2014 - 2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
1. SINIF DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
Saat
ÇARŞAMBA
SALI
10.00-10.50
PERŞEMBE
CUMA
Yabancı Dil II
Okutman Fatih Tanrıverdi
9.00-9.50
Mimar i Çizim ve Sunum
Teknikler i II
Yrd. Doç. Dr. Gül Aslı Aksu
11.00-11.50
307 - A
Tasar ım Stüdyosu II
137
Prof. Dr. Ayşen Akpınar
Tür k Dili ve Yazım
Kur allar ı II
Yrd. Doç. Dr. Arzu Çiftoğlu
ÇABUK
146
309 - A
12.00-12.50
13.00-13.50
14.00-14.50
15.00-15.50
Tasar ım Stüdyosu II
Medeniyet ve Toplum
Prof. Dr. Ayşen Akpınar
16.00-16.50
Konferans Salonu
309 - A
17.00-17.50
2014 - 2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
2. SINIF DERS PROGRAMI
Saat
PAZARTESİ
Bilgisayar Destekli Mim.
Tasar ım I
A Şubesi
Yapı ve Str üktür II
(A Şubesi)
10.00-10.50
ÇARŞAMBA
SALI
9.00-9.50
Yrd. Doç. Dr. İlgin Erkmen
Uzm. Öğr. Gör Handan Şen
Köksal
11.00-11.50
İç Mimarlık
Projesi I - II
A Şubesi
Yrd. Doç. Dr. Ebru
Karahan
227
307
PERŞEMBE
İç Mimarlık
Projesi I - II
B Şubesi
İç Mimarlık
Projesi I - II
C Şubesi
Uzm. Öğr. Gör. İmre
Hadi
Uzm. Öğr. Gör.
Hakan Dölgen
307B
307C
İç Mimarlık Projesi
I - II
D Şubesi
Alan İçi Der s
Prof. Dr. İdris Oğurlu
Kent ve Toplum
Dr. Nevabahar Atalay
14.00-14.50
Dr. Nevbahar Atalay
15.00-15.50
144
146
İç Mimarlık
Projesi I - II
A Şubesi
Yrd. Doç. Dr. Ebru
Karahan
Yrd. Doç. Dr. İlgin Erkmen
Dr. Bekir Tank
Alan İçi Der s
Uzm. Öğr. Gör Handan Şen
Köksal
227
Yapı ve Str üktür II
(B Şubesi)
Atatür k İlkeler i ve
İnkılap Tar ihi II
B - 111
308
Bilgisayar Destekli Mim.
Tasar ım I
B Şubesi
13.00-13.50
Alan dışı der s
MTF308 Gir işimcilik
ve Pr oje Tasar ımı II
Doç. Dr. İlyas Kandemir
C Blok- 207
Çevre ve Kimlik
307A
12.00-12.50
CUMA
Alan İçi Der s
16.00-16.50
İç Mimarlık
Projesi I - II
B Şubesi
İç Mimarlık
Projesi I - II
C Şubesi
Uzm. Öğr. Gör. İmre
Hadi
Uzm. Öğr. Gör.
Hakan Dölgen
307B
307C
307
Mimar lık Tar ihi II
Dr. Didem Boyacıoğlu
Alan İçi Der s
İç Mimarlık Projesi
I - II
D Şubesi
Alan dışı der s
Çevr esel Per for mans
GNL 212 İngilizce
239
Prof. Dr. İdris Oğurlu
144
Dr. Nevabahar Atalay
B -111
308
307A
17.00-17.50
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS OLARAK BÖLÜM DIŞI DERSLERDEN BİR ADET SEÇİLECEKTİR.
ALAN İÇİ SEÇME DERSLERDEN BİR TANE SEÇİLECEKTİR.
2014 - 2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
3. SINIF DERS PROGRAMI
Saat
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
SALI
9.00-9.50
Alan dışı der s
Yapı Fiziği II
A Şubesi
İç Mim. Pr ojesi III - İç Mim. Pr ojesi III Alan dışı der s
İç Mim. Pr ojesi III - Vitr in ve Ser gileme
IV
IV
MTF308 Gir işimcilik
Tasar ımı
IV
ve Pr oje Tasar ımı II
A Şubesi
B Şubesi
C Şubesi
Doç. Dr. İlyas Kandemir
Yrd. Doç. Dr. Yaprak
Uzm. Öğr. Gör.
C Blok- 207
Doç. Sevinç Hadi
Dr. Seba Türker
Özel
Almila Sağdıç
234
309C
309A
309B
Bilim Tar ihi
10.00-10.50
Uzm. Öğr. Gör. Aydan
Hacaloğlu
Prof. Dr. İdris Oğurlu
315
11.00-11.50
PERŞEMBE
CUMA
Alan İçi Der s
315
Alan İçi Der s
İler i Tasar ım Sunum
Teknikler i
Yrd. Doç. Dr. Kenan
Göçer
227
12.00-12.50
Alan İçi Der s
Peyzaj Planlama
Yr d. Doç. Dr . Gül Aslı
Aksu
236
Yapı ve Detaylandır ma
A Şubesi
Yrd. Doç. Yaprak Özel
309B
13.00-13.50
Alan İçi Der s
14.00-14.50
15.00-15.50
Yapı Fiziği II
B Şubesi
Uzm. Öğr. Gör. Aydan
Hacaloğlu
İç Mimar lık Tar ihi
Alan dışı der s
Öğr. Gör. Uzm. Sinan Polvan
GNL 322 İngilizce
308
143
16.00-16.50
İç Mim. Pr ojesi III - İç Mim. Pr ojesi III İç Mim. Pr ojesi III IV
IV
IV
A Şubesi
B Şubesi
C Şubesi
Uzm. Öğr. Gör.
Doç. Sevinç Hadi
Dr. Seba Türker
Almila Sağdıç
315
309A
Yapı ve Detaylandır ma
B Şubesi
Yapı ve Detaylandır ma
C Şubesi
Yrd. Doç. Yaprak Özel
Dr. Gülhan Benli
309C
309A
309C
309B
17.00-17.50
ALAN İÇİ SEÇME DERSLERDEN BİR TANE SEÇİLECEKTİR.
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS OLARAK BÖLÜM DIŞI DERSLERDEN BİR ADET SEÇİLECEKTİR.
2014 - 2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ
MÜHENDİSLİK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
4. SINIF DERS PROGRAMI
Saat
PAZARTESİ
ÇARŞAMBA
SALI
9.00-9.50
10.00-10.50
11.00-11.50
Meslek Pr atiği ve Etik
(Kalanlar ve Almayanlar
için)
Yrd. Doç. Dr. Ebru Karahan
236
PERŞEMBE
Alan dışı der s
Alan İçi Der s
Alan İçi Der s
Bilim Tar ihi
Bitir me Ar aştır ma Pr ojesi
Özellikli Tasar ımlar
Akustik Tasar ımı ve
Teknolojiler i
Prof. Dr. İdris Oğurlu
315
Prof. Dr. Ayşen Akpınar
Dr. Didem Boyacıoğlu
242
Alan dışı der s
Bir ey ve Mekân
GNL 432 İngilizce
Alan İçi Der s
236
İç Mekanda Tekstil
15.00-15.50
Doç. Dr. Hale Gezer
17.00-17.50
MTF308 Gir işimcilik İç Mimar lık Pr ojesi V
ve Pr oje Tasar ımı II
Doç. Dr. İlyas Kandemir
Prof. Işık Aydemir
C Blok- 207
308
Alan İçi Der s
13.00-13.50
16.00-16.50
Prof. Dr. İbrahim Baz
Alan dışı der s
Uzm. Öğr. Gör. Aydan
Hacaloğlu
137
12.00-12.50
14.00-14.50
Kentsel Gelişme ve
Sür dür ülebilir lik
235
C Bok- 102
CUMA
Alan İçi Der s
REK 402
Meslek Seminer ler i
315
Bitir me Pr ojesi
(A Şubesi)
Prof. Işık Aydemir
236
ALAN İÇİ SEÇME DERSLERDEN İKİ TANE SEÇİLECEKTİR.
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS OLARAK BÖLÜM DIŞI DERSLERDEN İKİ ADET SEÇİLECEKTİR.
C Blok- 102A
Bitir me Pr ojesi
(B Şubesi)
Doç. Dr. Kaya
Dinçer
Bitir me Pr ojesi
(C Şubesi)
Yrd. Doç. Dr. Alp
Sunalp
C Blok- 102B
C Blok- 102C
Yrd. Doç. Dr. Elif
Kısar Koramaz
242
Alan İçi Der s
Tasar ımda ve Ür etimde İler i Teknolojiler
Yrd. Doç. Dr. Kenan Göçer
İç Mimar lık Pr ojesi V
227
Prof. Işık Aydemir
308
Download

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Ders Programı