Brise Discreet Decor Exotic Fruits 350000003776
SKU 632536
6. 10. 2011
SK
60 DNÍ
Brise® DiscreetTM Decor Exotické ovocia-neelektrický osviežovač vzduchu (nevyžaduje el. energiu ani batérie). Poskytuje
dlhodobú sviežosť vášmu domovu. Vďaka modernému dizajnu splynie s vaším interiérom.
Návod na použitie: 1. Vyberte osviežovač z obalu a odtrhnite ochrannú fóliu. 2. Vložte náplň zospodu do dekoratívneho
držiaku, odkrytou membránou smerujúcou von. 3. Držiak umiestnite na rovný povrch. Po krátkej chvíli prevonia váš domov.
4. Akonáhle sa začne uvoľňovať vôňa, gél pomaly vysychá. Po vyčerpaní gélu vymeňte náplň za novú. Upozornenie:
Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a
vyhľadať lekársku pomoc. Po kontakte s pokožkou je potrebné ju okamžite umyť veľkým množstvom vody. V prípade
požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Používajte podľa návodu. Uchovávajte
mimo dosahu zvierat. Neprepichujte membránu. Nedávajte na leštené či lakované drevené povrchy. Ľudia trpiaci na
precitlivenosť vyvolanú parfumami by mali tento výrobok používať opatrne. Osviežovače vzduchu nenahrádzajú
dodržiavanie správnej hygieny. Obsahuje 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, d-limonene, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene1-carbaldehyde, methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde, eugenol, cinnamaldehyde. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Minimálna doba skladovateľnosti: 2 roky od dátumu výroby uvedeného na obale. Prázdny obal a držiak zneškodňujte
v rámci triedeného odpadu v súlade so zákonom o odpadoch. Distribútor: S.C. Johnson, s.r.o., Trnavská cesta 33, 831 04
Bratislava 3, IČO: 357 496 79, tel.: 02/4464 4564-6, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.
-
Size symbol: 12 g, e
Package symbol: 21 PAP
Greenpoint symbol
EAN code:
Pozor na obale musí být takzvaný kulatý zelený bod a identifikační značení obalu, což je trojúhelník skládající se
ze tří šipek
s číselným identifikačním kódem 21 uvnitř a pod symbolem umístěným písmenným
identifikačním kódem PAP! Dále EAN kód, e, CE symbol, datum výroby, hmotnost 12 g.
Download

MLL – GLADE Aerosol - Insert fragrance range – 35