İLİ: ARTVİN
AYI: MART 2015
TARİHİ: 13.03.2015
ÇANAKKALE ZAFERİ
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum Ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah
yolunda şehit olanları ölü sanmayın. Zira onlar diridirler.
Rableri katında rızıklanmaktadırlar. ”(1)
“Onlar, Allah’ın lütfü kereminden kendilerine ihsan ettiği
nimetlerden dolayı sevinç içindedirler.”(2)
Peygamber efendimiz (s.a.v.) de bir hadis-i şeriflerinde şöyle
buyuruyorlar: “Yeryüzündeki her şeye sahip olsa bile cennete
giren hiç kimse tekrar dünyaya geri dönmek istemez. Ancak
şehit hariç. O, gördüğü itibar ve ikramdan dolayı tekrar
dünyaya dönmeyi ve defalarca şehit olmayı arzu eder.”(3)
Değerli Mü’minler!
Tarihimizde altın harflerle yazılmış pek çok kahramanlıklar ve
zaferlerimiz vardır. Hiç şüphesiz ki, tarihin kaydettiği en önemli
zaferlerden biri de Çanakkale’dir. Çanakkale zaferi,
kendisinden, silah asker sayısı ve teçhizat bakımından kat kat
üstün olan düşmana karşı, bütün imkansızlıklara rağmen iman
gücü ve azim ile kazanılmış bir destanın adıdır.
Mehmetçik bu savaşta kahramanlığını ve cesaretini ispat
ederken düşmanına da insanlık dersi vermiştir. Tüm dünya,
kendi göğsündeki yarasına ot basarken, düşmanının yarasını
gömleğiyle saranı, onu sırtında taşıyarak tedavi edeni ve daha
nice benzeri insanlık ve merhamet örneklerini Çanakkale
savaşında Mehmetçikten görmüştür. İşte bizim dinimiz
inancımız ve ahlakımız budur.
Kıymetli Mü’minler!
Milletimiz dinine, vatanına, bayrağına, istiklal ve hürriyetine,
derinden bağlı bir millettir. Atalarımız bu kutsal değerleri
ayakta tutmak, düşman kirli çizmeleri altında çiğnetmemek
için göğsünü siper ederek düşmana karşı koymuştur. Vatanını
ve mukaddesatını, canından ve malından aziz bilen atalarımız,
bu uğurda gözünü kırpmadan her türlü fedakarlığı
göstermiştir. Mukaddesat yolunda ölmenin, dünyada
erişilebilecek en yüksek rütbe olduğunu gönüllerine
nakşetmişlerdir. Her zaman şehit olmayı arzulayan sevgili
peygamberimiz (s.a.v.); “Nefsim kudret elinde olan Allah’a
yemin ederim ki, Allah yolunda savaşıp öldürülmeyi, sonra
diriltilip yine öldürülmeyi, sonra diriltilip yine öldürülmeyi ne
kadar çok isterdim”(4) buyurarak şehitliğin önemine işaret
etmiş, ümmetini de mukaddesat uğruna savaşmaya teşvik
etmiştir.
Hz. Peygamberin bu öğüdünü kendine rehber edinen
Müslüman Türk milleti de Malazgirt’te, Kosova’da,
Çanakkale’de, Sakarya’da, din, vatan ve namus uğruna
canlarını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşarak bu cennet
vatanı bizlere emanet bırakmışlardır.
Değerli Mü’minler!
Öyleyse bize düşen görev, tarihi hadiselerden ibret alarak,
uyanık olmak, vatanımızı ve milletimizi bölüp parçalamaya
çalışanların hain oyunlarına gelmemektir. Yüce dinimizin
bizden istediği birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi, saygı ve
hoşgörü içerisinde vatanımızın milletimizin ve devletimizin
ilerlemesi, gelişmesi ve güçlenmesi için hep birlikte çaba
göstermektir. Vatanımızın ve milletimizin bekası bu ruha sahip
nesiller yetiştirmekle mümkündür. Bunu başarabildiğimiz
takdirde geleceğimize daha güvenle bakabilir ve bu cennet
vatanın her bir karış toprağını kanlarıyla sulayan atalarımızın
ve şehitlerimizin ruhlarını şad etmiş oluruz.
Çanakkale’de; ‘ölürsem gazi kalırsam şehit’ diyerek
göğsünü düşmana siper eden Mehmetçiğin destanını yazan
milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dizeleriyle hutbeme son
veriyorum.
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.
Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor tevhidi,
Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
‘Gömelim gel seni tarihe’ desem, sığmazsın.
Ey şehit oğlu şehit! İsteme benden makber,
Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.
Yüce Rabbim bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın.
Başta Çanakkale şehitleri olmak üzere bütün şehitlerimizi
rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, makamları cennet
olsun.
……………………………………………………………
1- Al-i İmran, 169
2- Al-i İmran, 170
3- Buhari, Cihad, 21
4- Buhari, Cihad, 7
Hazırlayan: Ahmet ERGÜN (Hopa İlçe Vaizi)
Download

Çanakkale zaferi