DESTEK KATEGORİLERİ VE KONTENJANLAR 1. Tam Burslu Araştırma Desteği: Tam burslu araştırma desteği kapsamında tam burs, İSAM eğitim desteği, yabancı dil desteği ve yurtdışı eğitim/araştırma desteği bulunmaktadır. Bu destekten T.C. vatandaşı olup herhangi bir kurumda görevi olmayanlar yararlanabilir. 2.
Kısmî Burslu Araştırma Desteği: Kısmî burslu araştırma desteği kapsamında kısmî burs, İSAM eğitim desteği, yabancı dil desteği ve yurtdışı eğitim/araştırma desteği bulunmaktadır. Bu destekten T.C. vatandaşı olup Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunda görevli bulunan öğretim elemanları/araştırmacılar yahut uygun görülen benzeri kurumlarda çalışanlar yararlanabilir. 3.
Burssuz Araştırma Desteği: İSAM eğitim desteği, yabancı dil desteği ve yurtdışı eğitim/araştırma desteğinden oluşur. Araştırma Alanları 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
İlim dalı Kur’an İlimleri ve Tefsir Hadis İslam Düşüncesi Fıkıh Tasavvuf İslam Tarihi Arap Dili ve Belağatı Mantık Dinler Tarihi İslam Eğitim Tarihi İslam Bilim Tarihi İslam Toplumları TOPLAM Kontenjan 1. ve 2. kategoriler 5 5 7 7 2 5 4 2 4 2 2 5 50 3. kategori 5  Tam burslu ve kısmî burslu destek kategorilerden bir ilim dalına başvuran adaylar arasında şartları taşıyan veya imtihanlarda başarılı bulunan hiç kimse bulunmadığı takdirde, bu ilim dalına ayrılan kontenjan bir başka ilim dalına aktarılabilir.  Burssuz Araştırma Desteği kategorisi için ilim dallarına göre kontenjan belirlenmemiş olup başvurduğu ilim dalına bakılmaksızın en uygun ve başarılı bulunan adaylar tercih edilecektir. 
Download

Araştırma Alanları