HALI SEKTÖRÜ
2014 HAZİRAN
AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU
İİTTK
KİİB
BG
GE
EN
NE
ELL S
SE
EK
KR
RE
ETTE
ER
RLLİİĞ
Ğİİ
A
AR
R&
&G
GE
E VVEE M
ME
EV
VZZU
UA
ATT Ş
ŞU
UB
BE
ES
Sİİ
TTeem
mm
muuzz 22001144
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
1
2014 YILI HAZİRAN AYINDA
HALI SEKTÖRÜ
İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ
Ülkemizin halı ihracatı 2013 yılını % 9,3 oranında artışla kapanmış ve 2,2
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılının ilk yarısının sonunda ise halı
ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 7,7 oranında artarak 1
milyar 146 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Haziran ayı tek başına ele alındığında ise ülkemizin halı ihracatının aylık
bazda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 9,2 oranında artarak 200,6 milyon
dolar olarak kaydedilmiştir.
Aylar İtibariyle Halı İhracat Kaydı
Birim: 1000 $
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2010
77.658
80.596
101.550
100.311
95.767
96.784
104.000
111.881
103.277
139.843
129.963
143.418
YILLAR
2012
132.653
148.773
166.442
167.710
171.988
154.500
164.713
161.427
168.925
188.448
197.339
188.174
2011
101.355
105.020
121.291
132.538
134.650
132.886
134.004
145.109
135.949
169.752
152.721
163.225
2013
165.998
161.550
169.936
190.079
192.843
184.396
180.511
144.886
182.693
194.012
230.041
202.941
2014
178.414
177.167
191.210
204.012
194.959
% Değişim
7,5
9,7
12,5
7,3
1,1
Kaynak:İhracatçı Birlikleri Kayıtları
Aylar İtibariyle Halı İhracatının Gelişimi
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
2014
Ağustos
2013
Temmuz
Haziran
Nisan
Mart
Şubat
2012
Mayıs
2011
270.000
220.000
170.000
120.000
70.000
20.000
Ocak
1.000 $
2010
2
2014 yılının Ocak – Haziran döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı % 7,3
oranında artmışken halı ihracatının ülkemizin toplam ihracatı içerisindeki payı
% 1,43 olarak hesaplanmıştır.
Türkiye Genel İhracatında
Halı İhracatının Payı
Birim: 1000 $
Türkiye Genel İhracatı
Halı İhracatı
2013
2014
Ocak - Haziran
Ocak - Haziran
Değişim %
74.498.199
79.935.326
7,3
1.064.142
1.145.878
7,7
Halı İhracatının Payı %
1,43
1,43
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
Türkiye’nin el halısı ihracatı Ocak – Haziran döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla % 4,5 azalırken, ihracat değeri 60,6 milyon dolar olarak
kaydedilmiştir.
2014 yılı Haziran ayında el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla
% 12 azalarak 9,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Diğer taraftan, aynı dönemde makina halısı ihracatı bir önceki yılın Ocak –
Haziran dönemine kıyasla % 8,5 oranında artmış ve 1 milyar dolar seviyesini
aşmıştır.
2014 yılı Haziran ayında ise makine halısı ihracatı bir önceki yılın Haziran
ayına kıyasla % 10,5 oranında artmış ve 191,4 milyon dolara yükselmiştir.
El Halısı ve Makina Halısı İhracatımızın
Halı İhracatındaki Payı
Birim: 1000 $
El Halısı İhracatı
Makine Halısı İhracatı
Toplam Halı İhracatı
2013
Ocak - Mayıs
63.528
1.000.614
1.064.142
2014
Ocak - Mayıs
60.643
1.085.235
1.145.878
Değişim %
-4,5
8,5
7,7
Toplam Halı
İhracatta Pay %
5,3
94,7
100,0
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
3
En Büyük 5 İhracat Pazarındaki Gelişmeler
Türkiye’nin halı ihracatında % 18,9’luk payıyla en büyük ihracat pazarı
konumunda olan S.Arabistan’a 2014 yılının ilk altı ayının sonunda
gerçekleştirilen ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 4,1 oranında
artarak 217,1 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.
Birim: 1.000 $
En Çok Halı İhracatı Yapılan İlk 5 Ülke
-
50.000
100.000
150.000
S. ARABİSTAN
250.000
217.139
ABD
129.821
LİBYA
84.024
ALMANYA
IRAK
200.000
60.232
47.084
2013 OCAK - HAZİRAN
2014 OCAK - HAZİRAN
Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki ABD’ye halı ihracatımız
% 25,8 oranında artarak 129,8 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat
değeri ile ABD’nin toplam halı ihracatı içerisindeki payı % 11,3 olarak
gerçekleşmiştir.
Bu dönemde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Libya’ya
yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 28,6
oranında azalmış ve 84 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Libya’nın toplam
halı ihracatımız içerisindeki payı % 7,3 olarak hesaplanmaktadır.
Halı ihracatımızda 2014 yılının Ocak – Haziran dönemine ait veriler
incelendiğinde, Almanya’ya yönelik halı ihracatımızın bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla % 14,9; Irak’a yönelik ihracatın ise % 37,5 oranında arttığı
anlaşılmaktadır. Almanya’ya yönelik ihracat 60,2; Irak’a yapılan ihracat ise
47,1 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Almanya’nın toplam halı ihracatımız
içerisindeki payı % 5,3; Irak’ın payı ise % 4,1 olarak gerçekleşmiştir.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
4
EN ÇOK HALI İHRACATI YAPILAN ÜLKELER
2014 OCAK - HAZİRAN
Toplam Halı İhracatı: 1 Milyar 146 Milyon $
S. ARABİSTAN
% 18,9
ABD
% 11,3
DİĞER ÜLKELER
% 53,0
LİBYA
% 7,3
IRAK
% 4,1
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
ALMANYA
% 5,3
5
El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler
Ocak – Haziran 2014 döneminde ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın
aynı dönemine kıyasla % 4,5 oranında azalarak 60,6 milyon dolar olmuştur.
Aylar İtibariyle El Halısı İhracatının Gelişimi
Aralık
Kasım
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Şubat
2014
Ekim
2013
Eylül
2012
Ağustos
2011
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Ocak
1.000 $
2010
Bu yılın Haziran ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı
ayına kıyasla % 12 azalmış ve 9,3 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.
Aylar İtibariyle El Halısı İhracat Kaydı
Birim: 1000 $
YILLAR
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2010
5.512
8.139
14.890
14.953
15.609
12.566
8.781
8.965
10.328
19.963
18.410
16.669
2011
8.629
9.812
17.968
23.780
23.872
15.271
12.336
12.006
13.212
15.688
17.821
14.396
2012
6.947
9.060
12.284
12.453
15.333
11.322
11.159
10.492
9.555
12.023
15.920
15.211
2013
7.061
9.155
11.322
10.536
14.939
10.542
11.978
7.469
9.311
11.749
17.031
14.650
2014
5.586
8.339
13.164
10.665
13.615
9.273
% Değişim
-20,9
-8,9
16,3
1,2
-8,9
-12,0
Kaynak:İhracatçı Birlikleri Kayıtları
2014 yılının ilk altı aylık dönemi itibariyle el halısı ihracatımızda en önemli
pazarlar ABD, Macaristan, Japonya, AHL Serbest Bölgesi ve Almanya olarak
sıralanmaktadır.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
6
ABD anılan dönem itibariyle en önemli el halısı ihracat pazarımız
konumundadır. Bu ülkeye yönelik ihracat geçen yılın Ocak – Haziran
dönemine kıyasla % 50,2 oranında artarak 17 milyon dolara yükselmiştir.
ABD’nin toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı % 28,1 olarak
gerçekleşmiştir.
Ülkemiz için ihracat pazar büyüklüğü sıralamasında ABD’nin ardından
% 21,6’lık payıyla Macaristan gelmektedir. Bu ülkeye yönelik ihracatımız Ocak
- Haziran 2013 dönemine kıyasla % 103,9 oranında artmış ve 6,4 milyon
dolardan 13,1 milyon dolara yükselmiştir.
Ocak – Haziran 2013 döneminde en büyük el halısı ihracat pazarımız olan
Japonya’ya bu yılın aynı döneminde ihracat % 36,6 oranında azalmış ve 8,8
milyon dolara gerilemiştir. Japonya’nın el halısı ihracatımız içerisindeki payı
2014’ün ilk altı ayının sonunda % 14,5 olarak gerçekleşmiştir.
Anılan dönemde AHL Serbest Bölgesi’ne yönelik el halısı ihracatımız 2013
yılının ilk yarısına kıyasla % 20 artmış ve 2,4 milyon dolara çıkmıştır. AHL’nin
toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı % 3,9 olarak hesaplanmaktadır.
Birim: 1.000 $
En Çok El Halısı İhracatı Yapılan İlk 5 Ülke
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
ABD
18.000
13.081
JAPONYA
ALMANYA
16.000
17.027
MACARİSTAN
AHL SERBEST BÖLGE
14.000
8.806
2.373
1.944
2013 OCAK - HAZİRAN
2014 OCAK - HAZİRAN
Almanya’ya yönelik el halısı ihracatı söz konusu dönemde % 19,2 oranında
azalarak 2,4 milyon dolardan 1,9 milyon dolara gerilemiştir. Almanya’nın
toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı % 3,2 olarak gerçekleşmiş
durumdadır.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
7
EN ÇOK EL HALISI İHRACATI YAPILAN ÜLKELER
2014 OCAK - HAZİRAN
Toplam El Halısı İhracatı: 60,6 Milyon $
DİĞER ÜLKELER
% 28,7
ALMANYA
% 3,2
AHL SERBEST
BÖLGE
% 3,9
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
ABD
% 28,1
MACARİSTAN
% 21,6
JAPONYA
% 14,5
8
Makina Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler
2014 yılının ilk altı aylık döneminin sonunda makina halısı ihracatımız 2013 yılı
Ocak – Haziran dönemine kıyasla % 8,5 oranında artarak 1 milyar dolar
seviyesini aşmıştır.
Aylar İtibariyle Makina Halısı İhracatının Gelişimi
2010
2011
2012
2013
2014
1.000 $
220.000
170.000
120.000
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Şubat
Ocak
20.000
Temmuz
70.000
Öte yandan Haziran ayında ülkemizin makine halısı ihracatı 2013 yılı Haziran
ayına kıyasla % 10,5 oranında artarak 191,4 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir.
Aylar İtibariyle Makina Halısı İhracat Kaydı
Birim: 1000 $
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2010
72.146
72.457
86.660
85.357
80.158
84.218
95.218
102.916
92.949
119.879
111.553
126.749
2011
92.726
95.209
103.323
108.758
110.778
117.615
121.668
133.104
122.737
154.064
134.899
148.829
YILLAR
2012
125.707
139.713
154.158
155.257
156.655
143.178
153.554
150.934
159.371
176.425
181.419
172.963
2013
158.937
152.396
158.615
179.543
177.904
173.219
168.533
137.416
173.382
182.263
213.009
188.291
2014
172.827
168.828
178.046
193.347
181.344
191.351
% Değişim
8,7
10,8
12,3
7,7
1,9
10,5
Kaynak:İhracatçı Birlikleri Kayıtları
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
9
2014 yılının ilk altı ayının sonunda makina halısı ihracatımızda en büyük paya
sahip olan ülke olarak 217,1 milyon dolarlık ihracat ve % 20’lik payıyla
S.Arabistan öne çıkmaktadır. Suudi Arabistan’a yapılan ihracat Ocak –
Haziran 2014 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 4,1
oranında artmıştır.
Birim: 1.000 $
En Çok Makine Halısı İhracatı Yapılan 5 Ülke
-
50.000
100.000
150.000
S. ARABİSTAN
250.000
217.058
ABD
112.794
LİBYA
83.949
ALMANYA
IRAK
200.000
58.288
46.489
2013 OCAK - HAZİRAN
2014 OCAK - HAZİRAN
Makina halısı ihracatında S.Arabistan’ın ardından 112,8 milyon dolarlık ihracat
değeri ve % 10,4’lük payıyla ABD gelmektedir. Anılan dönemde ABD’ye
yönelik makina halısı ihracatı % 22,8 oranında artmıştır.
Libya, 83,9 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 7,7’lik pay ile en büyük üçüncü
makina halısı ihracat pazarımız konumundadır. Bu ülkeye yönelik makina
halısı ihracatımız 2014 yılının ilk altı ayının sonunda bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla % 28,6 oranında azalmıştır.
2014 yılının Ocak – Haziran dönemine ait veriler incelendiğinde, Almanya’ya
yönelik makine halısı ihracatının % 16,5; Irak’a yönelik ihracatımızın ise
% 38 arttığı anlaşılmaktadır. Almanya’ya yönelik ihracat 58,3; Irak’a yapılan
ihracat ise 46,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Almanya’nın toplam makine
halısı ihracatımız içerisindeki payı % 5,4 olarak gerçekleşmişken Irak’ın payı
ise % 4,3 olmuştur. Irak, anılan dönemde ilk 5 ihracat pazarı içerisinde makine
halısı ihracatımızın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla oransal olarak en
fazla arttığı pazar olmuştur.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
10
EN ÇOK MAKİNE HALISI İHRACATI YAPILAN ÜLKELER
2014 OCAK - HAZİRAN
Toplam Makine Halısı İhracatı: 1,1 Milyar $
S. ARABİSTAN
% 20,0
ABD
% 10,4
DİĞER ÜLKELER
% 52,2
LİBYA
% 7,7
IRAK
% 4,3
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
ALMANYA
% 5,4
11
2014 YILI HAZİRAN AYINDA İHRACAT SEKTÖRLERİMİZİ
ETKİLEYEN EKONOMİK GELİŞMELER
2014 yılı Haziran ayında ihracat sektörlerimizi etkileyen olayların
başında, Türkiye’nin yanıbaşında devam eden bölgesel sorunların Türkiye
ekonomisine etkileri yer almaktadır.
Geçtiğimiz aylarda ağırlıklı olarak Ukrayna krizi ile Suriye’de devam
eden iç savaş Türkiye ekonomisini daha çok etkilerken, Haziran ayında Irak’ta
iç savaş ve krizin tırmanışa geçmesi, bazı sektörlerde bu ülkeye olan ihracatı
olumsuz etkilemeye başlamıştır. Irak’ta siyasi belirsizliğin artması, bu ülkeye
ve bölge ülkelerine ihracatta ileriye yönelik negatif beklentilere yolaçmaktadır.
Diğer yandan, petrol arzı güvenliği başta olmak üzere bir çok nedenden
dolayı bölgedeki gelişmelerin önümüzdeki dönemde dünya ekonomisinin de
gündeminde en üst sırada yer almaya devam edeceği anlaşılmaktadır.
Türkiye’nin etrafında devam eden bölgesel çatışma ve krizler
sektörlerimizin ihracat performanslarını olumsuz yönde etkilerken, başta
İngiltere ve Almanya olmak üzere AB ekonomilerinde son dönemde yaşanan
nispeten toparlanma ve iyileşme sürecinin ise Haziran ayında da devam ettiği
kaydedilmektedir. Bu çerçevede, AB ekonomilerinin büyümeye geçmesinin
pazarda da canlanmayı hızlandıracağı ve AB’ne Türkiye’den yapılan
ihracatlarda artışın devam edeceği umulmaktadır.
Diğer yandan, Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirdiği para
politikası toplantısında parasal genişleme yönünde yeni adımlar atan Avrupa
Merkez Bankası, politika faizini %0,25’ten %0,15’e indirirken, bankaların
AMB’de tuttukları mevduata negatif faiz uygulamaya başlamıştır. Ayrıca AMB
Avrupa bankalarının reel sektöre düşük faiz oranı ile daha fazla tutarda kredi
vermelerinin teşvik edilmesi amacıyla T-LTRO adında 1 trilyon € değerinde
yeni bir uzun vadeli refinansman paketini de duyurmuş olup, bu operasyon ile
Avrupa ekonomisine enjekte edilecek para arzının ülkemiz ekonomisine olası
etkileri konusunda farklı görüşler sözkonusudur.
Döviz kurlarıyla ilgili olarak, daha hareketli geçen önceki aylara göre
Haziran ayı nispeten sakin geçmiş olup, ay başında dolar 2,10 TL ve euro 2,85
TL seviyesindeyken, ay sonu itibariyle dolar 2,11 TL ve euro 2,90 seviyesinde
kaydedilmiştir. İhracat sektörlerimizi yakından ilgilendiren dolar / euro paritesi
ise Haziran ayı boyunca 1,36 € / $ seviyelerinde seyretmiştir.
Öte yandan, Irak’taki gelişmelerin dünya petrol üretimine yönelik
kaygıları artırması, geçtiğimiz ay petrol fiyatlarının yükselmesine neden
olmuştur. Dünya ham petrol arzı açısından önem arz eden bölgedeki olumsuz
gelişmelerin ardından ham petrolün varil fiyatı Haziran ayının 3. haftası
itibariyle 115 dolar / varil ile yılın en yüksek seviyesine yükselirken, ay sonunu
110 dolar / varil seviyesinde kapatmıştır.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
12
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
13
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
14
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
15
Download

Halı İhracat Değerlendirme Notu