T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra
No
1
HİZMETİN ADI
Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım
Sağlayıcı İzin Belgesi İşlemi
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir
örneği
3- Vergi Levhası/İşyeri Ticaret veya Oda Kayıt Belgesi
15 Gün
4-Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5-İnternet Bağlantı Sözleşmesi (sabit IP numaralı)
6-TİB onaylı filtre programı
(Denetimde tespit edilecek)
"Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda
ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. "
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
:
:
:
:
Tel
Faks
E-Posta
:
:
:
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
Hikmet ÇAKMAK
Bilgi İşlem Şube Müdürü
Amasya Valiliği Hükümet Konağı Nergiz Mah.
Elmasiye Cad. 05100 AMASYA
0 358 212 54 72
[email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
:
:
:
:
Amasya Valiliği
Ferhat BURAKGAZİ
Vali Yardımcısı
Amasya Valiliği Hükümet Konağı Nergiz Mah.
Elmasiye Cad. 05100 AMASYA
: 0 358 218 30 69
: 0 358 218 56 79
[email protected]
Download

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları