PITCHING
AK EJDER
WHITE DRAGON
Yönetmenin İlk Filmi / Debut Feature
Yönetmen / Director
Senarist / Screenwriter
Rodi Güven Yalçınkaya
Yapımcı / Producer
Funda Alp
Planlanan Çekim Tarihi
Estimated Shooting Dates
2015 Temmuz–Ağustos / July–
August
Planlanan Çekim Yeri
Estimated Shooting Location
Muş, Varto
Tahmini Bütçe / Estimated
Budget
400.000 Euro
Kurmaca / Feature
Drama
Türkçe, Kürtçe / Turkish,
Kurdish
Türkiye / Turkey
Yapım Şirketi / Production
Company
Bazı Filmler
İletişim / Contact
Funda Alp
(yapımcı / producer)
[email protected]
+90 532 420 30 64
Rodi Güven Yalçınkaya
(yönetmen / director)
[email protected]
+90 535 621 80 36
Rodi Güven Yalçınkaya’nın
ilk uzun metraj projesi.
Yapımcı Funda Alp,
yönetmen Onur Ünlü ile
yaptığı uzun metraj sinema
filmleri ve televizyon
dizilerinden sonra Rodi
Yalçınkaya’nın ilk uzun
metraj filmini yapıyor.
Rodi Güven Yalçınkaya’s
first feature film. Producer
Funda Alp and director
Onur Ünlü have worked
together before on feature
films and television shows,
but this is Funda Alp’s first
feature film collaboration
with Yalçınkaya.
24
Hikayemiz Varto’nun bir köyünde yaşayan, başının iki yanında çıkan
yumrulardan dolayı İsmogoz (Cevizli İsmail) lakabıyla anılan İsmail ile
ondan utanan oğlu Murat’ın trajik ilişkisine odaklanıyor.
Murat, katılmasına izin verilmeyen geleneksel bir festivali heyecanla
beklemektedir. Bu sırada festival için köye gelen Müjde ile tanışır.
Müjde, İsmail’i çizgi kahraman Hellboy’a benzetir. Hellboy’un kim
olduğundan bihaber olan Murat, babasının Şeytan olduğunu düşünür
ve ondan nefret eder. Murat’ın bu halinden endişe duyan babaannesi
Hellboy’a karşı eski bir masal olan Ak Ejder’i bir çizgi roman olarak
hazırlatır. Babasının bir ucube değil de masaldaki Ak Ejder olduğuna
inan Murat, bunu tüm köye kanıtlamak isterken, büyük bir trajedinin
yaşanmasına sebep olacaktır.
Babasının bir ucube değil de masaldaki Ak Ejder olduğuna
inanan Murat, bunu tüm köye kanıtlamak ister.
Young Murat sets out to prove to the village that his
father is actually the White Dragon of legend rather than
a disfigured freak.
Our story takes place in a village in Varto and focuses on the tragic
story of a man named Ismail, whose nickname Ismogoz (Walnut
Ismail) is due to the two lipomas on either side of his head, and the
relationship he has with his son Murat.
Murat is excitedly waiting for a traditional festival to arrive in Varto.
Another source of excitement is Müjde, a young city girl who has
arrived to the village to attend this year’s festival. Upon meeting
Müjde, Murat is thrown into turmoil when she shows him the comic
book Hellboy, whom Murat likens to his father. Not knowing who
Hellboy is, Murat begins to believe that his father is the Devil’s son
and starts to hate him. Murat’s grandmother, concerned about her
grandson’s situation, has an artist draw up the ancient legend of the
White Dragon and Black Dragon as a comic book. This is an attempt to
counteract the effect of Hellboy. After reading it, Murat then begins to
believe that the hero of this legend, the White Dragon, is actually his
father and tragedy ensues from his attempts to prove this to the other
villagers.
Ak Ejder / White Dragon
Anadolu, masallar, efsaneler ve söylenceler beşiğidir. Binlerce yıldır
kuşaktan kuşağa aktarılan söz, anlatılageldiği her çağda, o çağa
dair ne varsa kendisine katarak yoluna devam eder. Eğer açıkça
dile getirilemiyorsa, olağanüstü varlıkların kimliğinde dile gelir; hem
zihnimize hem kalbimize sızarak ortak belleğimizi oluşturur, bizi
birbirimize bağlar. O bağ sayesindedir ki biz, Anadolu’nun uzak bir
köşesinde yaşananları kendimiz yaşamış gibi duyumsarız.
Bana göre değişen zaman ve mekan ilişkisi giderek bu söylencelerle
bağımızı koparıyor, bizi asıl kimliğimizden soyutluyor. Dolayısıyla
biz, bize ait, bizi tanımlayan hikayeler yerine nicedir bizim olmayan
hikayeler anlatıp duruyoruz. Oysa söylencelerimizin hala bize
söyleyeceği çok şey olduğuna inanıyorum. İşte bu nedenle, zamanın
süzgecinden geçerek günümüze kadar gelen Ak Ejder-Kara Ejder
söylencesinin, bugün Varto’da yaşayan bir baba ve oğulun hikayesini
de kendisine katacağını düşünüyorum. Kendisine katacağını ve bir
sonraki kuşağa aktarmak üzere yoluna devam edeceğini…
İyinin ve kötünün, güzelin ve çirkinin, umudun ve umutsuzluğun
söylencesi olan Ak Ejder-Kara Ejder, ergenliğin eşiğindeki bir
çocuğun kulağına girdiği andan itibaren hayatına dair ne varsa
dönüştürecektir; babasına bakışını, bir kıza doğru atan yüreğini,
dostluğunu... Ve elbette doğaya ve insanlığa olan sevgisini...
Anatolia is the cradle of fairy tales, myths and legends. The stories
that have been passed down from generation to generation take on
all of the aspects of that specific era and continue on their way. If
it cannot be spoken of openly, then it is attributed to extraordinary
beings. Seeping into our minds and our hearts, it creates our
collective memory and connects us to each other. It is this connection
that allows us to feel as if a story taking place in a far corner of
Anatolia is one that we have actually lived ourselves.
I believe that an ever-changing relationship with time and space tears
us away from these legends and removes us from our true identity.
Therefore we end up telling and re-telling stories that are not ours
and that do not reflect us, when in fact these legends have so much
still to teach us. This is why I feel that the legend of the White Dragon
and the Black Dragon can incorporate into itself the story of a young
boy and his father living in present day Varto. That this legend
can include this story into its fold and continue its way to the next
generation...
The legend of The White Dragon and the Black Dragon, with its
teachings of good and evil, beauty and ugliness and hope and
hopelessness, upon entering the consciousness of a boy on the brink
of adolescence changes his life forever. It not only changes the way he
looks at his father but also his tender heart towards a young girl, his
idea of friendship and of course his love for nature and humanity…
Rodi Güven Yalçınkaya
PITCHING / PITCHING
YÖNETMEN
GÖRÜŞÜ
DIRECTOR’S
STATEMENT
Söylencelerimizin
hala bize söyleyeceği
çok şey olduğuna
inanıyorum ve
zamanın süzgecinden
geçerek günümüze
kadar gelen Ak
Ejder-Kara Ejder
söylencesinin, bugün
Varto’da yaşayan
bir baba ve oğulun
hikayesini de
kendisine katacağını
düşünüyorum.
In fact these legends
have so much still to
teach us. This is why
I feel that the legend
of the White Dragon
and the Black Dragon
can incorporate
into itself the story
of a young boy and
his father living in
present day Varto.
25
PITCHING / PITCHING
YAPIMCI
GÖRÜŞÜ
PRODUCER’S
STATEMENT
Yönetmen Rodi
Güven Yalçınkaya’nın
senaryosu ve
bütün bunları
gerçekleştireceği
coğrafya, son derece
elverişli ve etkileyici.
Ak Ejder / White Dragon
Ak Ejder, yerel bir hikaye olmasına rağmen, baba korkusu, aşk,
arzu gibi kadim insanlık sorunlarını, evrensel değerler üzerinden
anlatmasıyla ve sade ama katmanlı yapısıyla beni çok etkiledi.
Murat’ın babasıyla kurduğu ilişkideki değişim ve bu değişim
aşamasında kullanılan lirik anlatım, beni bu filmin yapılmasına iten
sebeplerden biriydi. Senaryonun etkileyiciliğinin yanı sıra filmin
yapımcılığını üstlenmeye, Rodi Güven Yalçınkaya ile beraber Varto’ya
yaptığımız mekan gezisi sonucunda karar verdim. Senaryonun o
coğrafyada nasıl vücut bulduğunu görmem, hikayenin sahiciliği
konusunda beni ikna etti.
Filmin her kesim ve yaş grubunun kendisiyle özdeşlik kurabileceği
kahramanlarıyla, geniş bir izleyici kitlesine ulaşacağını düşünüyorum.
Gerek yaratacağı etki, gerekse festivallerde bulacağı karşılığı
düşündüğümde bu projenin yapımcılığını üstlenmek konusundaki
tereddütlerim ortadan kalktı.
Yıllardır birlikte çalıştığımı ve yeteneklerinden emin olduğum bir
ekip ile filmi hayata geçirmeyi planlıyorum. Böylesi bir ekibin varlığı,
filmin yapımı konusunda kararımı güçlendiriyor. Filmin hazırlığı için
önümüzde geniş bir zaman diliminin olması, tüm süreçleri ilişkin planlı
ve organize şekilde hareket etme imkanı sağlayacaktır. Önümüzdeki
aylarda, projenin uluslararası platformda görücüye çıkması için Torino
Lab, Binger Lab gibi senaryo geliştirme workshoplarına başvuru
yapılacaktır. Projenin kendisi ve film yapımında tecrübeli bir ekip
tercihi, filmin satışı ve pazarlanmasına kolaylık sağlayacaktır.
Rodi Güven Yalçınkaya’nın senaryosu ve bütün bunları
gerçekleştireceği coğrafya, son derece elverişli ve etkileyici. Gerek
senaryonun içinde önerdiği estetik anlayış, gerekse yönetmenin
rejisini planlarken ortaya koyduğu yaklaşım Ak Ejder’in perdeye
çıkması için yatırım yapmaya beni ve şirketimizi yöneltmiştir.
Director Rodi Güven
Yalçınkaya’s script
promises to deliver
and the location
where it will be shot
is very favorable and
impressive.
Even though Ak Ejder (White Dragon) is a regional story, the way
that it incorporates many timeless issues of humankind, such as fear
of the father, love, and desire in a very simple yet layered way was
what moved me. The lyrical storytelling in the unfolding of the change
in Murat’s relationship with his father was one of the things that
motivated me into making this film. In addition to the moving script,
what convinced me to take on this production was the locationscouting trip that I took with Rodi Güven Yalçınkaya to Varto. Seeing
how the script took on form in that specific geographical region
convinced me of the authenticity of the story. I believe that this
film and the identification it creates with its characters will reach
a wide audience of every age and segment of the population. Any
reservations I had about producing this film vanished once I thought
about the effect it will have and the positive reception that it will
receive at various film festivals.
I am planning on working on the production of this film with a crew
whom I have not only been working together with for years, but of
whose collective talent I trust completely. Such a crew solidifies my
decision to produce this film. The fact that there is a wide time span
ahead of us will allow it to proceed in a timely and organized way in
preparing for the shoot. In the upcoming months, we will be applying
to introduce the project on an international platform at script
development workshops such as Torino Lab and Binger Lab. The
project itself and the experienced team behind it will make it easier
when it comes time for sales and promotion.
Rodi Güven Yalçınkaya’s script promises to deliver and the location
where it will be shot is very favorable and impressive. In addition
to all of this, the aesthetics suggested in his script along with his
approach as a director in the preparation phase has led me and my
company to decide to produce Ak Ejder (White Dragon).
Funda Alp
26
Ak Ejder / White Dragon
PITCHING / PITCHING
RODİ GÜVEN
YALÇINKAYA
1979 yılında Muş-Varto’da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde
belgesel sinema eğitimi aldı. Yine aynı üniversitede, Fotoğraf ve Video
Art Bölümü’ne devam etti. 2004–2008 yılları arasında Mezopotamya
Sinema Kolektifi’nde çalışmalarına devam etti. Sinema ve televizyon
sektöründe senarist, yönetmen yardımcısı, kameraman, kurgucu, cast
yönetmeni gibi farklı pozisyonlarda çalıştı. 2014’de Tarla Kuşu film
projesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Senaryo Geliştirme Desteği
ve Bir Damla isimli kısa filmini çekti. Şu sıralar 2015 yılında çekmeyi
planladığı ilk uzun metrajı Ak Ejder üzerine çalışmaktadır.
YÖNETMEN
DIRECTOR
Born in Muş-Varto in 1979. Studied documentary filmmaking
at Istanbul Bilgi University. He continued his education in the
Photography and Video Arts Department at the same University.
Between 2004–2008, he continued his work within the Mesopotamia
Film Collective. He worked at various positions, as screenwriter,
assistant director, cameraman, editor and cast director at the film and
television industry. In 2014, he directed his first short, A Drop and
received screenplay development fund from the Ministry of Culture
and Tourism for his film project Tarla Kuşu. At the moment, he is
working on his debut feature White Dragon.
Ak Ejder (White Dragon), 2015 proje geliştirme aşamasında / in
development
Bir Damla (A Drop), 2014 kısa film / short film
Unutulan Karadeniz, 2005 belgesel / documentary
Bir Off Road Yarışçısının Günlüğü, 2004, belgesel / documentary
27
PITCHING / PITCHING
Ak Ejder / White Dragon
FUNDA ALP
YAPIMCI
PRODUCER
1973 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet
Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2007–2013
arasında son dönem Türk sinemasının başarılı yönetmenlerinden
Onur Ünlü’nün uzun metraj filmlerinin yapımcılığını yaptı. Bu ikilinin
yaptığı son film, Sen Aydınlatırsın Geceyi, 32.Uluslararası İstanbul
Film Festivali’nde Altın Lale En İyi Film Ödülü’nü aldı. Funda Alp, aynı
zamanda televizyon alanında da çalışmalarına devam etmektedir.
Leyla ile Mecnun, Şubat ve Ben de Özledim gibi başarılı dizilerin
yapımcılığını yapmıştır.
Born in Istanbul in 1973. She graduated from Mimar Sinan Fine Arts
University State Conservatory. Between 2007 and 2013, she produced
feature films of Onur Ünlü, who is one of the successful directors of
contemporary Turkish cinema. The last feature film of Onur Ünlü,
produced by Funda Alp, Thou Gild’st the Evenis, won the Best Film
Award at 32. International Film Festival. She is also the producers
of well known TV series such as Leyla ile Mecnun, Şubat and Ben de
Özledim.
Ak Ejder (White Dragon), Yönetmen / Director: Rodi Güven
Yalçınkaya, 2015 proje geliştirme aşamasında / in development
Sen Aydınlatırsın Geceyi (Thou Gild’st the Evenis), Yönetmen /
Director: Onur Ünlü, 2013
Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (The Extreme Tragic
Story of Celal Tan and His Family), Yönetmen / Director: Onur Ünlü,
2011
Beş Şehir, Yönetmen / Director: Onur Ünlü, 2010
Acı Aşk (Love, Bitter), Yönetmen / Director: A. Taner Elhan, 2009
Güneşin Oğlu (Son of the Sun), Yönetmen / Director: Onur Ünlü,
2008
Polis (Police), Yönetmen / Director: Onur Ünlü, 2007
28
Ak Ejder / White Dragon
Uzun yıllardır sinema ve televizyon dünyasında faaliyet gösteren,
birçok filmin ve dizinin yapımcılığını üstlenmiş tecrübeli bir ekibin
bir araya gelişiyle 2014’te kurulan Bazı Filmler, televizyon ve sinema
alanında yeni yapımlara imza atmayı hedeflemektedir.
Şirket ortaklarından Funda Alp, tüm sektörün yakından tanıdığı,
gerek televizyonda, gerekse sinemada birçok dizi ve filmin
yapımcılığını ve senaristliğini üstlenmiş deneyimli bir isimdir. Yine
şirket ortaklarından, Genel Müdürlük görevini de yürütmekte
olan Kemal Kurçer, uzun yıllar kanal yöneticiliği yapmış ve birçok
projede yapımcılık görevi üstlenmiş, televizyon dünyasının yakından
tanıdığı bir simadır. Şirket ortaklarından Soysal Demir de uzun yıllar
birçok filmin yapım, tanıtım aşamalarında çeşitli görevler üstlenmiş,
yapımcılık yapmış bir isimdir.
Bünyesinde geniş ve tecrübeli bir senaryo ekibi barındıran Bazı
Filmler, oluşturduğu projelerin hayata geçmesi için çalışmalarına
başlamıştır. Ocak 2015’de Star TV’de yayına girmesi planlanan Serçe
Sarayı dizisi ile yapım hazırlıkları devam eden Ak Ejder sinema filmi
bu projelerden bazılarıdır.
Bazı Filmler was established in 2014 by a group of professionals with
years of vast experience in producing movies and television series.
Bazı Filmler is to sign off on quality new productions.
Funda Alp, one of the partners, is very well known in this sector for
her experience in producing both for film and television. Another
partner and the acting General Manager, Kemal Kurçer, is also well
known in the world of television, not only for his role as manager of a
TV channel, but also for his role as producer on many projects. Soysal
Demir, also a partner, is a name with many years of experience in the
production and promotion of many movies.
Bazı Filmler also has a very strong in house team of writers who have
already started work on many projects. Serçe Sarayı is a television
series to be aired in January 2015 on Star TV and the motion picture
White Dragon, which is in pre-production, are some of these many
projects.
PITCHING / PITCHING
BAZI FİLMLER
YAPIMCI ŞİRKET
PRODUCTION
COMPANY
Ak Ejder (White Dragon),
Yönetmen / Director: Rodi Güven
Yalçınkaya, 2015 proje geliştirme
aşamasında / in development
Sen Aydınlatırsın Geceyi (Thou
Gild’st the Evenis), Yönetmen /
Director: Onur Ünlü, 2013
Celal Tan ve Ailesinin Aşırı
Acıklı Hikayesi (The Extreme
Tragic Story of Celal Tan
and His Family), Yönetmen /
Director: Onur Ünlü, 2011
Beş Şehir, Yönetmen / Director:
Onur Ünlü, 2010
Acı Aşk (Love, Bitter), Yönetmen
/ Director: A. Taner Elhan, 2009
Güneşin Oğlu (Son of the Sun),
Yönetmen / Director: Onur Ünlü,
2008
Polis (Police), Yönetmen /
Director: Onur Ünlü, 2007
29
Download

AK EJDER WHITE DRAGON - Altın Portakal Film Festivali