HALI SEKTÖRÜ
2014 ŞUBAT
AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU
İİTTK
KİİB
BG
GE
EN
NE
ELL S
SE
EK
KR
RE
ETTE
ER
RLLİİĞ
Ğİİ
A
AR
R&
&G
GE
E VVEE M
ME
EV
VZZU
UA
ATT Ş
ŞU
UB
BE
ES
Sİİ
M
Maarrtt 22001144
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
1
2014 YILI ŞUBAT AYINDA
HALI SEKTÖRÜ
İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ
Ülkemizin halı ihracatı 2013 yılını % 9,3 oranında artışla kapanmış ve 2,2
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılının ilk iki ayının sonunda ise halı
ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 8,5 oranında artarak
355,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Şubat ayı tek başına ele alındığında ise ülkemizin halı ihracatının aylık bazda
bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 9,7 oranında artarak 177,2 milyon dolar
olarak kaydedilmiştir.
Aylar İtibariyle Halı İhracat Kaydı
Birim: 1000 $
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2010
77.658
80.596
101.550
100.311
95.767
96.784
104.000
111.881
103.277
139.843
129.963
143.418
YILLAR
2012
132.653
148.773
166.442
167.710
171.988
154.500
164.713
161.427
168.925
188.448
197.339
188.174
2011
101.355
105.020
121.291
132.538
134.650
132.886
134.004
145.109
135.949
169.752
152.721
163.225
2013
165.998
161.550
171.300
190.564
192.869
184.396
180.511
144.886
182.693
194.012
230.041
202.941
2014
178.414
177.167
% Değişim
7,5
9,7
Kaynak:İhracatçı Birlikleri Kayıtları
Aylar İtibariyle Halı İhracatının Gelişimi
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
Aralık
Kasım
Ekim
2014
Eylül
Ağustos
2013
Temmuz
Haziran
Nisan
Mart
Şubat
2012
Mayıs
2011
270.000
220.000
170.000
120.000
70.000
20.000
Ocak
1.000 $
2010
2
2014 yılının ilk iki ayında Türkiye’nin toplam ihracatı % 6,5 oranında artmışken
halı ihracatında kaydedilen % 8,5 oranındaki artış ile halı ihracatının ülkemizin
toplam ihracatı içerisindeki payı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 0,03
oranında artarak % 1,45’e yükselmiştir.
Türkiye Genel İhracatında
Halı İhracatının Payı
Birim: 1000 $
Türkiye Genel İhracatı
Halı İhracatı
2013
2014
Ocak - Şubat
Ocak - Şubat
Değişim %
23.073.919
24.565.546
6,5
327.548
355.527
8,5
Halı İhracatının Payı %
1,42
1,45
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
Türkiye’nin el halısı ihracatı Ocak – Şubat döneminde bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla % 14,1 oranında azalırken, ihracat değeri 13,9 milyon dolar
olarak kaydedilmiştir.
2014 Şubat ayında el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 8,9
azalarak 8,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Diğer taraftan, aynı dönemde makina halısı ihracatı bir önceki yılın ilk iki ayına
kıyasla % 9,7 oranında artmış ve 341,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı Şubat ayında ise makine halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına
kıyasla % 10,8 oranında artmış ve 166,8 milyon dolara yükselmiştir.
El Halısı ve Makina Halısı İhracatımızın
Halı İhracatındaki Payı
Birim: 1000 $
El Halısı İhracatı
Makine Halısı İhracatı
Toplam Halı İhracatı
2013
Ocak - Şubat
16.216
311.333
327.549
2014
Ocak - Şubat
13.926
341.601
355.527
Değişim %
-14,1
9,7
8,5
Toplam Halı
İhracatta Pay %
3,9
96,1
100,0
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
3
En Büyük 5 İhracat Pazarındaki Gelişmeler
Türkiye’nin halı ihracatında % 16,3’lük payıyla en büyük ihracat pazarı
konumunda olan S.Arabistan’a 2014 yılının ilk iki ayının sonunda
gerçekleştirilen ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 2,2 oranında
azalarak 57,8 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.
Birim: 1.000 $
En Çok Halı İhracatı Yapılan İlk 5 Ülke
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-
S. ARABİSTAN
ABD
LİBYA
ALMANYA
IRAK
2013 OCAK - ŞUBAT
59.115
30.441
47.760
20.126
8.468
2014 OCAK - ŞUBAT
57.789
36.595
35.607
26.715
13.714
Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki ABD’ye halı ihracatımız
% 20,2 oranında artarak 36,6 milyon dolar olmuştur. Kaydedilen bu ihracat
değeri ile ABD’nin toplam halı ihracatı içerisindeki payı % 10,3 olarak
gerçekleşmiştir.
Bu dönemde en büyük üçüncü ihracat pazarımız konumundaki Libya’ya
yönelik halı ihracatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 25,4
oranında azalmış ve 35,6 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Libya’nın toplam
halı ihracatımız içerisindeki payı % 10 olarak kaydedilmiştir.
Halı ihracatımızda 2014 yılının Ocak – Şubat dönemine ait veriler
incelendiğinde, Almanya’ya yönelik halı ihracatımızın bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla % 32,7; Irak’a yönelik ihracatın ise % 61,9 oranında arttığı
anlaşılmaktadır. Almanya’ya yönelik ihracat 26,7; Irak’a yapılan ihracat 13,7
milyon olarak kaydedilmiştir. Almanya’nın toplam halı ihracatımız içerisindeki
payı % 7,5; Irak’ın payı ise % 3,9 olarak gerçekleşmiştir.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
4
EN ÇOK HALI İHRACATI YAPILAN ÜLKELER
2014 OCAK - ŞUBAT
Toplam Halı İhracatı: 355,5 Milyon $
S. ARABİSTAN
% 16,3
ABD
% 10,3
DİĞER ÜLKELER
% 52,1
LİBYA
% 10,0
IRAK
% 3,9
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
ALMANYA
% 7,5
5
El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler
Ocak – Şubat 2014 döneminde ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla % 14,1 oranında azalarak 13,9 milyon dolar olmuştur.
Aylar İtibariyle El Halısı İhracatının Gelişimi
Aralık
Kasım
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Şubat
2014
Ekim
2013
Eylül
2012
Ağustos
2011
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Ocak
1.000 $
2010
Bu yılın Şubat ayında ise ülkemizin el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına
kıyasla % 8,9 oranında azalmış ve 8,3 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.
Aylar İtibariyle El Halısı İhracat Kaydı
Birim: 1000 $
YILLAR
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2010
5.512
8.139
14.890
14.953
15.609
12.566
8.781
8.965
10.328
19.963
18.410
16.669
2011
8.629
9.812
17.968
23.780
23.872
15.271
12.336
12.006
13.212
15.688
17.821
14.396
2012
6.947
9.060
12.284
12.453
15.333
11.322
11.159
10.492
9.555
12.023
15.920
15.211
2013
7.061
9.155
11.352
10.536
14.939
10.557
11.978
7.469
9.311
11.749
17.031
14.650
2014
5.586
8.339
% Değişim
-20,9
-8,9
Kaynak:İhracatçı Birlikleri Kayıtları
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
6
2014 yılının ilk iki aylık dönemi itibariyle el halısı ihracatımızda en önemli
ülkeler ABD, Japonya, Macaristan, Almanya ve İsveç olarak sıralanmaktadır.
Anılan dönem itibariyle en önemli el halısı ihracat pazarımız konumunda olan
ABD’ye yönelik ihracat geçen yılın Ocak - Şubat dönemine kıyasla % 63,6
oranında artarak 3,1 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. ABD’nin toplam el
halısı ihracatımız içerisindeki payı % 22,8 olarak gerçekleşmiştir.
Ülkemiz için ihracat pazar büyüklüğü sıralamasında ABD’nin ardından
% 15,2’lik payıyla Japonya gelmektedir. Bu ülkeye yönelik ihracatımız Ocak Şubat 2014 dönemi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 36,8
oranında azalmış ve 2,1 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.
Ocak – Şubat 2013 döneminde el halısı ihracatı yapılmayan Macaristan’a bu
yılın aynı döneminde 2 milyon dolarlık el halısı ihracatı yapılmış, % 14,5 paya
sahip olan Macaristan, anılan dönem itibariyle en çok dikkat çeken ülke
olmuştur.
Aynı dönemde Almanya’ya yönelik el halısı ihracatımız 2013 yılının ilk iki ayına
kıyasla % 29,9 oranında azalmış ve 765 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.
Almanya’nın toplam el halısı ihracatımız içerisindeki payı % 5,5 olarak
hesaplanmaktadır.
Birim: 1.000 $
En Çok El Halısı İhracatı Yapılan İlk 5 Ülke
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
ABD
JAPONYA
MACARİSTAN
ALMANYA
İSVEÇ
2013 OCAK - ŞUBAT
1.941
3.357
-
1.092
510
2014 OCAK - ŞUBAT
3.175
2.121
2.026
765
692
İsveç’e yönelik el halısı ihracatı söz konusu dönemde % 35,8 oranında artarak
692 bin dolara yükselmiştir. İsveç’in toplam el halısı ihracatımız içerisindeki
payı % 5 olarak gerçekleşmiş durumdadır.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
7
EN ÇOK EL HALISI İHRACATI YAPILAN ÜLKELER
2014 OCAK - ŞUBAT
Toplam El Halısı İhracatı: 13,9 Milyon $
ABD
% 22,8
DİĞER ÜLKELER
% 37,0
ALMANYA İSVEÇ
% 5,0
% 5,5
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
JAPONYA
% 15,2
MACARİSTAN
% 14,5
8
Makina Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler
2014 yılının ilk iki aylık döneminin sonunda makina halısı ihracatımız 2013 yılı
Ocak – Şubat dönemine kıyasla % 9,7 oranında artarak 341,6 milyon dolar
olarak kaydedilmiştir.
Aylar İtibariyle Makina Halısı İhracatının Gelişimi
2010
2011
2012
2013
2014
1.000 $
220.000
170.000
120.000
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Şubat
Ocak
20.000
Temmuz
70.000
Öte yandan Şubat ayında ülkemizin makine halısı ihracatı bir önceki yılın aynı
ayına kıyasla % 10,8 artarak 168,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Aylar İtibariyle Makina Halısı İhracat Kaydı
Birim: 1000 $
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2010
72.146
72.457
86.660
85.357
80.158
84.218
95.218
102.916
92.949
119.879
111.553
126.749
2011
92.726
95.209
103.323
108.758
110.778
117.615
121.668
133.104
122.737
154.064
134.899
148.829
YILLAR
2012
125.707
139.713
154.158
155.257
156.655
143.178
153.554
150.934
159.371
176.425
181.419
172.963
2013
158.937
152.396
159.948
180.028
177.931
173.839
168.533
137.416
173.382
182.263
213.009
188.291
2014
172.827
168.828
% Değişim
8,7
10,8
Kaynak:İhracatçı Birlikleri Kayıtları
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
9
2014 yılı Ocak - Şubat döneminde, makina halısı ihracatımızda en büyük
paya sahip olan ülke olarak 57,7 milyon dolarlık ihracat ve % 16,9’luk payıyla
S.Arabistan öne çıkmaktadır. Suudi Arabistan’a yapılan ihracat Ocak - Şubat
2014 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 2,4 oranında
azalmıştır.
En Çok Makine Halısı İhracatı Yapılan 5 Ülke
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-
S. ARABİSTAN
LİBYA
ABD
ALMANYA
IRAK
2013 OCAK - ŞUBAT
59.111
47.727
28.500
19.034
8.250
2014 OCAK - ŞUBAT
57.720
35.570
33.420
25.950
13.372
Makina halısı ihracatında S.Arabistan’ın ardından 35,6 milyon dolarlık ihracat
değeri ve % 10,4’lük payıyla Libya gelmektedir. Anılan dönemde Libya’ya
yönelik makina halısı ihracatı % 25,5 oranında azalmıştır.
ABD, 33,4 milyon dolarlık ihracat değeri ve % 9,8’lik pay ile en büyük üçüncü
makina halısı ihracat pazarımız konumundadır. Bu ülkeye yönelik makina
halısı ihracatımız 2014 yılının ilk iki ayının sonunda bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla % 17,3 oranında artmıştır.
2014 yılının Ocak – Şubat dönemine ait veriler incelendiğinde, Almanya’ya
yönelik makine halısı ihracatının % 36,3; Irak’a yönelik ihracatımızın ise %
62,1 oranında arttığı anlaşılmaktadır. Almanya’ya yönelik ihracat 30; Irak’a
yapılan ihracat ise 13,4 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Almanya’nın toplam
makine halısı ihracatımız içerisindeki payı % 7,6 olarak gerçekleşmişken
Irak’ın payı ise % 3,9 olmuştur. Irak, anılan dönemde ilk 5 ihracat pazarı
içerisinde makine halısı ihracatımızın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla
oransal olarak en fazla arttığı pazar olmuştur.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
10
EN ÇOK MAKİNE HALISI İHRACATI YAPILAN ÜLKELER
2014 OCAK - ŞUBAT
Toplam Makine Halısı İhracatı: 341,6 Milyon $
S. ARABİSTAN
% 16,9
LİBYA
% 10,4
DİĞER ÜLKELER
% 51,4
ABD
% 9,8
IRAK
% 3,9
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
ALMANYA
% 7,6
11
2014 YILI ŞUBAT AYINDA İHRACAT SEKTÖRLERİMİZİ ETKİLEYEN
EKONOMİK GELİŞMELER
2014 yılı Şubat ayında ihracat sektörlerimizi etkileyen olayların başında,
Ukrayna’da başlayan protestolar ve iç çatışmaların ardından hükümetin
devrilmesinin bölgesel siyasi ve ekonomik istikrarını tehdit etmesinin yanısıra
krizin tarafları olan başta Rusya olmak üzere ve nispeten Ukrayna’nın
Türkiye’nin önemli ihracat pazarları arasında yeralması bulunmaktadır.
Sözkonusu kriz bölgede tansiyonun en üst seviyeye çıkmasına neden olurken,
gerilimin devam etmesi ve sıcak çatışma riskinin komşu ülkelerin yanısıra
bölgesel siyasi ve ekonomik istikrarı da olumsuz etkilemesinden endişe
edilmektedir.
Bu noktada devam eden krizden zaten kırılgan olan Ukrayna ekonomisi
olumsuz yönde etkilenirken, Rusya ekonomisi de negatif yönde
etkilenmektedir. Rus para birimi Ruble yılbaşından beri dolar karşısında ciddi
oranda değer kaybederken, Rusya Merkez Bankası da gösterge faiz oranını
yükseltmek zorunda kalmıştır.
Öte yandan, gelişmekte olan ülkeler kapsamında Türkiye ciddi cari açık
sorunuyla önümüzdeki dönemde uluslararası sermaye hareketlerine karşı en
kırılgan ülkeler arasında gösterilmektedir. Bu çerçevede uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu S & P Türkiye’nin ‘durağan’ olan kredi notu
görünümünü 7 Şubat 2014 tarihinde ‘negatif’ olarak revize etmiştir. Bu
çerçevede, önümüzdeki 6 ay içerisinde iki önemli seçim yaşanacak Türkiye
ekonomisinde ihracat sektörlerimiz için önem teşkil eden kur istikrarı,
hammadde maliyetleri ile faiz ve kredi koşullarında yaşanabilecek olumsuz
gelişmelerin ihracatçı firmalarımızı negatif yönden etkilemesinden endişe
edilmektedir.
Diğer yandan, Türkiye’nin başlıca ihracat pazarı AB ekonomilerindeki
toparlanma yeni yılın ilk döneminde de devam etmektedir. Bu çerçevede, Euro
Bölgesi ekonomileri 2013 yılının son çeyrek döneminde geçen yılın aynı
dönemine göre % 0,5 artarken, AB-28 ekonomileri ise aynı dönemde % 1,1
artmış bulunmaktadır. Özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa’nın büyüme
rakamları pozitif seviyelerde seyrederken, İtalya ve Yunanistan ise negatif
büyüme trendinden henüz kurtulamamış görünmektedir.
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
12
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
13
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
14
İTKİB Genel Sekreterliği
AR&GE ve Mevzuat Şubesi
15
Download

Halı İhracat Değerlendirme Notu