5
6
2
7
10
8
4
9
11
U-95
1
3
Z
X
Y
A
A
A-AKESİTİ
SAE YILDIZ KAPLİN ÖLÇÜLERİ
SAE ENGINE FLYWHEEL DIMENSIONS
in
12,375
13,875
mm
295
333
Z
in
11,62
13,12
mm
52
52
Delikler/Holes
in
1,456
1,456
Adet/Qty
8
8
Soğutucu Cooler
3
Hidrolik Pompa Hydraulic Pump
4
Kaplin Coupling
5
Kaldırma Mapası Lifting Hoop
6
Yağ Koyma Yeri Lubricating Inlet
7
Gövde Main Housing
8
Yağ Çubuğu Lubricant Bar
9
Şanzıman Ayağı Transmission mecanism Foot
10 Fren Sistemi Brake System
Ölçü/Size
11
11
11 Yıldız Kaplin Star Coupling
SAE BAĞLANTI FLANŞI ÖLÇÜLERİ
SAE BELL HOUSING DIMENSIONS
SAE No.
3
4
A
B
C
mm
in
mm
in
mm
in
409,58 16,125 428,63 16,875 450,85 17,75
361,95 14,25 381
15
403,23 15,875
Not: Kavrama üzerine SAE 3 ve SAE 4 bağlantı flanşları bağlanabilir.
Note: SAE 3 and SAE 4 bell housing can connect on head coupling.
60
70
60
215
118
mm
314
352
Y
2
145
SAE 10
SAE 111/2
X
Hidrolik Kumanda Kolu Hydraulic Command Lever
16
SAE No.
1
440
530
577
www.uygar.com
U-95 HİDROLİK KAVRAMA
U-95 HYDRAULIC COUPLING
Genellikle çalışmakta olan motorlardan dönme hareketi almak içim kullanılır. Motorlardan aldıkları
dönme yönüne göre pompaları bağlanır. Dönüş yönü doğru belirlenmemişse çalışmaz. Aktaracağı
kuvvet 250 HP (184 KW) kadardır.
Kavramanın çevirdiği kasnak diğer kasnağa eşit veya diğer kasnaktan küçük olmalıdır.
Motor gövdesine bağlanan kavramaların yerinede bağlanabilir. Ayrıca kendi geniş ayakları ile
şase üzerine de bağlanabilir.
Usually it is used for transfering the movement from working engine. Its hydraulic pump couples
as turning side of engine. If the turning side doesn't determine correctly, it cannot work.
It transfers 250 HP (184 KW) .
Head coupling's turning hoop must be equal to the other hoop or must be smaller than the other
hoop. It can couple in place of head coupling which is on the body of engine. Also it can couple
on chassis with its wide feet.
TEKNİK ÖZELLİKLER :
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Ağırlık / Weight : 142 kg.
Redüksiyon oranı / Reduction rate
a) 1/1 motor ile aynı yönde döner
1/1 (turning side is as same as engine)
b) 1,5/1 - 1,99/1 ve 2,88/1 motora göre ters yönde döner
1,5/1 - 1,99/1 and 2,88/1 (turning side is opposite of engine)
Hidrolik çalışma basıncı / Hydraulic Working Pressure: 25 - 30 Atm.
Yağlama / Lubricating : 5 Lt
YAĞ ÇEŞİTLERİ / OIL KINDS
FİRMA/FIRM
ISO32
ISO46
BP
MOBİL
PETROL OFİSİ
SHELL
Energol HLP32
D.T.E. 24
RANDO OIL HD32
TELLUS 32
SAE 20W
Energol HLP46
D.T.E. 25
RANDO OIL HD46
TELLUS 46
www.uygar.com
Download

u-95 hidrolik kavrama