HALI SEKTÖRÜ
2014 MART
AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU
İİTTK
KİİB
BG
GE
EN
NE
ELL S
SE
EK
KR
RE
ETTE
ER
RLLİİĞ
Ğİİ
A
AR
R&
&G
GE
E VVEE M
ME
EV
VZZU
UA
ATT Ş
ŞU
UB
BE
ES
Sİİ
N
Niissaann 22001144
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
1
2014 YILI MART AYINDA
HALI SEKTÖRÜ
İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ
Ülkemizin halı ihracatı 2013 yılını % 9,3 oranında artışla kapanmış ve 2,2
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılının ilk çeyreğinin sonunda ise halı
ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 9,9 oranında artarak
546,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Mart ayı tek başına ele alındığında ise ülkemizin halı ihracatının aylık bazda
bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 12,5 oranında artarak 191,2 milyon dolar
olarak kaydedilmiştir.
Aylar İtibariyle Halı İhracat Kaydı
Birim: 1000 $
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2010
77.658
80.596
101.550
100.311
95.767
96.784
104.000
111.881
103.277
139.843
129.963
143.418
YILLAR
2012
132.653
148.773
166.442
167.710
171.988
154.500
164.713
161.427
168.925
188.448
197.339
188.174
2011
101.355
105.020
121.291
132.538
134.650
132.886
134.004
145.109
135.949
169.752
152.721
163.225
2013
165.998
161.550
169.936
190.564
192.869
184.396
180.511
144.886
182.693
194.012
230.041
202.941
2014
178.414
177.167
191.210
% Değişim
7,5
9,7
12,5
Kaynak:İhracatçı Birlikleri Kayıtları
Aylar İtibariyle Halı İhracatının Gelişimi
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
2014
Ağustos
2013
Temmuz
Haziran
Nisan
Mart
Şubat
2012
Mayıs
2011
270.000
220.000
170.000
120.000
70.000
20.000
Ocak
1.000 $
2010
2
2014 yılının ilk üç ayında Türkiye’nin toplam ihracatı % 6,2 oranında artmışken
halı ihracatında kaydedilen % 9,9 oranındaki artış ile halı ihracatının ülkemizin
toplam ihracatı içerisindeki payı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 0,05
oranında artarak % 1,45’e yükselmiştir.
Türkiye Genel İhracatında
Halı İhracatının Payı
Birim: 1000 $
Türkiye Genel İhracatı
Halı İhracatı
2013
2014
Ocak - Mart
Ocak - Mart
Değişim %
36.344.437
38.606.875
6,2
497.485
546.685
9,9
Halı İhracatının Payı %
1,37
1,42
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
Türkiye’nin el halısı ihracatı Ocak – Mart döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla % 1,6 oranında azalırken, ihracat değeri 27,1 milyon dolar
olarak kaydedilmiştir.
2014 Mart ayında el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 16,3
oranında artarak 13,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Diğer taraftan, aynı dönemde makina halısı ihracatı bir önceki yılın çeyreğine
kıyasla % 10,6 oranında artmış ve 519,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Mart ayında ise makine halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına
kıyasla % 12,3 oranında artmış ve 178 milyon dolara yükselmiştir.
El Halısı ve Makina Halısı İhracatımızın
Halı İhracatındaki Payı
Birim: 1000 $
El Halısı İhracatı
Makine Halısı İhracatı
Toplam Halı İhracatı
2013
Ocak - Mart
27.538
469.947
497.485
2014
Ocak - Mart
27.089
519.596
546.685
Değişim %
-1,6
10,6
9,9
Toplam Halı
İhracatta Pay %
5,0
95,0
100,0
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
3
En Büyük 5 İhracat Pazarındaki Gelişmeler
Türkiye’nin halı ihracatında % 16,9’luk payıyla en büyük ihracat pazarı
konumunda olan S.Arabistan’a 2014 yılının ilk çeyreğinin sonunda
gerçekleştirilen ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 5,8 oranında
artarak 92,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.
Birim: 1.000 $
-
En Çok Halı İhracatı Yapılan İlk 5 Ülke
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
S. ARABİSTAN
80.000
90.000
100.000
92.630
ABD
59.298
LİBYA
51.886
ALMANYA
IRAK
70.000
36.827
20.982
2013 OCAK - MART
2014 OCAK - MART
Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki ABD’ye halı ihracatımız
% 25 artarak 59,3 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat değeri ile
ABD’nin toplam halı ihracatı içerisindeki payı % 10,8 olarak gerçekleşmiştir.
Bu dönemde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Libya’ya
yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 22
azalmış ve 51,9 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Libya’nın toplam halı
ihracatımız içerisindeki payı % 9,5 olarak kaydedilmiştir.
Halı ihracatımızda 2014 yılının Ocak – Mart dönemine ait veriler
incelendiğinde, Almanya’ya yönelik halı ihracatımızın bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla % 24,2; Irak’a yönelik ihracatın ise % 45,6 oranında arttığı
anlaşılmaktadır. Almanya’ya yönelik ihracat 36,8; Irak’a yapılan ihracat 21
milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Almanya’nın toplam halı ihracatımız
içerisindeki payı % 6,7; Irak’ın payı ise % 3,8 olarak gerçekleşmiştir.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
4
EN ÇOK HALI İHRACATI YAPILAN ÜLKELER
2014 OCAK - MART
Toplam Halı İhracatı: 546,7 Milyon $
S. ARABİSTAN
% 16,9
ABD
% 10,8
DİĞER ÜLKELER
% 52,1
LİBYA
% 9,5
IRAK
% 3,8
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
ALMANYA
% 6,7
5
El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler
Ocak – Mart 2014 döneminde ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla % 1,6 oranında azalarak 27,1 milyon dolar olmuştur.
Aylar İtibariyle El Halısı İhracatının Gelişimi
Aralık
Kasım
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Şubat
2014
Ekim
2013
Eylül
2012
Ağustos
2011
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Ocak
1.000 $
2010
Bu yılın Mart ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına
kıyasla % 16,3 oranında artmış ve 13,2 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.
Aylar İtibariyle El Halısı İhracat Kaydı
Birim: 1000 $
YILLAR
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2010
5.512
8.139
14.890
14.953
15.609
12.566
8.781
8.965
10.328
19.963
18.410
16.669
2011
8.629
9.812
17.968
23.780
23.872
15.271
12.336
12.006
13.212
15.688
17.821
14.396
2012
6.947
9.060
12.284
12.453
15.333
11.322
11.159
10.492
9.555
12.023
15.920
15.211
2013
7.061
9.155
11.322
10.536
14.939
10.557
11.978
7.469
9.311
11.749
17.031
14.650
2014
5.586
8.339
13.164
% Değişim
-20,9
-8,9
16,3
Kaynak:İhracatçı Birlikleri Kayıtları
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
6
2014 yılının ilk üç aylık dönemi itibariyle el halısı ihracatımızda en önemli
ülkeler ABD, Macaristan, Japonya, İtalya ve Almanya olarak sıralanmaktadır.
Anılan dönem itibariyle en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olan
ABD’ye yönelik ihracat geçen yılın Ocak - Mart dönemine kıyasla % 103,7
oranında artarak 7,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. ABD’nin toplam el
halısı ihracatımız içerisindeki payı % 27,8 olarak gerçekleşmiştir.
Ülkemiz için ihracat pazar büyüklüğü sıralamasında ABD’nin ardından
% 20,3’lük payıyla Macaristan gelmektedir. Bu ülkeye yönelik ihracatımız Ocak
- Mart 2013 döneminde sadece 2 bin dolar olarak gerçekleşmişken içerisinde
bulunduğumuz yılın ilk çeyreğinde 5,5 milyon dolara yükselmiştir. Macaristan,
anılan dönem itibariyle en çok dikkat çeken ülke olmuştur.
Ocak – Mart 2013 döneminde en büyük el halısı ihracat pazarımız olan
Japonya’ya bu yılın aynı döneminde ihracat % 39,2 oranında azalmış ve 3,5
milyon dolara gerilemiştir. Japonya’nın el halısı ihracatımız içerisindeki payı
2014’ün ilk çeyreği itibariyle % 12,8 olarak gerçekleşmiştir.
Aynı dönemde İtalya’ya yönelik el halısı ihracatımız 2013 yılının ilk üç ayına
kıyasla % 0,3 oranında artmış ve 1,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
İtalya’nın toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı % 4,2 olarak
hesaplanmaktadır.
Birim: 1.000 $
-
En Çok El Halısı İhracatı Yapılan İlk 5 Ülke
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
ABD
8.000
5.493
JAPONYA
ALMANYA
7.000
7.522
MACARİSTAN
İTALYA
6.000
3.478
1.128
1.115
2013 OCAK - MART
2014 OCAK - MART
Almanya’ya yönelik el halısı ihracatı söz konusu dönemde % 28,7 oranında
azalarak 1,1 milyon dolara gerilemiştir. Almanya’nın toplam el halısı
ihracatımız içerisindeki payı % 4,1 olarak gerçekleşmiş durumdadır.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
7
EN ÇOK EL HALISI İHRACATI YAPILAN ÜLKELER
2014 OCAK - MART
Toplam El Halısı İhracatı: 27,1 Milyon $
ABD
% 27,8
DİĞER ÜLKELER
% 30,8
MACARİSTAN
% 20,3
ALMANYA
% 4,1
İTALYA
% 4,2
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
JAPONYA
% 12,8
8
Makina Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler
2014 yılının ilk üç aylık döneminin sonunda makina halısı ihracatımız 2014 yılı
Ocak – Mart dönemine kıyasla % 10,6 oranında artarak 519,6 milyon dolar
olarak kaydedilmiştir.
Aylar İtibariyle Makina Halısı İhracatının Gelişimi
2010
2011
2012
2013
2014
1.000 $
220.000
170.000
120.000
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Şubat
Ocak
20.000
Temmuz
70.000
Öte yandan Mart ayında ülkemizin makine halısı ihracatı bir önceki yılın aynı
ayına kıyasla % 12,3 artarak 178 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Aylar İtibariyle Makina Halısı İhracat Kaydı
Birim: 1000 $
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2010
72.146
72.457
86.660
85.357
80.158
84.218
95.218
102.916
92.949
119.879
111.553
126.749
2011
92.726
95.209
103.323
108.758
110.778
117.615
121.668
133.104
122.737
154.064
134.899
148.829
YILLAR
2012
125.707
139.713
154.158
155.257
156.655
143.178
153.554
150.934
159.371
176.425
181.419
172.963
2013
158.937
152.396
158.615
180.028
177.931
173.839
168.533
137.416
173.382
182.263
213.009
188.291
2014
172.827
168.828
178.046
% Değişim
8,7
10,8
12,3
Kaynak:İhracatçı Birlikleri Kayıtları
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
9
2014 yılının ilk çeyreğinde, makina halısı ihracatımızda en büyük paya sahip
olan ülke olarak 92,6 milyon dolarlık ihracat ve % 17,8’lik payıyla S.Arabistan
öne çıkmaktadır. Suudi Arabistan’a yapılan ihracat Ocak - Mart 2014
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 5,8 oranında artmıştır.
Birim: 1.000 $
-
En Çok Makine Halısı İhracatı Yapılan 5 Ülke
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
S. ARABİSTAN
90.000
100.000
92.554
LİBYA
51.835
ABD
51.776
ALMANYA
IRAK
80.000
35.712
20.542
2013 OCAK - MART
2014 OCAK - MART
Makina halısı ihracatında S.Arabistan’ın ardından 51,8 milyon dolarlık ihracat
değeri ve % 10’luk payıyla Libya gelmektedir. Anılan dönemde Libya’ya
yönelik makina halısı ihracatı % 22 azalmıştır.
ABD, 51,8 milyon dolarlık ihracat değeri ve yine % 10’luk pay ile en büyük
üçüncü makina halısı ihracat pazarımız konumundadır. Bu ülkeye yönelik
makina halısı ihracatımız 2014 yılının ilk üç ayının sonunda bir önceki yılın
aynı dönemine kıyasla % 18,4 oranında artmıştır.
2014 yılının Ocak – Mart dönemine ait veriler incelendiğinde, Almanya’ya
yönelik makine halısı ihracatının % 27,1; Irak’a yönelik ihracatımızın ise
% 45,8 oranında arttığı anlaşılmaktadır. Almanya’ya yönelik ihracat 35,7; Irak’a
yapılan ihracat ise 20,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Almanya’nın toplam
makine halısı ihracatımız içerisindeki payı % 6,9 olarak gerçekleşmişken
Irak’ın payı ise % 4 olmuştur. Irak, anılan dönemde ilk 5 ihracat pazarı
içerisinde makine halısı ihracatımızın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla
oransal olarak en fazla arttığı pazar olmuştur.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
10
EN ÇOK MAKİNE HALISI İHRACATI YAPILAN ÜLKELER
2014 OCAK - MART
Toplam Makine Halısı İhracatı: 519,6 Milyon $
S. ARABİSTAN
% 17,8
LİBYA
% 10,0
DİĞER ÜLKELER
% 51,4
ABD
% 10,0
IRAK
% 4,0
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
ALMANYA
% 6,9
11
2014 YILI MART AYINDA İHRACAT SEKTÖRLERİMİZİ ETKİLEYEN
EKONOMİK GELİŞMELER
2014 yılı Mart ayında ihracat sektörlerimizi etkileyen olayların başında,
Türkiye’nin yanıbaşında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden Kırım
merkezli siyasi kriz ile diğer bölgesel sorunların Türkiye ekonomisine etkileri
yer almaktadır.
Ukrayna ve Rusya arasında devam eden siyasi kriz bölgede tansiyonun
devam etmesine neden olurken, gerilimin devam etmesinin komşu ülkelerin
yanısıra bölgesel siyasi ve ekonomik istikrarı da olumsuz etkilemesinden
endişe edilmektedir. ABD ile Rusya’nın kriz konusunda görüşme masasına
oturmaları ise tansiyonu bir nebze düşürmüş bulunmaktadır. Bu noktada
devam eden gerilimin bölgesel siyasi ve ekonomik istikrarı olumsuz yönde
etkilemesi ülke ekonomiz açısından negatif bir gelişme olurken, ihracat
sektörlerimizin önde gelen pazarları arasında yeralan Rusya ve Ukrayna
ekonomilerinin de olumsuz yönde etkilenmesinin bu ülkelere yapılan
ihracatlarda düşüşe yolaçmasından endişe edilmektedir.
Yerel seçimler sonrasında Nisan ayının ilk haftasında dolar ve euro kur
değerlerinde yılbaşından beri en düşük seviyeler görülürken, döviz kurlarında
daha fazla gerilemenin ihracat sektörlerinin aleyhine olacağı ifade
edilmektedir. Aralık ayından itibarenki süreçte yükselen faiz oranlarıyla ilgili
olarak ise önümüzdeki dönemde yapılacak olası faiz indirimlerinin ihracat
sektörlerinin elini nispeten rahatlatacağı belirtilmekle birlikte, Merkez
Bankası’nın yakın gelecekte ciddi bir faiz indiriminden yana olmadığı ve
temkinli duruşunu devam ettireceği de ifade edilmektedir.
Türkiye ekonomisinin 2013 yılının son çeyrek döneminde % 4,4 büyüyerek
2013 yılı genelinde de % 4 büyüdüğü TÜİK tarafından açıklanırken, 2014
yılında daha düşük bir büyüme oranının gerçekleşmesi beklenmektedir.
Başta Suriye olmak üzere Türkiye’nin etrafında devam eden diğer bölgesel
çatışma ve krizler de sektörlerimizin ihracat performanslarını olumsuz yönde
etkilerken, AB ekonomilerinde son dönemde yaşanan nispeten toparlanma ve
iyileşme sürecinin ise Mart ayında da devam ettiği kaydedilmektedir.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
12
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
13
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
14
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
15
Download

Halı İhracat Değerlendirme Notu