HAZIRGİYİM VVEE KONFEKSİYON
SEKTÖRÜ
2014 HAZİRAN
AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU
İİTTK
KİİB
BG
GE
EN
NE
ELL S
SE
EK
KR
RE
ETTE
ER
RLLİİĞ
Ğİİ
A
AR
R&
&G
GE
E VVEE M
ME
EV
VZZU
UA
ATT Ş
ŞU
UB
BE
ES
Sİİ
TTeem
mm
muuzz 22001144
HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN
2014 HAZİRAN
İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE
KISA DEĞERLENDİRME
Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatında %12,1 Artış
2014 yılının Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon
ihracatı 2013 yılının eş dönemine kıyasla %12,1 oranında artarak 8,4 milyar
dolardan 9,4 milyar dolara yükselmiştir. Yılın ilk altı ayında Türkiye’den dünyanın
dört bir yanında 192 ülkeye hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapılmıştır.
Ocak ayında %14,2’lik ihracat artışıyla 2014 yılına iyi bir performansla başlayan
hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, Şubat ayında %7,2 oranında, Mart ayında
%6,3 oranında, Nisan ayında %17,7 oranında ve Mayıs ayında %18,5 oranında
artışlarla olumlu performansı sürdürmüştür. Haziran ayında gerçekleşen artış ise
%11 olarak hesaplanmıştır.
Diğer yandan, 2014 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki
ihracat değerleri 2013 yılı aylık ortalama ihracat için hesaplanan 1,449 milyar dolar
değerin üzerindedir.
Türkiye Genel İhracatı %7,3 Arttı
Türkiye’nin genel ihracatı, 2014 Ocak-Haziran döneminde %7,3 oranında artarak
74,5 milyar dolardan 79,9 milyar dolara yükselmiştir. Son dört yılın eş döneminde
genel ihracatın seyrine bakıldığında, 2011 Ocak-Haziran döneminde 65,6 milyar
dolar olan genel ihracat, 2012 yılının Ocak-Haziran döneminde %11,3’lük artışla
72,9 milyar dolara, 2013 Ocak-Haziran döneminde %2,1 artışla 74,5 milyar dolara
ve 2014 Ocak-Haziran döneminde %7,3 artışla 79,9 milyar dolara yükselmiştir.
2014 Ocak ayında %9,6 artan genel ihracat Şubat ayında ivme kaybederek %4,3
artmış, Mart ayında artış oranı %4,3 olarak stabil kalmış, Nisan ayında %11,5
oranında artan ihracat, Mayıs ayında %5,8 oranında artmış, Haziran ayında ise
%6,6 oranında artmıştır.
1
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracattaki Payı %11,8
2014 Ocak-Haziran ilk altı aylık dönemde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının
Türkiye genel ihracatındaki payı %11,8 olarak hesaplanmaktadır. Bu pay, 2011
yılında %12,4, 2012 yılında %10,9 ve 2013 yılında %11,3 idi. Hazırgiyim ve
konfeksiyon ihracatının genel ihracattaki payının hafifçe artışı, aynı dönemde
genel ihracatın daha düşük oranlı artması dolayısıyla meydana gelmiştir. Bu
çerçevede, 2014 yılının ilk altı ayı itibarıyla, sektörel ihracatın genel ihracattan
biraz daha iyi bir performans gösterdiği söylenebilir.
Diğer yandan, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının 2014 Ocak-Haziran
döneminde sanayi ihracatında payı da %15’e yükselmiştir. Bu pay, 2011 yılında
%14,7, 2012 yılında %13,7 ve 2013 yılında %14,4 düzeyinde idi. 2014 OcakHazian döneminde sanayi ihracatı %7,1 oranında artarken, hazırgiyim ve
konfeksiyon ihracatının daha yüksek oranlı (%12,1) artması, sektörel ihracatın
sanayi ihracatındaki payının artmasına yolaçmıştır.
Aylık İhracat Artışı %11
2014 Haziran ayında Türkiye’den 1,6 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve
konfeksiyon ihracatı yapılmıştır. İhracat 2013 Haziran ayına göre %11 oranında
artmıştır. Bu artış neticesinde, 2014 Haziran ayındaki sektörel ihracat değeri,
2014’ün ilk altı ayı için hesaplanan ortalama 1,575 milyar dolarlık aylık değerin
2
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
üzerinde kalmıştır. Aylık ihracat, 2013 yılı için hesaplanan 1,4 milyar dolarlık aylık
ortalama ihracat değerinin de üzerindedir.
3
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
Almanya, İngiltere ve İspanya En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler Olarak
Konumlarını Koruyor
AB ülkeleri Almanya, İngiltere ve İspanya, 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde
de Türkiye’den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç edilen ülkeler olarak
konumlarını korudular. Yılın ilk altı ayında Almanya’ya %10,8 artışla 2 milyar
dolarlık ihracat yapılırken, İngiltere’ye %17,7’lik artışla 1,2 milyar dolarlık ve
İspanya’ya %17,6 artışla 803,5 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu üç ülkeyi
dördüncü sırada 597,2 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Fransa ve beşinci sırada
506,9 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda takip etmektedir. Sırasıyla İtalya,
Irak, Danimarka, Belçika ve Polonya, Türkiye’nin en fazla hazırgiyim ve
konfeksiyon ihraç ettiği ilk on ülke içerisinde yeralan diğer ülkelerdir.
En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülkede %50’yi Geçen Artışlar Var
2014 Ocak-Haziran döneminde en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapılan
ilk on ülkede İtalya haricinde %5,9 ile %49,9 arasında değişen oranlarda artışlar
olmuştur.
En fazla ihracat yapılan on ülke içinde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının en
yüksek oranlı arttığı ülke, %49,9 artış oranı ve 218,1 milyon dolar ihracat değeri ile
Polonya olmuştur. Irak %26,7 oranında artış ve 321,9 milyon dolar ihracat değeri
ile ikinci yüksek oranlı artışın görüldüğü ülke olurken, ilk on ülke içinde ihracatın
oransal olarak en az arttığı ülke %5,9 artışla 597,2 milyon dolarlık ihracat yapılan
Fransa olmuştur. Bu ilk on ülkeye yapılan toplam 6,5 milyar dolarlık hazırgiyim ve
konfeksiyon ihracatı, 9,4 milyar dolarlık sektörel ihracatın %69,5’ini
oluşturmaktadır.
4
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
Irak, Polonya ve Romanya Yine İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler
Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının yaklaşık dörtte üçü, 28 AB
ülkesine yapılmakla birlikte, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün yıllardır
gayretle sürdürdüğü pazar çeşitlendirme çalışmaları sonucunda Irak, İsrail, Suriye,
Tunus, Ürdün gibi alternatif pazarlarda da önemli ihracat artışları elde
edilebilmiştir. Bu çerçevede, 2014 Ocak-Haziran döneminde 2013 yılının OcakHaziran dönemine kıyasla ihracatın yüksek oranlı arttığı ve dolar bazında ihracat
değerinin de yüksek olduğu ülkeler, diğer bir ifade ile “ihracat artışında öne çıkan
ülkeler” aşağıdaki şekilde listelenmiştir.
Ortadoğu ülkesi Irak, bir süredir hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında en öne
çıkan ülke konumunu 2014 Ocak-Haziran döneminde de korumuştur. 2014’ün ilk
altı ayında Türkiye’den Irak’a %27 artışla 321,9 milyon dolar değerinde hazırgiyim
ve konfeksiyon ihracatı yapılmıştır. AB ülkesi Polonya %50 artış ve 218 milyon
dolar ihracat değeri ile ikinci ve yine bir AB ülkesi Romanya %80’lik artış ve 190,5
milyon dolarlık ihracat değeri ile üçüncü sırada yer almaktadır.
Bu ilk üç ülkeyi takiben bir başka Ortadoğu ülkesi İsrail %31 oranında artış ve
122,5 milyon dolarlık ihracat, AB ülkesi Slovak Cumhuriyeti %78 oranında artış ve
108,1 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı
açısından öne çıkan diğer ülkelerdir.
En Yüksek Oranlı İhracat Artışları Suriye, Tunus ve Finlandiya’da
2014 Ocak-Haziran döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracat artışında öne
çıkan ülkeler içinde, en yüksek oranlı ihracat artışı Ortadoğu ülkesi Suriye’ye
ihracatta olmuştur. Suriye’ye yılın ilk altı ayında %173 oranında artışla 59,2 milyon
dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Tunus, yüksek oranlı ihracat artışı ile öne çıkan
5
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
diğer bir ülkedir. Tunus’a ihracat 2014 Ocak-Haziran döneminde %67 oranında
artışla 53,9 milyon dolara yükselmiştir. Üçüncü olarak Finlandiya, %63 artış ve
42,4 milyon dolar ihracat değeri ile yüksek oranlı ihracat artışı kaydedilen diğer bir
ülke olmuştur.
Ürün Grupları İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı
Hazırgiyim ve konfeksiyonun üç temel ürün grubunda 2014 yılının Ocak-Haziran
döneminde en fazla ihraç edilen ürün grubu olan örme giyim eşyaları ve
aksesuarları, aynı zamanda oransal olarak ihracatı en fazla artan ürün grubu
olmuştur. Örme giyim eşyalarının ihracatı 2014 Ocak-Haziran döneminde 2013’ün
eş dönemine kıyasla %13,2 oranında artarak 5 milyar doları aşmıştır. İkinci büyük
grup, dokuma giyim eşyaları ve aksesuarlarının ihracatı %11,6 oranında artışla 3,2
milyar dolara yükselirken, ev tekstili ürünlerinin de içinde yeraldığı diğer hazır eşya
ürün grubunda ihracat %8,4 artışla 1 milyar dolardan 1,1 milyar dolara
yükselmiştir.
Kapasite Kullanım Oranı: %78,2
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, giyim
eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2014 yılının Haziran ayında
%78,2 olmuştur. Sektörel kapasite kullanım oranı bir önceki ay (Mayıs 2014)
%79,2, bir önceki yılın aynı ayında ( Haziran 2013) ise % 76,8 düzeyinde
hesaplanmıştı.
Sanayi Üretim Endeksi
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan güncel verilere göre, giyim eşyası
imalat sanayiinde üretim endeksi 2014 yılının Nisan ayında 2013 yılının Nisan
ayına kıyasla %3,1 oranında artmış bir önceki aya (2014 Mart) göre ise %1,3
oranında artmıştır.
6
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
2014 Yılı Haziran
Gelişmeler
Ayında İhracat
Sektörlerimizi Etkileyen
Ekonomik
2014 yılı Haziran ayında ihracat sektörlerimizi etkileyen olayların başında,
Türkiye’nin yanıbaşında devam eden bölgesel sorunların Türkiye ekonomisine
etkileri yer almaktadır.
Geçtiğimiz aylarda ağırlıklı olarak Ukrayna krizi ile Suriye’de devam eden iç
savaş Türkiye ekonomisini daha çok etkilerken, Haziran ayında Irak’ta iç savaş ve
krizin tırmanışa geçmesi, bazı sektörlerde bu ülkeye olan ihracatı olumsuz
etkilemeye başlamıştır. Irak’ta siyasi belirsizliğin artması, bu ülkeye ve bölge
ülkelerine ihracatta ileriye yönelik negatif beklentilere yolaçmaktadır. Diğer yandan,
petrol arzı güvenliği başta olmak üzere bir çok nedenden dolayı bölgedeki
gelişmelerin önümüzdeki dönemde dünya ekonomisinin de gündeminde en üst
sırada yer almaya devam edeceği anlaşılmaktadır.
Türkiye’nin etrafında devam eden bölgesel çatışma ve krizler sektörlerimizin
ihracat performanslarını olumsuz yönde etkilerken, başta İngiltere ve Almanya
olmak üzere AB ekonomilerinde son dönemde yaşanan nispeten toparlanma ve
iyileşme sürecinin ise Haziran ayında da devam ettiği kaydedilmektedir. Bu
çerçevede, AB ekonomilerinin büyümeye geçmesinin pazarda da canlanmayı
hızlandıracağı ve AB’ne Türkiye’den yapılan ihracatlarda artışın devam edeceği
umulmaktadır.
Diğer yandan, Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirdiği para politikası
toplantısında parasal genişleme yönünde yeni adımlar atan Avrupa Merkez
Bankası, politika faizini %0,25’ten %0,15’e indirirken, bankaların AMB’de tuttukları
mevduata negatif faiz uygulamaya başlamıştır. Ayrıca AMB Avrupa bankalarının
reel sektöre düşük faiz oranı ile daha fazla tutarda kredi vermelerinin teşvik
edilmesi amacıyla T-LTRO adında 1 trilyon € değerinde yeni bir uzun vadeli
refinansman paketini de duyurmuş olup, bu operasyon ile Avrupa ekonomisine
enjekte edilecek para arzının ülkemiz ekonomisine olası etkileri konusunda farklı
görüşler sözkonusudur.
Döviz kurlarıyla ilgili olarak, daha hareketli geçen önceki aylara göre Haziran
ayı nispeten sakin geçmiş olup, ay başında dolar 2,10 TL ve euro 2,85 TL
seviyesindeyken, ay sonu itibariyle dolar 2,11 TL ve euro 2,90 seviyesinde
kaydedilmiştir. İhracat sektörlerimizi yakından ilgilendiren dolar / euro paritesi ise
Haziran ayı boyunca 1,36 € / $ seviyelerinde seyretmiştir.
Öte yandan, Irak’taki gelişmelerin dünya petrol üretimine yönelik kaygıları
artırması, geçtiğimiz ay petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. Dünya
ham petrol arzı açısından önem arz eden bölgedeki olumsuz gelişmelerin
ardından ham petrolün varil fiyatı Haziran ayının 3. haftası itibariyle 115 dolar /
varil ile yılın en yüksek seviyesine yükselirken, ay sonunu 110 dolar / varil
seviyesinde kapatmıştır.
İTKİB Genel Sekreterliği – AR & GE ve Mevzuat Şubesi
07.07.2014
7
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
8
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
Ülke Grupları İtibariyle
Türkiye Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat Kaydı
2013
Ocak - Haziran
1000 $
2014
Ocak - Haziran
1000 $
2013/14
Değişim %
2014
Pay %
6.252.748
7.121.543
13,9
75,5
682.938
869.686
27,3
9,2
442.803
405.344
-8,5
4,3
303.110
361.450
19,2
3,8
244.000
255.859
4,9
2,7
160.572
140.618
-12,4
1,5
136.443
129.757
-4,9
1,4
Asya ve Okyanusya Ülkeleri Toplamı
(Japonya, ÇHC, Hong Kong, Hindistan vb)
100.198
108.040
7,8
1,1
Serbest Bölgeler Toplamı
92.533
43.649
-52,8
0,5
8.415.476
9.436.056
12,1
100,0
Ülke Grupları
AB Ülkeleri (28) Toplamı
Ortadoğu Ülkeleri Toplamı
(S. Arabistan, İsrail, Kuveyt vb)
Eski Doğu Bloku Ülkeleri Toplamı
(Rusya Fed.,Ukrayna, Sırbistan vb)
Afrika Ülkeleri Toplamı
(Mısır, Cezayir, Güney Afr. Cum.vb)
Amerika Ülkeleri Toplamı
(ABD, Kanada, Brezilya, Meksika vb)
Türk Cumhuriyetleri Toplamı
(Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan vb)
Diğer Avrupa Ülkeleri Toplamı
(Norveç, İsviçre, KKTC)
Toplam Hazırgiyim ve Konfeksiyon
İhracat Kaydı
Kaynak : İhracatçı Birlik leri Kayıtları
9
İTKİB Genel Sekreterliği
AR & GE ve Mevzuat Şubesi
Download

2014 HAZİRAN