Düzce
DÜZCE VALİLİĞİ İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon: 0380 524 94 33 • Faks: 0380 524 91 62
duzcevaliligi.gov.tr • goturkey.com • [email protected]
duzcekulturturizm.gov.tr
kulturportali.gov.tr/turkiye/duzce
Düzce Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanmıştır. İl Özel İdaresi katkılarıyla bastırılmıştır.
Su Yolu
Su Yolu
Düzce,
�lklil,
�lklimi,
zeenle
zengin
dokaynakları,
kkal
l kaynaklar
ke lk la,
b,
bdzbki
bozulmamçevlesi,
iaa
çevlesi,
Düzce,
İklimi,
zengin
doğal
bozulmamış
çevresi,
zenvevarlıkları,
kültürel
yel
yaa
zengin
kültürek varlalklar,
vyerel
lkalk yaşam
la, ,
kelek
k aveam
i
ttarz
lza v
vev
gin tarihi
ve tarihi
kültürel
tarzı
gelenekleriyle
benzersiz
konumu
gelenekleriyle
Cdol �l ldebib
benzersiz
niteliklere
sahiptir.niteliklere sahiptir. Coola�lk
Anadolul
daki
merkezleri
birbirinemerkezleri
Düzcel
nedeniyle
ee eelkkekonumu
Ae dkblnedeniyle
ll iellezkell
bllblllee
bbak
ok l yollar
Coğrafik
Anadolu’daki
birbirine
Ankara
veÖzellikle
�sstanbul
gibilll
ikive
metopol
den geçer.
Ankar
�st ebbkAnkara
nlbl
ietlopol
bağlar
yollarÖzellikle
Düzce’ den
geçer.
İstanbulmesafeyi
gibi iki
otoyolu
güzergahaenda
yealal.
Ankara
kat eden TEM
dtdkdkb
nüzeln
haeotoyolu
kel
kal. Bu nedenleyeralır.
metropol
mesafeyi
kat eden
TEM
güzergahında
Buve
özellie
inde.
�st
ebbklbe neön
bönbahçesi
hçesl
nzekklole
e ll.
nedenle Ankara�sstanbulbeun
ve İstanbul’un
bahçesi
özelliğindedir.
ile
karla
çaoklayan
Yülsel
zllvekell
lkedağlar,
l lka dak
ok l, gürül
gürük
ç ok akarsular,
k e
YüksekYüksek
zirvelerizirveleri
ile karlı
gürül
gürülgürül
çağlayan
aeelalele,
dört
mevsimiledöngüsü
birlikte
renkleri
akarsular,
aek kekel,
şelaleler, göller,
dörtgöller,
mevsim
döngüsü
birlikte ile
renkleri
değişen
ormanl,
kentler,
halçaen
dalgalare
n
kumsallar
deolieeen
eolaeeantik
dli
ek l, antik
halçae
kn k laedövdüğü
lbis
kkkıyıla
ormanlar,
kentler,
hırçın
dalgaların
kumsalları
kkayyaylalar,
l, yemyealil
kültürlerinhharmanlandoa
dövdüoüü
nvyemyeşil
üoü lakak
keikealk
kk k l, farkla
f llka
lüktülkelle
li ek yae aoa
lar,
farklıkyaylala,
kültürlerin
harmanlandığı
günlük
yaa
döngüsü
Sakin
b tatil
da hafta
kaçamaoa
günlük
nüekül
k a am
i Sakin
nenüsüü
lleyabll
t hafta
tlk ya
k sonu
h kaçamağı
ft sonu
sdeb yapmak
l ç i oa
şamdöngüsü…
bir S
tatil
da
gitmeye
gerek
�klkbaharda
enk
yapmak
k pi l istiyorsanazz
lstlkdls
eazgitmeye
bzuzaklaa
lk la
gerel yok.
kdl. renk
�klb h
l açan
lenk
istiyorsanız
uzaklara
gerek
yok. İlkbaharda
renk
serinli,sarıdan
i,
sonbahar
renk
reel açan
ç yaz
e çiçekleri,
çlçelkell,
k yaylaların
z aylaraenda
kk lae serinliği,
kyaylalare
kk k sonbaharda
lae n
selleklol,
sdeb
h l
çiçekleri,
aylarındayaz
kızıkzaz
dönü görebileceğiniz
een
ormanlar
il
s dönüşen
la dan
e lazak
neüaee
easlze tsiz
tdek tonlarebileceoliniz
la nnleblkeceolelz
eksizela llke
lasara
eşsizla
tonları
ormanları ile dli
Düzce
Düzce size
slze kucak
lbc l açacaktal.
ç c ltal.
kucak açacaktır.
Yurdu
kaynaklaraimz
z
Düzce
nev
eleyen
Ybl Düzce;
b Düzce;
Sb
l ke lk laiaz
Düzce
dvovasa
saea
çevleleyen
Su Su
Yurdu
Su Su
kaynaklarımız
Düzce
ovasını
çevreleyen
dağlardan
Efteni
Gölü’nde
toplanır
veeal
Büyük
MelenMelen
ile
bu sular
Efteni
Gölülende
toplanl
ve Büyük
daoklardan
ok l doğar,
e dobul,sular
Efteel
Gnküle
e tdpk
taşınarak
Karadeniz’e
dökülür.
Dört
büyük
akarsuyu,
sayısız
küçük
ile
lke taaae
t aae nak
lak Karadenizlee
Kar eelzle dökülü.
nlükül. Dört
Dnlt büyük
bükül akarsuyu,
l lsbkb, sayassz
s kasaz
akarsuları,
bu
akarsuların
güzel
şelaleleri
bir
bu beslediği
akarsulare
n
besledi
birbirinden
güz
küçük
lüçül akarsulara,,
l lsbk
la, bb
l lsbk laebirbirinden
beske
lol bi
bllbllle
ee nüzek
tanekekell
barajbll
gölü
ve baraj
aynıjzamanda
bir
Efteni
bi
tane
gölü
bi alanı
doo
kouma
alana
aeelaleleri
aek
bar
nnkü ve ayna
keadoğa
zzamanda
i koruma
e bll
do aolan
ldlbi
k ea
Sulakolan
ilimizin
Sulak
ilimizin do kal
zenginliklerindend.
dkalanı
e Efteni
Efteel
Sbkdoğal
l alana
k zenginliklerindendir.
ea lklilzle
k zeenlekllkelle
ee ll.
Britanyalılar, Romalılar ve Bizanslılar
tarafından Dia Polis (Parlayan Kent)
olarak tanınan Düzce’nin Akçakoca
İlçesi, Denizi, Kumu, Balıkçı Barınağı, her mevsimin özelliğine göre
Balık çeşitleri, Gün batımı, Sivil ve Dini
Mimarisi, Dağ Çileği, Kestane Balı, Fındığı, kilometrelerce uzanan Plajları, yemyeşil Bitki Dokusu, Piknik ve Mesire Alanları, Tarihi Anıt Ağaçları,
Tarihi Ceneviz Kalesi, Mağarası, Şelaleleri, insanları ve
Yöresel Ağız Tatları ile hayranlık uyandıran bir bölgedir.
Akçakoca, 35km. yi bulan sahili boyunca çok sayıda kumsallı plajları bulunan, bir yanı
boydan boya deniz, yer yer de Karadeniz’in heybetli dalgaları tarafından oluşmuş yalıyarları ile dikkat çekmektedir. Bunların en yükseği Ceneviz Kalesi ile Değirmenağzı
arasında ve 30m. yükseklikte bulunan Soyat yalıyarlarıdır.
Akçakoca, Deniz-Kum-Güneş ekseni yanında, başta doğa turizmi olmak üzere birçok
alternatif turizm olanaklarıyla ayrıcalıklı bir konumdadır. Dalma meraklıları, sörf yapmak isteyen heyecan tutkunları, yelken sporuyla denizin mavi dünyasına açılmak ve
olta balıkçılığına meraklı olanlar için alternatifler sunuyor.
Batı Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden biri olan Akçakoca; İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli gibi metropollere 2.5 – 3 saat uzaklıkta olup otoyolla çok kolay bir
ulaşıma sahiptir. Hangi yönden gelinirse gelinsin TEM ve D.100 otoyollarının Düzce
turnikelerinden çıkış yapılarak Akçakoca yoluna girilir. 35 km.lik şehirlerarası yolu
yeşillikler içinde kat ederek Akçakoca’ya varılır.
Şelaleler şehri olarak adlandırılan Düzce’de bir birinden güzel şelaleler bulunmaktadır. Bu doğa harikaları; Samandere, Güzeldere, Aydınpınar, Saklıkent, Sarıyayla, Harmankaya, Bakacak ve Aktaş şelaleleridir. Bu şelalelerden öne çıkanlar ise Güzeldere ve
Samandere Şelaleleridir.
Güzeldere Şelalesi, Düzce’ye 28, Gölyaka’ya 16 km mesafedeki Gölyaka-Güzeldere
Köyündedir. 135 metre yükseklikteki blok kayalardan dökülen şelale Türkiye’nin en
yüksekten akan şelalelerindendir. Adını bulunduğu
Güzeldere Köyünden alan şelalenin suları yosun
kaplı bazalt kayalar üzerinden dökülmektedir.
Bıçkı deresi üzerinde bulunan şelale, Hızar
dere adını alarak Efteni Gölüyle birleşmekte
buradan da Büyük Melen’le birleşerek
Karadeniz’e ulaşmaktadır. Güzeldere Şelalesi, altında Efteni Gölü
Kuş Cenneti, üstünde Pürenli Yayla bütünlüğü ile dikkat çekmektedir.
Güzeldere Şelalesi Orman Bakanlığı
Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından “Orman İçi Dinlenme
Yeri” olarak tescil edilmiştir. Elmacık Dağı’ından
(1700 m.) aşağı uzanan orman yapısı, Güzeldere Şelalesi
ve şelale çevresi doğal alanı dikkat çekici güzellikler sergilemektedir. Düzce ovası ve Efteni Gölü’nün muhteşem manzarasının kuş bakışı izlendiği
Toptepe piknik ve mesire alanı, seyir terası ile bölge turizminin gelişmesinde önemli
bir konumda olup, gelecekte turizm açısından önem arz etmektedir.
Samandere Şelalesi, Düzce’nin güneydoğusunda, Beyköy beldesi Samandere Köyü
sınırları içinde yer almaktadır. Beyköy beldesine 15 km. Düzce’ye 24 km. TEM
Otoyoluna 20 km. D-100 Karayoluna 26 km. uzaklıktadır. Şelalenin kapladığı alan
10 hektar olup bu alandaki akar sular Uğursuyu ile birleşerek Efteni Gölü’ne ulaşmakta, buradan da Büyük Melen suyu ile birleşerek Akçakoca sınırları içerisinden
Karadeniz’e dökülmektedir.
Çevre çavlan, çağlayan ve cadı kazanı gibi ilginç jeolojik özellikler ve yer yer anıt
ağaçların da var olduğu zengin ve bakir bitki örtüsüne sahiptir. Samandere Şelalesi
Türkiye’nin tescil edilen ilk tabiat anıtıdır. Bulunduğu köye adını veren, tabiat olaylarının meydana getirdiği özellikler ile oluşan Samandere Şelalesi, doğal oluşum
özellikleri ile Milli Parklar Kanunu gereğince ve Orman Bakanlığınca “Tabiat Anıtı” olarak tescil edilmiştir. Samandere Şelalesi’nin de bulunduğu 500 metrelik dere
boyunca, anıt ağaçlar, üç adet şelale ve birde Cadı Kazanı adı verilen derin bölüm
ilginçtir.
Samandere Şelalesinde, ağaçların arasından şiddetle akan sular, beyaz köpükler halinde dökülerek cadı kazanı içinde derin kayalıkların arasında adeta kaynamaktadır.
Şelalenin arkasındaki kayanın içinde, doğal olarak oluşan mağara ile bir ara kaybolan
sular biraz ilerden tekrar ortaya çıkarak akışını sürdürmektedir.
Tabiat Anıtı olarak ilan edilen Samandere Şelalesi, koruma altına alınmış doğal bir varlığımızdır. Zengin
bitki örtüsünün su sesi ile bütünleştiği şelalede,
mesire ve piknik alanları, doğa yürüyüş parkurları, kamp alanları, orman içi dinlenme yerleriyle
muhteşem bir doğa güzelliğine sahiptir.
Efteni Gölü Kuş Cenneti, Elmacık
Dağı silsilesinin eteğinde Düzce
Ovasına ait akarsu ağının birleştiği (Aksu, Asar, Uğur, Küçük
Melen sularının ve yan dereler) ve
büyük Melen kanalıyla Karadeniz’e
döküldüğü ekolojik bir ağın düğüm noktasındadır.
Düzce’nin Gölyaka sınırları içinde bulunan Efteni
Gölü, ilçe merkezine 5 km. Düzce merkeze 25 km mesafededir. Efteni Gölü ve çevresi sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve
su kaynakları ile göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender merkezlerden biridir. Koruma sahası içerisinde sazlık alanlar, açık su yüzeyleri, bataklıklar ve çamur düzlükleri gibi farklı ekolojik nitelikteki habitatlar başta su kuşları
olmak üzere değişik türden zengin bir hayvan hayatının barınmasını sağlamaktadır.
Efteni Gölü çevresindeki en önemli fauna elemanlarını su kuşları oluşturmaktadır.
Bünyesinde 35 tanesi kalıcı olmak üzere toplam 150 çeşit kuşa ev sahipliği yapmaktadır.
Efteni Gölü kuş türlerinin yanı sıra bünyesinde ender bitki türleri barınmaktadır.
Efteni Gölü Yaban Hayatı Koruma Alanı’nın güneyindeki dağlık arazide 5 farklı
bitki kuşağına rastlanmaktadır.
Çevrede kuş türlerinin izlenebilmesi için 1 adet seyir terası bulunmaktadır. Kuşların
göç yollarında, bir mola gölü olan Efteni Gölü, su seviyesinin dışında nilüfer çiçekleriyle, sazlıklarıyla kuşları saklarken fotoğraf ve kuş gözlemcilerine kompozisyon
oluşturmaktadır. Bu göl, Elmacık Dağı’ndan çıkan kaynak sularının birleşip dereler
oluşturup, bu dereler dört akarsu ağına bağlanarak Büyük Melen nehrini oluşturur.
Bu akarsular Küçük Melen, Asar, Aksu ve Uğur sularıdır.
Küçük Melen; Yığılca İlçemizin dağlarındaki kaynaklardan beslenerek küçük Melen akarsuyunu oluşturur. Bu su güzergahı üzerinde pek çok alabalık tesisleri bulunmaktadır. İlçe merkezinden batı yönüne doğru akan akarsuyu ağının devamında olta
balıkçılığı, kano, yelken sporlarının, yapıldığı Hasanlar Baraj Gölü bulunmaktadır.
Hasanlar Baraj Gölü; Yığılca ilçemizde bulunmaktadır. Yığılca: bal ormanları, şelaleleri, mağaraları, bereketli toprakları ve doğal güzellikleri, yanı sıra, ilimizin Yedigöller
Milli Parkına 35 km mesafede bulunması sebebi ile
de Düzce’nin önemli destinasyon ağının ayaklarından biridir.
Göl çevresi özellikle mevsimlere bağlı olarak değişen doğal güzelliği ile etkileyicidir. Baraj gölü olta balıkçılığına, çevresindeki
ormanlar ise doğa yürüyüşlerine çok müsait bir alandır. Alternatif su sporlarının yanı sıra, her yıl geleneksel olarak düzenlenen kano ve yelken yarışları, zengin balık kaynakları ile sportif
amaçlı olta balıkçılığına müsait kıyıları ile dikkat çeken bir
bölgedir.
Dört büyük akarsu ağının birleşmesiyle oluşan Büyük Melen,
Efteni Gölü’nden başlayıp, Akçakoca Melenağzı Köyünden denize dökülmektedir. Bu nehir üzerinde Cumayeri ilçe sınırlarına kadar olta balıkçılığı, Kano ve yelken sporları yapılmaya oldukça müsaittir.
Cumayeri Dokuzdeğirmen Köyü ülkemizde alternatif su sporlarının yapıldığı ender
merkezlerden biridir.
Cumayeri-Dokuzdeğirmen Köyü-Rafting-Anıt Ağaç ve Su Değirmeni; Düzce’nin Kuzeybatısında yer alan Cumayeri, şehir merkezine 21 km mesafededir. Doğal güzellikleri ve alternatif doğa sporlarına uygunluğu ile son yıllarda dikkat çeken
bir bölgedir.
Cumayeri-Dokuzdeğirmen Köyü yanından geçen Büyük Melen Nehri raftinge elverişli 13 km. lik parkuru ile Türkiye’nin 2.büyük rafting sporlarının yapıldığı yerdir.
İlçe merkezine 3 km. mesafede bulunan Dokuzdeğirmen Köyü, içinden geçen melen çayı üzerine kurulmuş 9 adet su değirmenlerinden dolayı bu isimle anılmaktadır.
Yılın her döneminde profesyonelce rafting ve kano yapılmaktadır.
Köyde tabi varlıklara kayıtlı 600 yaşında, 20 m. boyunda, 3,6 m. çapında ve 11 m.
çevre genişliğinde asırlık Çınar ağacı dikkatinizi çekebilir.
Dokuzdeğirmen Köyü rafting alanına 5 km mesafede bulunan Harmankaya Şelalesi
kendi görkemli görüntüsünün yanında 700 m.lik orta zorluktaki yürüyüş parkuru
ile de bölgenin saklı cenneti. Bölge rafting sonrasında doğa yürüyüşü ve foto safari
için ilginizi çekebilir.
İSKİ’nin Büyük Melen projesini de bu nehrin devamı beslemektedir. Burada bir
baraj oluşturulması düşünülüp İstanbul’un su sıkıntısının giderilmesi hedeflenmektedir. Barajdan sonra devam eden ve Akçakoca Melenağzı’n dan Karadeniz’e dökülen bu nehir ile denizin buluştuğu Melenağzı Köyü de dikkat
çekmektedir.
Download

su yolu broşürü - Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü