Warranty Claim Form
(Türkçe)
Talimatlar: - Tamir edilen her unite için bir (1) adet Warranty Claim Form hazırlanmalıdır.
- Tamamı doldurulmuş Warranty Claim Form, Servis Firma Faturası ile birlikte Cornelius'a ibraz ediniz.
NOT: Warranty Claim Form formusuz Servis Faturası ibraz edilmesi VEYA Warranty Claim Form talep edilen gerekli bilgilerin (*) eksik olması halinde fatura ödemesi yapılmaz.
Servis Firması / Service Company
İşçilik / Labor Cost
Firma Adı *
Company Name
Müşteri Numarsı
Customer Number
Fatura Numarası *
Invoice Number
Fatura Tarihi *
Invoice Date
Saat *
Hours
x Ücret (€) *
Rate (€)
km*
x Ücret (€) *
Rate (€)
Ülke *
Country
= (€) *
0,00
= (€) *
0,00
Ulaşım Masrafı / Driving Cost
Müşteri Bilgisi / Customer Information
Müşteri Adı
Customer Name
Parça Ücreti (Mevcut ise) / Parts Cost (if applicable)
Adres
Address
Adet *
Qty
Cornelius Parça Numarası *
Cornelius Part Number
Toplam Tutar (€) *
Total Cost (€)
Unite Bilgisi (Tanıtım Plakasından) & Tamir Detayları
Unit Information (from Identification Plate) & Repair Details
Ünite Numarası *
Unit Number
Seri Numarası *
Serial Number
Montaj Tarihi *
Install Date
Arıza Tarihi *
Failure Date
Şikayet ve Yapılan
Onarım *
Complaint and Repair
Performed
Diğer Masraflar (Mevcut ise) / Other Costs (if applicable)
Açıklama *
Description
Toplam Tutar(€) *
Total Cost (€)
Onarım Tarihi *
Repair Date
Cornelius Parça Numarası *
Cornelius Part Number
Açıklama
Description
Seri # (Mevcut ise)
Serial # (if available)
Arızalı Parça
Bilgisi
Defect Part
Info
TOPLAM TUTAR / Total Costs
Ara Toplam (€) *
Sub-Total (€)
0,00
KDV (eğer dahil değilse) (€) *
VAT (if not already included) (€)
Fatura Toplam (€) *
Invoice Total (€)
FB-QM-00050-01-01
0,00
Download

Warranty Claim Form (Türkçe)