2014-2015 YÜKSEK LİSANS BİLİM SINAV ŞEKLİ VE
SINAV YERLERİ
Bilim sınavı 19.08.2014 tarihinde yapılacaktır.
ANABİLİM
DALI
SINAV YERİ
SINAV TARİHİ
SAATİ
SINAV
YÖNTEMİ
Turizm
İşletmeciliği
DEÜ Tınaztepe
Kampüsü İşletme
Fakültesi 225 Nolu
seminer salonu:Yazılı
Böl.Bşk:Sözlü
DEÜ Tınaztepe
Kampüsü İşletme
Fakültesi
DEÜ İşletme
Fakültesi Tınaztepe
Kampüsü
DEÜ Dokuz İİBF
Derslikleri
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı
Maliye
DEÜ Dokuz İİBF
Derslikleri
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı
İngilizce
Muhasebe
Finansman
İngilizce İşletme
Yönetimi
DEÜ Tınaztepe
Kampüsü İşletme
Fakültesi
DEÜ Tınaztepe
Kampüsü İşletme
Fakültesi
DEÜ İşletme
Fakültesi Tınaztepe
Kampüsü
DEÜ Tınaztepe
Kampüsü İşletme
Fakültesi X2 Nolu
Seminer Salonu
DEÜ İşletme Fak.
Tınaztepe Kampüsü
2. KAT X-2 nolu
derslik
DEÜ İİBF Derslikleri
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
İktisat
DEÜ İİBF Derslikleri
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Ekonometri
DEÜ İİBF
Ekonometri
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
İngilizce Dış
Ticaret
Anlaşmazlık
Çözümü
Mali Hukuk
Business
Inf.Sys.Prog.
İngilizce İktisat
İngilizce Ulus.İlş
Finansal İktisat ve
Bankacılık
Bölümü
Denizcilik
İşletmeleri ve
Yönetimi
Denizcilikte
Emniyet Güv.ve
Çevre
Kalite Yönetimi
Lojistik Yönetimi
Deniz Turizmi
Arkeoloji
İslam Tarihi ve
Sanatları
Finansman
Muhasebe
Yönetim ve
Organizasyon
Türkiye Cum.Tar.
Amerikan Kültürü
ve Edebiyatı
Karşılaştırmalı
Tarih
Kamu Hukuku
İnsan Hakları
DEÜ Denizcilik Fak.
Tınaztepe Kampüsü
EBSO Dersliği
DEÜ Denizcilik Fak.
Tınaztepe Kampüsü
TOBB Dersliği
DEÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü Tınaztepe
Kampüsü
DEÜ Denizcilik Fak.
Tınaztepe Kampüsü
KITA Dersliği
DEÜ Denizcilik Fak.
Tınaztepe Kampüsü
INCİ Dersliği
DEÜ Tınaztepe
Kampüsü Edebiyat
Fak Arkeoloji
Bölümü
DEÜ İlahiyat
Fakültesi 4 kat
toplantı salonu
DEÜ İİBF Dokuz
Çeşmeler Kam.
İşletme Bölümü
DEÜ İİBF Dokuz
Çeşmeler Kam.
İşletme Bölümü
DEÜ İİBF Dokuz
Çeşmeler Kam.
İşletme Bölümü
DEÜ Tınaztepe
Kampüsü Edebiyat
Fak. Öğr.Üyesi
Binası Tarih Böl. 317
Nolu Derslik
DEÜ Tınaztepe
Kampüsü Edebiyat
Fak. Amerikan
Kültürü ve Ed.
Bölümü Toplantı
Odası
DEÜ Tınaztepe
Kampüsü Edebiyat
Fak. B-354 nolu sınıf
DEÜ Dokuz
Çeşmeler Kampüsü
Hukuk Fakültesi
DEÜ Dokuz
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Yazılı
Hukuku
Avrupa Birliği
Hukuku
Özel Hukuk
İnsan Kaynakları
Çalışma
Ekonomisi ve
End.İlş.
Pazarlama
Yönetim Bilimi
Yönetim Bilişim
Sistemleri
Uluslar arası İşlet.
Üretim Yön. Ve
End.İlşk.
Hastane ve Sağlık
Kur.Yön.
Temel İslam
Bilimleri
Çeşmeler Kampüsü
Hukuk Fakültesi
DEÜ Dokuz
Çeşmeler Kampüsü
Hukuk Fakültesi
DEÜ Dokuz
Çeşmeler Kampüsü
Hukuk Fakültesi
DEÜ İİBF
Saat:9.30
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
DEÜ İİBF
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
DEÜ İİBF Dokuz
Çeşmeler Kam.
İşletme Bölümü
DEÜ İİBF Dokuz
Çeşmeler Kam.
İşletme Bölümü
DEÜ İİBF Yönetim
Bilişim Sis. Bölümü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
DEÜ İİBF Dokuz
Çeşmeler Kam.
İşletme Bölümü
DEÜ İİBF Dokuz
Çeşmeler Kam.
İşletme Bölümü
DEÜ İİBF Dokuz
Çeşmeler Kam.
İşletme Bölümü
DEÜ İlahiyat
Fakültesi D-4
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı: 19.08.2014
Saat 9.30
İlahiyat Fak.Mez.dışından
Gelenler için Arapça Dil
Sınavı: 18.08.2014
Saat:10.00
Bilim Sınavı: 19.08.2014
Saat 9.30
İlahiyat Fak.Mez.dışından
Gelenler için Arapça Dil
Sınavı: 18.08.2014
Saat:10.00
Bilim Sınavı: 19.08.2014
Saat 9.30
İlahiyat Fak.Mez.dışından
Gelenler için Arapça Dil
Sınavı: 18.08.2014
Saat:10.00
Yazılı ve Sözlü
İslam Hukuku
DEÜ İlahiyat A Blok
Doktora Sınıfı
Tefsir
DEÜ İlahiyat
Fakültesi A Blok D.4
Yazılı
Yazılı ve Sözlü
Yazılı
Yazılı ve Sözlü
Yazılı
Arap Dili ve
Belağatı
DAÜ İlahiyat Fak. A
Blok D.4
Felsefe ve Din Bil.
DEÜ İlahiyat Fak
Kamu Yönetimi
DEÜ İİBF Dokuz
Çeşmeler Kampüsü
Kamu Yön. Bölümü
DEÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü Tınaztepe
Kampüsü
DEÜ Tınaztepe
Kampüsü Edebiyat
Fakültesi Öğretim
Üyeleri Binası ( eski
PDÖ binası) 3. Kat
Felsefe Bölümü 317
nolu derslik
DEÜ Sosyal Bilimler
Ens. Tınaztepe
Kampusu
DEÜ Tınaztepe
Kam.Psikoloji
Anabilim Dalı Bşk.
DEÜ Sosyal Bilimler
Ens. Tınaztepe
Kampusu
DEÜ Tınaztepe
Dekanlık Katı Kurul
Odası/Simültane Lab.
DEÜ Tınaztepe
Edebiyat Fakültesi
Dil Bilim Böl. Bşk
DEÜ İİBF Dokuz
Çeşmeler Kam.
İşletme Bölümü
Avrupa Birliği
Felsefe Programı
Kadın Çalışmaları
Psikoloji
Afet Yönetimi
İngilizce Müt.Ter.
Dil Bilim
Girişimcilik
Bilim Sınavı: 19.08.2014
Saat 9.30
İlahiyat Fak.Mez.dışından
Gelenler için Arapça Dil
Sınavı: 18.08.2014
Saat:10.00
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı: 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı: 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı: 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Bilim Sınavı: 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı
Bilim Sınavı : 19.08.2014
Saat:9.30
Yazılı ve Sözlü
Yazılı
Yazılı
Download

Tezli Yüksek Lisans Sınav Yeri ve Şekli