğretimi sonu harf
notlarının giriş başlangıç tarihi
Çalışma ve İhtiyaç Bursu Alan Öğrencilerin Öğrenci İşleri Müdürlüğü
tarafından web’ de ilan edilmesi
Online sistemin saat 23.00’de yaz
öğretimi sonu notları verme işlemine
kapatılması
Yaz Öğretimi sonu harf notlarının ilanı
30 krediyi tamamlayan öğrencilerin
portal üzerinden diploma programlarını
belirlemeleri
2015-2016 eğitim öğretim yılında
Fakültelere alınacak ÇAP, Yan Dal
Program, iç yatay geçiş ve özel öğrenci
kabullerinin Öğrenci İşlerine bildirilmesi ve
ilanı
TATİL (Zafer Bayramı – 1 gün)
7
Download

2014-2015 Akademik Takvim