TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
TASARIM TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Doldurulup imzalanacak olan Başvuru Formuna aşağıdaki belgeler eklenmelidir.
1 - Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi
Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının veya çıkış belgesinin noterden ya da alındıkları kurumlardan onaylı
fotokopisi (Türkiye dışından alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir).
Halen lisans öğrenci olan adayların mezuniyet durumunda olduğunu gösterir, üniversitelerinden alacakları belge.
2- Not döküm belgesi (Transkript)
Lisans ve/veya yüksek lisans not dökümlerini ve akademik ortalamaları gösteren belgenin aslı ya da onaylı
fotokopisi. (Burslu başvurular için, öğrenim görmekte olduğu üniversitenin not sistemine göre, ağırlıklı genel not
ortalaması en az 2.50/4 veya 65.00/100 olmak).
3 – ALES Sonuç Belgesi



BURSLU: En az 85 ALES Eşit Ağırlık puanı almış olmak gereklidir (en az 740 (158) sayısal puanı almış
olmak koşuluyla, ALES yerine GRE (GRE Yeni Sistem) sınav sonuç belgesi sunulabilir).
BURSSUZ TEZLİ: En az 55 ALES Eşit Ağırlık puanı almış olmak gereklidir (en az 610 (149) sayısal puanı
almış olmak koşuluyla, ALES yerine GRE (GRE Yeni Sistem) sınav sonuç belgesi sunulabilir).
BURSSUZ TEZSİZ: En az 55 ALES Eşit Ağırlık puanı almış olmak gereklidir (en az 610 (149) sayısal
puanı almış olmak koşuluyla, ALES yerine GRE (GRE Yeni Sistem) sınav sonuç belgesi sunulabilir).
Belge geçerlilik süresi içerisinde olmalıdır (ALES: 3 Yıl / GRE: 5 Yıl geçerlidir).
4- Yabancı Dil Belgesi
Tüm başvurularda aşağıda belirtilen en düşük puanların alındığını gösterir sınav sonuç belgesinin aslı veya
fotokopisi (eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş TOEFL IBT gibi sınavların sonuç belgeleri de kabul edilir).
(Sınavlar 2 Yıl geçerlidir).
TOBB ETÜ İngilizce Yeterlik Sınavına girerek yabancı dil belgesi almak isteyen adayların ilan edilen
tarihlerde Yeterlik Sınavı’na girmeleri gerekmektedir.
SINAV TÜRÜ
TOBB ETÜ İngilizce Yeterlik Sınavı
YDS, KPDS, ÜDS
TOEFL IBT
Burslu Yüksek
Lisans Programları
Burssuz Tezli / Tezsiz Yüksek
Lisans Programları
75
50
75
50
Yukarıdaki sınavların ÖSYM’ce saptanan eşdeğeri
5 - 1 Adet fotoğraf
6 - Kimlik belgesi
T.C. Kimlik Numarası ve nüfus cüzdanının bir fotokopisi (A4 kâğıda her iki yüzü de aynı tarafa gelecek şekilde
çekilmeli ve gerekiyorsa T.C. Kimlik Numarası da aynı yüze yazılmalıdır).
7 - İki ayrı kişiden alınmış referans mektubu
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Referans Mektubu Formu'na yazılmış iki mektup. Referansı veren kişi
tarafından adi postayla (kapağı yapıştırılmış ve imzalanmış zarf içerisinde) veya [email protected] adresine e-posta
yoluyla gönderilmelidir. (Referans Mektubu yazacak kişi yabancı uyruklu ise buraya tıklayınız.)
8 - Başvuru ücreti
Garanti Bankası Emek Şubesi'ndeki 629 99 15 no.lu hesaba (IBAN NO: TR 31 0006 2000 778 0000 6299915)
60.00 TL başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren belge (dekont). (Başvuru ücretinin iadesi hiçbir biçimde mümkün
değildir!) Açıklama olarak lütfen adı, soyadı ve başvuru ücreti ibarelerini yazdırmayı unutmayınız.
YABANCI UYRUKLU ADAYLAR
Yukarıdaki belgelere ek olarak pasaportunun fotokopisini belgelere ekleyecektir. Öğrenim vizesi ve oturma izni
kesin kabulden sonra istenir.
ÖZEL ÖĞRENCİLER


Diploma fotokopisi
Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No'lu)
ile Özel Öğrenci Başvuru Formu'nu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.
Açıklama:
Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir.
Şahsen yapılan başvurularda Öğrenci İşleri Müdürlüğüne onaylatmak üzere belgelerin asılları da getirilmelidir.
Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin asıllarının mülakat değerlendirmesinden önce Öğrenci İşleri
Müdürlüğüne onaylatılması gerekir.
Posta ile yapılan başvurularda belgeler imza karşılığı teslim alınan yolla (taahhütlü posta, kurye, v.b.)
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Öğrenci İşleri Müdürlüğü
Söğütözü Cad. No 43
06560 Ankara
adresine gönderilmelidir.
Download

Tasarım Yüksek Lisans Programı için