MÜLTECİ VEYA KORUMA ALTINDAKİ REŞİT OLMAYAN (18 YAŞINDAN KÜҪÜK) ҪOCUĞUN YANINA
ANNE VEYA BABANIN AİLE BİRLEŞİMİ
&
MÜLTECİ VEYA KORUMA ALTINDAKİ YETİŞKİN KİŞİNİN YANINA EŞ VEYA ҪOCUKLARIN AİLE BİRLEŞİMİ VİZESİ
FATHER OR MOTHER OF A MINOR RECOGNIZED AS A REFUGEE OR BENEFICIARY OF SUBSIDIARY PROTECTIONSPOUSE OR CHILDREN OF AN ADULT RECOGNIZED AS A REFUGEE OR BENEFICIARY OF SUBSIDIARY PROTECTION
Gerekli belgeler listesi / Required Documents
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Evet
-Geçerli pasaport : Pasaport 10 yıldan eski olmamalıdır. Pasaportun başvuru tarihinden itibaren bir sene daha gecerliliği olmalıdır. Pasaportun
içerisinde en az 2 adet boş vize sayfası bulunmalıdır. Yeni pasaportun ve varsa daha önceden alınmış eski pasaportların bütün işlenmiş
sayfalarının fotokopileri çekilmelidir. (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, varsa vizeli ve mühürlü sayfalar, vb.) Yukarıdaki şartlarla uyumlu olmayan
pasaportlar iade edilecektir.
-Valid Passport, The passport should still be valid 1 year further from application date; photocopy of all pages of the passport containing stamps
and visas). Passport must have sufficient space for a visa to be inserted; at least two empty pages are required. If your passport does not comply
with the above your application will be returned to you.
-2 adet dikkatlice doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu (formun Ingilizce, Fransızca, Almanca veya Flemenkçe doldurulması gerekir.)
Vize basvuru formları asağıdaki web adresinden temin edilebilir.
http://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/familyreunification_visaapplicationform.html
-Two fully completed and signed visa application forms (Please complete it in French, Dutch, German or English).
-Sonuç Belgesi : Başvurunuzun hangi yabancı dilde incelenmesini istediğinize dair imzalanmış dil seçim belgesi. Bu belge asağıdaki web
adresinden temin edilebilir. http://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/familyreunification_visaapplicationform.html
-Signed declaration form to choose the language you prefer for the treatment of your visa application.
-Standartlara uygun (yüz görünür), yeni çekilmiş, beyaz fonlu üç adet vesikalık fotoğraf (35X45 ebatlarında). Fotoğrafın arkasına isim soyisim
yazılması gerekir.
-Recent photograph (not older than 6 months) 35x45 in colour, preferably biometric type with white background. Please write your name and
last name on the back of the photographs you submit along with your application. Total 3 Photos.
-Mülteci olan kişinin oturum izninin ve uluslarası pasaportunun 2 fotokopisi.
-Clear copy of the refugee’s residence permit + 2 copies of the international passport of the refugee.
-Mülteciye ait Belçika’daki belediyeden aile toplum kağıdı (Extrait récent du Registre de la Population du refugié en Belgique – Recent uittreksel
uit het bevolkingregister van de vluchteling in België).
-A recent family record of the refugee from the municipal authority in Belgium. (Extrait récent du Registre de la Population du refugié en
Belgique – Recent uittreksel uit het bevolkingregister van de vluchteling in België).
-Başvuru sahibi için nüfustan yeni tarihli, kendisine ait tüm evlilik, boşanma ve eş vefatlarını gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği + Belçika resmi
dillerinden birisine veya İngilizce’ye tercümesi.
-A recent document from the Population Register indicating civil status of applicant (details about previous marriages, deaths and divorces, if
any). This document should be presented along with official translation in one of the national languages of Belgium or in English.
-Başvuru sahibine ait Formül A- Uluslararası Doğum Kayıt Örneği ve Formül B Uluslararası Evlenme Kayıt Örnegi + 2 fotokopisi.
-Not : Türk vatandaşı olmayanlar bu evrakları kendi vatandaşı olduğu ülkeden temin edip yeminli tercüman tarafindan Belçika resmi dillerinden
birisine veya İngilizce’ye tercüme ettirilip Apostille ile onaylattırmalıdır./Note : For non-Turkish citizens, these documents can be obtained from
your own country and translated into any of Belgium languages or in English by a legalized translator. Apostille is required.
-Nufüs: International Birth certificate Form A + International marriage certificate Form B + 2 photocopies.
-Ankara Adli Sicil Müdürlüğü tarafından Belçika resmi dillerinden biriyle yazılmış 6 ayı geçmemiş Dışişleri Bakanlığı veya adli mahkeme tarafından
onaylanmış (apostille) adli sicil kaydı aslı ve fotokopisi.
-A certificate of good conduct dating from no more than six months written in a foreign language from the Judicial Records Directorate in Ankara
+ 2 photocopies. It must be certified by the Foreign Ministry or the Judicial Court (apostille).
-Belçika Elçiliği veya Konsolosluğu tarafından belirlenen bir doktordan alınmış Sağlık Raporu, 6 aydan daha eski olmamalı aslı ve 2 fotokopisi,
Anlaşmalı doktor listesini aşağıdaki linkten bulabilirsiniz :
http://www.vfsglobal.com/belgium/turkey/pdf/Doctors_list_tr.pdf
-A medical certificate, obtained from the doctor designated by the Embassy of Belgium or Consulate General of Belgium (recent, not older than 6
months) and 2 photocopies
-Bütün evrakların fotokopisi (Bütün evrakları yukarıdaki sıralamaya göre sunmanız gerekmektedir).
-Photocopy of the complete file (the documents listed above must be organized in the mentioned order).
-Vize ve servis ücreti (nakit ve Türk lirası olarak başvuru ofisimizde ödenecektir) .
-Service fee amount (to be paid in cash in Turkish Liras).
Not: Bunun ayrıntılı bir liste olmadığını unutmayınız / Please note: This is not an exhaustive list.
Belçika Elçiliği, Ankara / Belçika Başkonsolosluğu, İstanbul gerekli gördüğü takdirde başka ek belgeler talep etme hakkına sahiptir. Lütfen
unutmayınız ki Vize/Göçmenlik Bürosu çalışanı gerektiğinde başvuru sonuçlandırmadan önce Belçika Elçiliği, Ankara’da veya Belçika
Başkonsolosluğu, İstanbul’da bireysel mülakata çağırabilir.
The Embassy of Belgium, Ankara / Consulate General of Belgium, Istanbul has the right to ask for any other additional documents it considers
necessary.Please note that a Visa / Immigration officer may require a personal interview at The Embassy of Belgium Ankara or Consulate
General of Belgium, in Istanbul respectively, prior to a decision being taken on your application.
Not: Yukarıda belirtilen belgelerin verilmiş olması vizenin verileceğini garanti etmez / Note: the provision of all the documents listed above, in
no way guarantees that a visa will be granted.
Başvuru sahibinin imzası / Name and Signature of Applicant
VAC personelin imzası / Name and Signature of VFS Staff
Hayır
Download

Aile birleşimi vizesi