T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 47613789/310.01/1276143
Konu: Üç Boyutlu Modelleme Yarışması
05/02/2015
...................................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 02.02.2015
tarih ve 1162072 sayılı yazısı
İspanya Ankara Büyükelçiliği'nin Notasına atıfla, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa
Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün ilgi yazıda; İspanya’da yerleşik Santiago de
Compostela Üniversitesi’nin “D3 Mobile Metrology Word League 2015” adıyla, cep telefonu
kullanılarak üç boyutlu modelleme üzerine online bir yarışma düzenlendiği bildirilmektedir.
Katılımı ücretsiz olan söz konusu yarışmanın 1997, 1998 ve 1999 doğumlu öğrencilere
yönelik
olduğu
ifade
edilmektedir.
Konuya
ilişkin
ayrıntılı
bilgiye
www.d3mobiles.es/?idioma=en uzantılı internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
Bahsekonu yarışma duyurusunun okulunuzdaki öğretmen ve öğrencilere yapılmasını,
katılımın olması halinde sonucundan Müdürlüğümüze bilgi verilmesini arz ederim.
Ali BAHÇIVAN
Müdür a.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Elmasiye Cad. Nergis Sok. 05100 Merkez/AMASYA
Elektronik Ağ: amasya.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ayhan AK / Öğretmen
Tel: (0 358) 212 29 92 / 220
Faks: (0 358) 218 50 31
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindena9a3-cc0b-307c-912c-ecfb kodu ile teyit edilebilir.
Download

Java Printing - Milli Eğitim Bakanlığı