Misijný referát Ondavsko-hornádskeho seniorátu
Pozývame vás
na Biblický výlet pre starších
Aké je byť doma v nebi?
(podobenstvá o kráľovstve Božom)
Miesto: Borda
Dátum a čas:
od 4.5.2015 -15.00 – do 6.5.2015 -13.00
Záväzná prihláška
Cena:
Meno:
ubytovanie so stravou+ konferenčný poplatok: 24 eur
Priezvisko:
konferenčný poplatok (v cene je strava):
1. deň: 3 eur
2. deň: 6 eur
3. deň: 3 eur
Adresa:
a) záväzne sa prihlasujem na celý pobyt s ubytovaním
b) záväzne sa prihlasujem na daný počet dní bez ubytovania:
1. deň
2. deň
3. deň
Po vyplnení odtrhnite túto časť a pošlite v obálke na adresu:
Marianna Sláviková, 044 41 Sady nad Torysou, časť Byster č.78
Download

Pozvánka