6
5
7
13
2
1
9
3
10
U-82
8
12
4
11
Z
X
Y
A
A
A-AKESİTİ
SAE YILDIZ KAPLİN ÖLÇÜLERİ
SAE ENGINE FLYWHEEL DIMENSIONS
Y
Z
mm
222
244
295
333
in
8,75
9,62
11,62
13,12
mm
37
37
52
37
Delikler/Holes
in
1,456
1,456
1,456
1,456
Adet/Qty
8
6
8
8
Ölçü/Size
11
11
11
11
3
Hidrolik Pompa Hydraulic Pump
4
Kaplin Coupling
5
Kaldırma Mapası Lifting Hoop
6
Yağ Koyma Yeri Lubricating Inlet
7
Bağlantı Flanşı Connection Flange
8
Gövde Main Housing
9
Yağ Çubuğu Lubricant Bar
10 Şanzıman Ayağı Transmission mecanism Foot
11 Yağ Boşaltma Tapası Lubricating Outlet Plug
12 Yıldız Kaplin Star Coupling
13 Spiral Kolu Spiral Lever
SAE BAĞLANTI FLANŞI ÖLÇÜLERİ
SAE BELL HOUSING DIMENSIONS
SAE No.
2
3
4
A
B
C
mm
in
mm
in
mm
in
447,68 17,625 466,73 18,375 488,95 19,25
409,58 16,125 428,63 16,875 450,85 17,75
361,95 14,25 381
15
403,23 15,875
209,40
265
in
9,5
10,375
12,375
13,875
Soğutucu Cooler
234,4
0
107
SAE 7 1/2
SAE 8
SAE 10
SAE 111/2
X
mm
241
264
314
352
Hidrolik Kumanda Kolu Hydraulic Command Lever
2
95
SAE No.
1
400
447
388
www.uygar.com
55
U-82 HİDROLİK DENİZ ŞANZIMANI
U-82 HYDRAULIC MARITIME TRANSMISSION MECHANISM
U-82 Hidrolik Deniz Şanzımanı 25 HP (18,4 KW) ile 120 HP (88,3 KW) arasındaki motorlara
akuple edilir. Şanzıman seçimi yapılırken motor gücüne, redüksiyon oranına, teknenin yüklü
ağırlığına bakılmalıdır.
U-82 Hydraulic Maritime Transmission can be couple for all engines between 25 HP (18,4 KW)
to 120 HP (88,3 KW). While you are choosing transmission mechanism, you have to know
engine's power, reduction rate , the boats loaded weight.
Dikkat: / Attention:
1- Şanzıman kumanda kolunu , en az 3-5 saniye geçmeden , ileri-geri yapmayınız.
Do not move transmission mechanism's command lever forward or backward at least 3-5 seconds
passes.
2- Kumanda kolu tam oturmazsa basınç düşer. Bundan dolayı şanzıman yarım debriyaj (kaçırarak)
çalışır.
If command lever does not place correctly, the pressure can drop. Because of this transmission
mechanism can ooze during working.
YAĞ ÇEŞİTLERİ / OIL KINDS
TEKNİK ÖZELLİKLER :
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Ağırlık / Weight : 96 kg.
Hidrolik çalışma basıncı
Hydraulic Working Pressure: 25 - 30 Atm.
Yağlama / Lubricating : 3 Lt
U-82
Redüksiyon Oranı
Reduction Rate
1,78/1
ISO32
ISO46
BP
MOBİL
PETROL OFİSİ
SHELL
Energol HLP32
D.T.E. 24
RANDO OIL HD32
TELLUS 32
SAE 20W
Energol HLP46
D.T.E. 25
RANDO OIL HD46
TELLUS 46
Hafif Hizmet
Light Duty
Orta Hizmet
Medium Duty
HP
KW
HP
KW
HP
KW
Min
Max
120
88,32
100
73,6
80
58,88
2000
4500
İleri/Forward Geri/Reverse
2/1
FİRMA/FIRM
www.uygar.com
Ağır Hizmet
Continious Duty
Devir / RPM
Download

U-82 Hidrolik Deniz Şanzımanı - Uygar Hidrolik Deniz Şanzımanları