Vizyon Misyon
Vizyonumuz
Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyeti
ile Tesis Yönetimi ve Danışmanlık hizmetleri
sektöründe Türkiye’ de örnek şirket olmak.
Misyonumuz
İş çeşitlerimiz, çözümlerimiz, ve yüksek iş ahlakımız ile
müşterilerin ve çalışanların ilk tercihi olmak. Yüksek standartlı
ve kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst
düzeye çıkarmak. Bilgi çağının getirdiği yeni ve kaçınılmaz
gerçekler doğrultusunda çözüm ortağı kimliği ile, işletmelerin
ihtiyaçlarına görerek bakmak ve anlayarak çözmek için,
Tesis Yönetimi ve Danışmanlık hizmetlerimizi ulusal ve
uluslararası yasal mevzuatlara ve standartlara bağlı olarak
gerçekleştirmek.
Bina Yönetimi ve Teknik İşletme Nedir ?
Bina Yönetimi, tesis içinde birçok faliyet ve
alanların, insan ve çalışma ortamına olan
etkisinin yönetimi ve entegrasyonudur.
Bina Yönetimi ve teknik işletme; İş yönetimi,
Mimarlık ve Mühendislik Bilimleri prensiplerinin
entegre edilmesiyle ortaya çıkan, modern çağın
çalışma ortamı gereksinimlerini inceleyen ve
uygulayan bir bilim dalıdır.
Hizmet Kapsamı
Teknik
Bina Yönetimi
Destek
Hizmetleri
• Teslim alma
• Temizlik ve Bakım
• Teknik İşletme
• İnspeksiyon
• Bordrolama
• Arıza Müdahale
• Periyodik Bakım
• Garanti Takibi
• Sözleşme Yönetimi
• Mobil Teknik Destek
• Sarf Malzeme Yönetimi
• Yedek Parça Yönetimi
• Elektromekanik Tadilat
• Enerji Yönetimi
• Peyzaj
• Atık Yönetimi
• Taşınma
• Kat Hizmetleri
• Muhaberat Hizmetleri
• Araç İşletmesi
Özel
Çözümler
• Bilgisayar destekli
bina yönetimi (CAFM)
• Alan ve Taşınma
Yönetimi
• Proje Yönetimi
(İnşai, mimari, elektrik,
mekanik)
• Ticari Bina Yönetimi
(Bütçeleme, maliyet
dağıtımı, organizasyon)
Teknik Hizmet Kapsamı
Havalandırma ve Klima
Havalandırma tesisleri
Klima tesisleri (Klima santralleri,
kompresörler, pompalar, chiller
grupları)
Nemlendirici sistemler, ısı
değiştiriciler
Sıhhi Tesisat
Sıhhi tesisat ekipmanı
Su arıtma
İçme suyu tedariki
Atık Yönetimi
Kanalizasyon
Havuz teknolojisi
Proses Soğutma Sistemleri
Soğutma Sistemleri (Pistonlu ve
absorpsiyonlu soğutma grupları,
soğutma kuleleri, ısı eşanjörleri)
Soğuk su havuzları, dağıtım
sistemleri
Bina Otomasyon Sistemleri
Kontrol merkezleri, alt merkezler
Hava kompresörleri, UPS sistemleri
Hassas alıcılar, gözetim merkezleri
Sistem işletimi ve adaptasyonu
Data iletişim sistemleri
Enerji ve Kojenerasyon
Isıtma kontrol merkezleri
Kojenerasyon tesisi
Türbin sistemleri
Enerji depolama sistemleri
UPS
Trafolar
Yangın İhbar sistemleri
Yangın alarm sistemleri
Yangın söndürme sistemleri
Duman ve ısı algılayıcı
sistemler
Elektrik-Elektronik tesisler
Orta gerilim şalt tesisleri
Alçak gerilim şalt tesisleri
Telefon ve data sistemleri
Dizel jeneratörler
Transformatörler
Paratoner sistemleri
İç ve dış aydınlatma sistemleri
Güvenlik Sistemleri
Kartlı geçiş sistemleri
Hırsız algılama ve alarm sistemleri
CCTV, Kapalı Devre TV sistemleri
Risk yönetimi sistemleri
Bina Yönetimi Hizmet Kapsamı
Temizlik
 Bina iç ve dış alanlarındaki tüm
temizlik faaliyetlerinin,
kordinasyonu, kontrolü,
raporlanması ve sürekli iyileştirme
çalışmalarının yapılması.
İlaçlama
 Potansiyel risklerin tespit
edilmesi ve raporlanması
 En uygun çözüm yönteminin
uygulanması ve sürekli
iyileştirme faaliyetlerinin
yürütülmesi
Bitki Bakım
 Bina iç ve dış alanlarında bulunan
tüm bitkilerin sulama, budama,
koruma ve bakımının yapılması,
kordinasyon, kontrol, raporlama ve
sürekli iyileştirme çalışmalarının
yapılması.
Araç Yönetimi
 Araçların kondüsyonlarının takibi
 Araç havuz sisteminin oluşturulması ve
kullanımı
 Çağrı merkezi aracılığılya rezervasyon
 Araç masraflarının optimizasyonu ve
kontrolu
Rezervasyon ve masraf takibi
Ofis Hizmetleri
 Dahili doküman dağıtım
sisteminin kurulması,
geliştirilmesi, form ve takip
dokümantasyonunun
hazırlanması.
Resepsiyon hizmetleri
Bordrolama hizmetleri
Harici posta, kurye ve kargo
faaliyetlerinin düzenlenmesi
Atık Yönetimi
 Demirbaş listesinin
oluşturulması
 Ekipman yönetimi
 Değişiklik ve yenileme
çalışmaları
Enerji Yönetimi
Enerji Yönetimi, kısıtlama uygulamaksızın yani gerekli olan 3
ışıktan 1'ini söndürerek değil akıllı Mühendislik Çözümleri
uygulayarak enerjinin en verimli şekilde kullanılmasıdır. Diğer bir
açıdan tesislerde enerji yönetimi açıklanırsa
ürün/hizmet/metrekare başına düşen enerji giderlerini enerjiyi
verimli kullanarak azaltmaktır, aynı enerji ile daha çok üretim
yapmaktır, karlılığın artmasıdır. Enerji Yönetimi; Ürün kalitesinden,
güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakarlık etmeksizin ve
üretimi azaltmaksızın enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda
yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir çalışmadır. Enerji
atıklarının değerlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve
mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji
miktarının ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden,
kalite ve performansı düşürmeden en aza indirilmesini ilke
edinmektedir.
Enerji Yönetim Sistemi Kurulum Aşaması
Enerji Verimliliği Çalışmaları
Geçmiş Dataların İncelenmesi
• Geçmiş yıllara ait elektrik, su, doğalgaz tüketimleri incelenir
Tesis Konfor Şartlarının Oluşturulması
• Mahal Sıcaklıkları, Klima Set Değerleri, Soğutma ve Isıtma Suyu
Set Değerleri, Kule İletkenlik ve Blöf Periyotları vb.
Ekipmanların Çalışma Performanslarının
Belirlenmesi
• Klima Santralleri, FCU ve Split Klimaların filtre ve serpantin
durumları, Klimaların Termostat Kalibrasyonu vb.
En Az 3 Ay Tesisin Fiziki Yapısının Tanınması
Enerji Tasarrufuna Yönelik Projeler
1
2
• Maliyet Oluşturmayan Projeler
(İşletmeye yönelik düzenlemeler ve ayarlamalar)
• Ekipman Maliyetsiz Projeler
(Tamamen software ve mühendislik çözümleri)
3
• Düşük Maliyetli Projeler
(Sensor kullanımı ile yapılacak tasarruf tedbirleri
vb.)
4
• Orta ve Yüksek Maliyetli Projeler
(Verimi düşük ekipmanların yüksek verimli
ekipmanlar ile değiştirilmesi vb.)
Teknik Uzmanlık; Termal Analiz
Raporlama
Elektrik Tüketim Raporları,
Su Tüketim Raporları,
Doğalgaz Tüketim Raporları,
Elektrik / Mekanik / İnşaat Faaliyet Raporları
Alt Yüklenici Faaliyet Raporları
Yedek Parça ve Sarf Malzeme Raporları
Hedefler ve Hizmet Alanları
Hedefler:
Bina işletim maliyetlerinde %20 tasarruf sağlamak
Tesisin ekonomik değerini korumak
Tesis kullanımında optimizasyonu sağlamak
Kaynak tüketimini azaltmak
Servis kalitesini yükseltmek
• Oteller
• Hastaneler
• Üniversite Kampüsleri
• İş Merkezleri
•Genel Müdürlükler
• Alışveriş merkezleri
• Lüks konutlar
• Endüstriyel tesisler
Organizasyon / Süreç Yönetimi
MÜŞTERİLERİMİZ
MÜŞTERİ
İLİŞKİLERİ
YÖNETİMİ
OPERASYON
DESTEK
HİZMETLERİ
YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI, BİLİŞİM VE RAPORLAMA
ŞİRKET YÖNETİMİ
MOBİL
SERVİSLER
Erişim Bilgileri
tSe Tesis Yönetimi ve Danışmalık Hizmetleri
Merkez Mahallesi. Vefa Sokak. Koru Sitesi
C Blok. No: 12 D: 10
Çekmeköy İSTANBUL
Tel
Gsm
: 0216 642 95 76
: 0542 458 60 22
e-mail: [email protected]
Download

Slayt 1 - tSe Tesis Yönetimi ve Danışmalık Hizmetleri